ၿမန္မာတို႔က ေက်ာက္ၿဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းစတက္သည္ ႏွင့္ကူမင္းေက်ာက္ၿဖဴ

ကားလမ္းေဖါက္လုပ္ေရးကို အပိုင္ရခဲ့သည္၊ ေက်ာက္ၿဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ကူမင္းေက်ာက္ၿဖဴကားလမ္းမၾကီး၏မဟာဗ်ဴဟာေၿမာက္

အက်ဳိးရလာဒ္ကို ရွိခံစားရေတာ့မည့္တရုပ္တို႔သည္ ဧရာ၀တီၿမစ္ ခုတ္ထစ္ပိုင္းၿဖတ္၍

တစ္ခ်က္ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ၿပတ္မဟာစိမံကိန္းကိုေဆာင္ရြက္လာၿပန္သည္၊ ေက်ာက္ၿဖဴကူမင္း

လမ္းႏွင့္ေက်ာက္ၿဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းတို႔ေၾကာင့္ ဧရာ၀တိ၏ မဟာဗ်ဴဟာေၿမာက္မႈမွာ

ေမွးမွိန္လာသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ဆရာခ်စ္စံဝင္း လြန္စြာ အားက််အထင္ၾကီးခဲ့ေသာယန္စီၿမစ္၀ွမ္းဂိုဂ်ဳိးဆည္ႏွင့္ ၿမစ္၀ါၿမစ္ေရကာတာမ်ားေၾကာင့္ တရုပ္ၿပည္တြင္းေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ရန္

ဧရာ၀တီအားဓါးစာခံလုပ္လာၿခင္းၿဖစ္သည္၊

ထိုသို႕ေသာ ကိုေရႊေပါက္ေဖၚ တို႕သည္ ၿမန္မာၿပည္၏ ေရေၿမကို ေငြစအနည္းငယ္က်ဲ၍ အိႏၵိယသမဒၵရာကို မဟာဗ်ဴဟာေၿမာက္ထင္တိုင္းသံုးစြဲႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ဧရာ၀တိအားထင္သလိုသံုးစဲြႏိုင္ခြင့္၏တစ္ဖက္တြင္

ဒီမိုကေရစီအသြင္ေၿပာင္းသက္တန္းႏုၿပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ၿမန္မာၿပည္သူတို႔အၾကား ေသြးခြဲေရးလမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးလာေနသည္ကိုမ်က္ကြယ္ၿပဳေသာ လွ်ပ္(၁) ၀န္ၾကီးေဇာ္မင္း ထိုစီမံကိန္းေၾကာင့္ လာဘ္ လာဘ မည္မွ်ရေသာေၾကာင့္ၿပည္သူကိုေၿခစံုကန္ရသည္ကိုနားမလည္ႏိုင္ေအာင္ၿဖစ္ရပါသည္၊

ပေထြးေကၽြးေသာထမင္းဟင္းတို႔မွာ အဆိပ္ေတာက္တို႕ပါတတ္ၿပိး မိရင္းဖရင္းေကၽြးေသာထမင္းၾကမ္းသည္ ေမတၱာရည္တို႔ၿဖင့္ၿပည့္၀သည္ကို ၀န္ၾကိးေဇာ္မင္းအထဴးသတိထားရမည္ၿဖစ္ပါသည္၊

ၿမန္မာၿပည္၏ ၇၅%မွ်ေသာေၿမမ်ားႏွင့္ စိးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ေပါက္ေဖၚတို႔၏လက္၀ယ္ေရာက္ေနၿပီးအေနာက္အရင္းရွင္တို႔၏နယ္ခ်ဲ႔

ရန္ကိုအထူးသတိၿပဳေနစဥ္အတြင္း တရုပ္နယ္ခ်ဲ႔လက္သစ္တို႕၏ ၀ါးၿမိဳေနမႈကို ၿမန္မာတို႔သတိ လက္လြတ္ခဲ့ၿပိၿဖစ္သည္၊

