ယေန႔ မနက္ ၁၀နာရီ ၄၀ မိနစ္ေလာက္ တြင္ ရန္ကုန္၌ မိုးရြာသြန္းသြားေသာ္လည္း ကြက္က်ား မိုး အသြင္သာ ရြာသြန္းသြားပါသည္။
မိုးရြာသြန္းေနခ်ိန္တြင္ အလုပ္ထဲ၌ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေနအိမ္သို႔ ဖုန္းဆက္ၾကည့္ရာ ေနအိမ္ မွ မိုးမရြာေသးေၾကာင္း တိမ္မ်ား တက္ေနေၾကာင္း နွင့္ မိုးျခိမ္းသံမ်ား ၾကားေနရေၾကာင္း ေျပာပါသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနေသာ မိုးသည္ လူအမ်ားစိတ္ ခ်မ္းသာေစရန္ အလို႔ငွာ ရြာသြန္းျဖိဳးလိုက္ပါျပီ။

About chitkay

myosithu minn has written 26 post in this Website..