တစ္သံသရာမွာ….တစ္ခါပဲရမယ္။။
က်ဳပ္တို႔လူသားေတြ လူ႔ေလာကၾကီးထဲကိုလူရယ္ လို႔ အမိ၀မ္းေခါင္းကို ေၿခစံုကန္ထြက္လာကထဲက လူေလာက လူဘ၀ မွာ
လူလူသူသူေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ဘို႔ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ႔  “အဆံုအမ” ေတာ႔လိုအပ္မွာအမွန္ပါပဲ …ဆရာက တပည္႔ကိုဆံုးမ
တာ ၀ါဒရွိသူက ၀ါဒမဲ႔သူကိုဆံုးတာ  ပညာရွိသူကပညာမဲ႔သူကိုဆံုးမတာ မိဘက သားသမီးကိုဆံုးမတာ အဆံုအမေတြ အမ်ိဳး
မ်ိဳး ရွိၾကပါတယ္။။ အဆံုအမ မရွိတဲ႔ လူ အဆံုးအမ မခံယူဘူးတဲ႔သူ အနည္းဆံုး အယူ၀ါဒတစ္ခုခု ကိုမွ် သက္၀င္ယံုၾကည္မႈမရွိ
တဲ႔သူရဲ႔ စိတ္သဏၭာန္ဟာ အ၀ိဇၨာ ဖံုးလႊမ္းၿပီး အယူအဆ အေတြးအၾကံမ်ားဟာ ေကာင္းတာလဲရွိေနတတ္သလို မေကာင္း တာမ်ားလဲ ေတြၾကံနိုင္ပါတယ္ အဆံုးအမ မရွိၿခင္းေၾကာင္႔ အေၾကာင္းအက်ိဳး အမွားအမွန္ကို မသိပဲ ေတြးၾကံ ေၿပာဆို လုပ္ကိုင္
ကာ ေနတတ္ပါတယ္ ။။..ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါပဲၿဖစ္ပါေစ မသိပဲလုပ္သူႏွင္႔သိလွ်က္ လုပ္ေသာသူ ႏွစ္ဦးတြင္ မည္သူက  အ
က်ိဳးအၿပစ္ ပိုမိုမ်ားၿပားမည္ထင္ပါသနည္း..။။။
မီး ကိုသိလွ်က္ ကိုင္ေသာသူႏွင္႔ မသိပဲကိုင္ေသာသူ ကဲသို႔ မသိပဲကိုင္ေသာသူက သိလွ်က္ကိုင္ေသာသူထက္ ပိုပူနိုင္ၿပီး
ပိုအၿပစ္မ်ားနိုင္ပါတယ္ သိလွ်က္ကိုင္ေသာသူကေတာ႔အသိဥာဏ္ပညာႏွင္႔ ယွဥ္ကာသတိထားကိုင္တြယ္ၿခင္းေၾကာင္႔ အပူ
သက္သာနိုင္ပါတယ္။။ က်ဳပ္တို႔ တစ္ေတြ အပူသက္သာဖို႔ဆိုရင္ အေသခ်ာဆံုးက အဆံုးအမရွိဘို႔ အဆံုးအမကို ခံယူထားဘို႔
အဆံုးအမကိုလိုက္နာဘို႔ လိုအပ္မယ္ဆိုတာ ေသခ်ာလွပါတယ္။။
အဆံုးအမကို ခံယူေတာ႔မယ္ဆိုရင္ေရာ ဘယ္လိုအဆံုးအမ မ်ိဳးေတြကို ခံယူရမလဲ ဘယ္လိုအဆံုးအမမ်ိဳးက အပူကိုၿငိမ္းေအး
ေစတာလဲ၊ ဘယ္လိုအဆံုးအမမ်ိဳးက သဘာ၀ ဓမၼၿဖစ္တာလဲ၊ ဘယ္လိုအဆံုးအမ မ်ိဳးက သံသရာကိုလြတ္ေၿမာက္ေစတာလဲ
အဲဒီ အဆံုးအမဟာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားဘို႔လိုပါတယ္ ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗုဒၶဘာသာဟာ “အဆံုးအမ”ကိုခံယူတဲ႔ဘာသာပါ ဘုရားရွင္ဟာ သံသရာမွလြတ္ေၿမာက္ေၾကာင္းတရားေတြကိုသာ
သင္ၾကားၿပသခဲ႔ပါတယ္ သံသရာလြတ္ေၾကာင္း သင္ၾကားၿပသနိုင္မွသာ ဆရာအစစ္ဆရာအမွန္ၿဖစ္နိုင္ပါတယ္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္