မိမိတိုင္းၿပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအက်ဳိးကိုအမွန္တစ္ကယ္လိုလားပါလွ်င္ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ဒါတို႔ၿပည္ ဒါတို႔ေၿမ  တို႔ပိုင္တဲ့ေၿမ  တို႔ဘိုးဘြား အေမြအစစ္မို႔ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးေပ၊ ၿပည္ေထာင္စုကိုအသက္ေပးလို႔ဒို႔ကာကြယ္မေလ  ဆိုတဲ့အမ်ဳးိသားေရး သိခ်င္းကို လိုက္ဆိုၾကည့္ပါ  ၿမန္မာဟာသူတစ္ပါးေၿမ တစ္လက္မကိုမွမလိုခ်င္သလို ကိုယ့္ေၿမ တစ္လက္မကိုလဲ မေပးတတ္တဲ့ ၿမန္မာတို႔ရဲ့မ်ဳိးခ်စ္ၿပည္ခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကို သိလာရမွာပါ၊

အဆံုးမွာေတာ့ ဧရာ၀တီကိုသတ္ၿပိး ၿပည္သူကိုေခ်စံုကန္မလား သိုံမဟုတ္တရဳပ္နယ္ခ်ဲ့တို႔၏ရန္ကို ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ တြန္းလွန္မည္လားဆိုသည္ကို ဥိးေဇာ္မင္းေရြးရေတာ့မွာပါ၊

တရုပ္တို႔အတြက္ ၿမန္မာေၿမသည္ ထာ၀ရေအာင္ေၿမၿဖစ္ေရးနဲ႔ လက္ေ၀ခံႏိုင္ငံၿဖစ္ေရးမွာ ဦးေဇာ္မင္းပါ၀င္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့အမ်ဳိးသားသစၥာေဖါက္အၿဖစ္ သမိုင္းေမာ္ကြန္းတင္ခံရမွာမလြဲပါဘူး

ဧရာ၀တီသည္ ၿမန္မာၿပည္သူၿပည္သားတို႔အား ဘယ္ေတာ့မွသစၥာမေဖါက္ ္တစ္ေၿမတည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္ဟူသည့္ အမိေၿမ

တိုင္းရင္းသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရး၏ အရင္းခံၿဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီကသာသစၥာေဖါက္ခံရၿခင္းဟုဆိုရပါလွ်င္ ၿမန္မာၿပည္သူတို႔၏ တစ္ခဲနက္ေသာ ဇာတိေသြးဇာတိမာန္ေကၽြးေၾကာ္သံကားအဘယ္သိုရွိေခ်မည္နည္း

ဒို႔တိုင္းၿပည္ ဒို႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဒို႔လူမ်ဳိးကိုဒို႕ခ်စ္သည္ ဒိုံအခ်ဳပ္ၿခာအာဏာ ဒို႔ေခါင္းေဆာင္ ဒို႔လူမ်ဳိးေတြကို ထိပါးေစာ္ကားလာလွ်င္ဒို႔မခံ ဘယ္လူမ်ဳိး ဘယ္တိုင္းၿပည္ကိုမွ ဒို႔မထိပါး မက်ဴးေက်ာ္  ဒို႔ကိုထိပါးက်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားလာလွ်င္ ဒို႔ၿမန္မာ့သတၱိကိုၿပလိုက္မည္  ဆိုေသာ ၁၉၆၇ခု ဥိးၾကည္ညြန့႔္(ၿမန္မာ့အလင္းသတင္းစာေရး)ခ်စ္ၾကည္ေရးခ်စ္ၾကည္ေရးဟု ဆိုကာ စာအုပ္မွေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားသည္ကား

ကၽြန္ေတာ္ေက်ာ္ဟန္ပါ ပထမပိုင္းက ေရးေနစဥ္လိုင္းက်သြားလို႔ပ်က္သြားပါတယ္ ၿမန္မာေတြ ဧရာတီကို အစိုးရရဲ့ ၅ႏွစ္သက္တမ္းသာမဟုတ္ထာ၀ရခ်စ္ခြင့္ရပေစ

 

About kyawhan21

has written 12 post in this Website..