ပဲခူးတုိင္(အေနာက္ပုိင္း)၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၂၆ ရြာတြင္ ဧၿပီလကုန္မွ စၿပီး ေရရွားပါးျပတ္လတ္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ေရႊေတာင္ ႏွင့္ ေပါင္းတည္ စေသာ အနီးအနား ၿမိဳ႕မ်ားမွ ၿမိဳ႕လံလူမ်ားက မိမိတုိ႕ တတ္အားသေရႊ႕ မိမိတုိ႕ အစီအစဥ္ျဖင့္ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္း မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ထုိသုိ႕သြားေရာက္လွဴဒါန္းသူမ်ား ရွိ ေသာ္လည္း ေသာက္သုံးေရမွာ ဆက္လက္လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထုိ႕အျပင္ ၁၆.၅.၂၀၁၀ ေန႕ တြင္လည္း ျပည္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ဥသွ်စ္ပင္ၿမိဳ႕ အနီးတ၀ုိက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာလည္း ေရရွားပါးျပတ္လတ္ေနေသာေၾကာင့္ အကူအညီေတာင္းစားမ်ား ျပည္ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေရအလွဴရွင္တစ္ခ်ိဳ႕ ထုိေက်းရြာမ်ားဘက္သုိ႕တုိင္ေအာင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းက်ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

About daviharrison

Thet Ohn has written 5 post in this Website..