အျငင္းပြားမွဳမ်ားျဖင့္ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပလွ်က္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သ၀ဏ္ လႊာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခ်က္ ကို ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားက မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားေနၾကပါသည္။
၂၀၁၁ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ စတင္တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္မွာ ၅ ႏွစ္တာသက္တမ္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၄င္း၏ သက္တမ္းအတြင္း ဤစီမံကိန္းကို ရပ္တန္႕ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္လည္း အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပေနၾကျပီျဖစ္သည္။

သဝဏ္လႊာတြင္ အခ်က္ ၅ခ်က္ပါရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ ေပးပို႕ေသာ သဝဏ္လႊာမွ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္မွာ
ႏွစ္ ၃၀ လွ်ပ္စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအရ ေနာက္ထပ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၆၄ ခုႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စက္ရံု ၃ ရံု အပါအဝင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ စက္တပ္ဆင္အား ေလးေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာ ရွိပါသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းမာ်းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေမခႏွင္ ့မလိခ ျမစ္ဝွမ္းရွိ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ၈ ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ေငြအရင္းအႏွီးျဖင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ အဆိုပါျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအတြင္း ေအာက္ပါအတိုင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိပါသည္။

(၁) ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုပိုင္းအတြက္ သဘာဝေပးထားေသာ Lank Mark မ်ား ျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆံု သဘာဝအလွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ျခင္း

(၂) ျမစ္ညာပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ား ေရျမဳပ္၍ ၎တို႕၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမ်ား ဆံုးရႈံးပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း

(၃) ပုဂၢလိက ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား စိုက္ထုတ္၍ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ကၽြန္းခင္းႏွင့္ ရာဘာခင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားႏိုင္ျခင္း

(၄) ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းရွိ ေရခဲေတာင္မ်ား ၿပိဳျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းႏိုင္ျခင္း၊ အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ျမစ္ဆံုေအာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား ေသေၾကပ်က္စီး ဆံုးရႈံးႏိုင္ျခင္း

(၅) ဧရာဝတီျမစ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ႕အခ်ိဳ႕မွာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိေနသည္ကို ၾကားသိေနရပါသည္။ မိမိတို႕အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္သည့္ အစိုးရျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကို အေလးထားရပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အေလးထား၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ သိုပါ၍ မိမိတို႕ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ေစဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ မရွိႏိုင္သည့္ အျခားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတ္ဝတ္မပ်က္ေစဘဲ သေဘာတူ လက္ခံ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဤလႊတ္ေတာ္သို႕ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

စသည္မ်ား သဝဏ္လႊာတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း လွိဳက္လွဲစြာ ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ဝမ္းသာဖြယ္ရာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနပါသည္။
ဤသတင္းသာ အမွန္ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ ျမန္မာျပည္ သည္ သေဘာထားၾကီးျမတ္ေသာ၊ လူထုႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ငဲ့ကြက္ေသာသူ၏ ဦးေဆာင္မွဳတြင္ ေရာက္ေနျပီလားဟု ဝမ္းသာဖြယ္ရာေတြးမိၾကသူမ်ားလည္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေပးေနၾကပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ား၌ အစုိးရဘက္မွဟု ယူဆရသူမ်ားက ဒီမိုကေရစီအုပ္စုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အပုတ္ခ်ေရးသားေနမွဳမ်ား အင္တာနက္ေပၚတြင္ အီးေမးလ္ေတြထဲတြင္ ဆက္လက္ ေရးသားလွ်က္ရွိျပီး ဝါဒျဖန္႕မွဳ ဆက္လက္ရွိေနဆဲကိုလည္း ေတြ႔ေနရပါေသးသည္။

About လင္းေဝ

LIN KYAW has written 154 post in this Website..

Man in the middle of nowhere…. But in the heart full of hope with pragmatic view in optimism