မ်ားဟာ  ဘုရားခမည္းေတာ္ကို မကိုယ္ကြယ္ပါဘူး ဘုရားမယ္ေတာ္ကို မကိုယ္ကြယ္ပါဘူး ဘုရားအေလာင္းကိုလဲ မကိုယ္
ကြယ္ပါဘူး ဘာေၾကာင္႔လဲ ဆိုရင္ၿဖင္႔ အၿပစ္မ်ားတဲ႔ ပုထုဇဥ္မ်ားၿဖစ္လို႔ပါပဲ  ဘ၀ါဘ၀ေပါင္း ေလးအသေခၤ်ႏွင္႔ကမၻာတစ္သိန္း
ပါရမီေတာ္မ်ားၿဖည္႔က်င္႔စဥ္ကာလမ်ားက ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုမကိုယ္ကြယ္ခဲ႔ၾကပါ  သဗၺညဳတေရႊဥာဏ္ေတာ္ကိုရလို႔ သစၥာ
ေလးပါးၿမတ္တရားမ်ားကို ကိုယ္တိုင္လဲသိၿမင္ အၿခားသူမ်ားကိုလဲ သင္ၾကားၿပသေဟာေၿပာနိုင္လို႔သာ ေလာကတစ္ခြင္
တုမယွဥ္သာေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားရရွိၾကသၿဖင္႔  သတၱာေဒ၀မႏုႆာနံ  လူနတ္တို႔၏ဆရာအၿဖစ္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾက
တာပါပဲ။။။။
သံသရာမွ ထြက္ေၿမာက္ေၾကာင္းတရားမ်ားကိုသင္ၾကားၿပသနိုင္မွသာ ဆရာအစစ္ ဆရာအမွန္ၿဖစ္ပါတယ္
ဘုရားရွင္၏အဆံုးအမမ်ားသည္ သံသရာမွလြတ္ေၿမာက္ေၾကာင္းတရား ဓမၼမ်ားသာလွ်င္ၿဖစ္ပါတယ္ ဓမၼဆိုသည္မွာ အၿမဲတမ္း
မေဖာက္မၿပန္မွန္ကန္ေနေသာ သဘာ၀ဓမၼမ်ားသာၿဖစ္ၿပီး လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၏အၾကိဳက္ကို လိုက္ေနရတဲ႔ တရားမ်ိဳးမဟုတ္
ပဲ သဘာ၀အတိုင္းမွန္ကန္ေနတဲ႔ တရားမွသာလွ်င္ တရားစစ္တရားမွန္ ဓမၼစစ္ဓမၼမွန္ၿဖစ္ပါတယ္ သံသရာလည္ေၾကာင္း တရား
မ်ားတြင္ အဓိက အေၿခခံက်လွတဲ႔  သကၠာယဒိဌိၿဖစ္ပါတယ္ အလံုးစံုေသာအကုသိုလ္မွန္သမွ်သည္ သကၠာယဒိဌိေၾကာင္႔ သာ
လွ်င္ ၿဖစ္ေပၚလာရပါတယ္ သေဘာေပါက္လြဲ အယူအဆလြဲ အေတြးေတြလြဲၾကရင္းနဲ႔ ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚေပါက္လာၾကရပါတယ္
ဘုရားရွင္ရဲ႔ အဆံုးအမကို အေၿခခံေပၚေပါက္လာတဲ႔ ဂိုဏ္းဂဏ ၀ါဒေတြ ဘုရားရဲအဆံုးအမအတိုင္းသာ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္
ၾကရမွာၿဖစ္ေပမယ္႔ အမ်ားအားၿဖင္႔ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္အၾကိဳက္ ကာလေဒသနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ႔အၿမင္ေတြကို ဆြဲလြဲ
ေစ႔စပ္ ဗုဒၶအမွီၿပဳတဲ႔ ၀ါဒတစ္ရပ္အၿဖစ္ တစ္စင္ေထာင္လာၾကၿခင္းပါပဲ ဒီလိုတစ္စင္ေထာင္ ထင္ေပၚလာၿခင္းဟာလဲ ပုထုဇဥ္
လူသားမ်ားၿဖစ္သည္ႏွင္႔အညီ ေသာတာပန္မ်ားမဟုတ္ၾကပဲ ဒိဌိနဲ႔ ၀ိစိကိစၥာ မကြာနိုင္ၾကေသးလို႔သာ ဟိုလူေၿပာဟုတ္နိုးနိုး
ဒီလူေၿပာဟုတ္နိုးနိုး ၿဖင္႔ အားကိုရာအစစ္အမွန္မရွိပဲ သံသယ မ်ားနဲ႔သာ ဘိုးေတာ္ဆိုလဲ ေၿပးရွိခိုး/ ဘဘုရားဆိုလဲဦးတိုက္/
၀ါဒရွင္ဆိုလဲ ေၿပးမွီခိုလိုက္/(၃ရ)မင္းဆိုလဲ ကိုးကြယ္လိုက္/ေရဆူဆိုလဲ ဖူးလိုက္ရနဲ႔ ၿဖစ္ေနတာပါပဲ သာသနာနဲ႔ေတြ႔ေနပါ
ရက္နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ ၿဖစ္ေနပါရက္နဲ႔  တရားစစ္တရားမွန္ရွာမေတြနိုင္ၿဖစ္ၿပီး ဒိဌဓမၼအစြမ္းေတြၿပၾကတဲ႔ ပစၥဳပၸန္၀ါဒီ လတ္
တေလာ ခတၱခဏ  ခ်မ္းသာရာအတြက္ ရွာေဖြရင္း မိဆၱာဒိဌိ မ်ားတန္းခိုးထြားလာရၿခင္းသာၿဖစ္ပါတယ္။။။။
ဗုဒၶသာသနာမကြယ္ေသးပါ ဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမမ်ားကို သင္ၾကားၿပသေပးနိုင္တဲ႔ သံဃာေတာ္အရွင္ၿမတ္မ်ားရွိပါေသးတယ္
အဆံုးအမကိုနားလည္ေအာင္ေၿပာလို႔ရတဲ႔ ဘာသာစကားလဲရွိေနပါတယ္ ကၽြန္ဳပ္တို႔မွာၾကားနိုင္တဲ႔နားေတြလည္းရွိပါတယ္
စစ္မွန္တဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြလဲၿဖစ္ေနပါတယ္ က်င္႔ၾကံနိုင္တဲ႔ခႏၱာကိုယ္လဲရွိပါတယ္ အမွာအမွန္ေ၀ဖန္းပိုင္းၿခားနိုင္တဲ႔ဥာဏ္
ေတြလဲရွိေနပါတယ္ သာ၀က အေနနဲ႔သာကၽြတ္တမ္း၀င္လိုလွတယ္ဆိုရင္ၿဖင္႔ အခုကစလို႔ရေနပါတယ္ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္
က်င္လည္ရာ ဘ၀တိုင္း ဘုရားသာသနာနဲ႔ ေတြၾကံဳဘိုရာခဲယဥ္းလွပါတယ္ ဒီလိုခဲယဥ္းလို႔သာ ဒီဘ၀ ဒီခႏၱာနဲ႔ ရွိေနၾကၿခင္းပါပဲ
က်ဳပ္တို႔တစ္ေတြ ဘယ္ဘ၀ကလာၿပီး ဘယ္ဘ၀ကိုသြားေနၾကတယ္ ေနာင္သံသရာဘာေတြၿဖစ္အံုးမယ္  ေနာက္ဘ၀ေနာက္
ေနာက္ခနၱာမွာ အဆံုးအမကိုမခံယူနိုင္တဲ႔ အဟိတ္တိရစၦာန္ ေတြၿဖစ္ခဲမယ္ဆိုရင္ၿဖင္႔ဘယ္ေလာက္ပဲ ကုသိုလ္ထူးလို႔ ဘုရားရွင္ႏွင႔္ၾကံဳဆံု ခဲ႔ရရင္ေတာင္ “သီလ/သမာဓိ/ပညာ”မ်ားတည္နိုင္မွာမဟုတ္ တစ္၀ဲလည္လည္သံသရာ၀ယ္ၿဖစ္ၾကရမွာပါ
ဒါေၾကာင္႔ တစ္သံသရာလံုး ဒီတစ္ခါသာၾကံဳရတဲ႔ သာသနာေခတ္မွာလူၿဖစ္ခိုက္  အမွားေတြေနာက္ကိုလိုက္ေနၾကအံုးမယ္ ဆို
ရင္ၿဖင္႔ ……။။။။။။။။။
****ကုန္ရံႈးလွ်င္တစ္ေခါက္…..လင္ကုန္ရံႈးေတာ႔တစ္သက္
****ဆရာကုန္ရံႈးလွ်င္ၿဖင္႔…တစ္သံသရာလံုးေမွာက္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္း။။။။။။။။
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ဘီလူး။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com

   Send article as PDF