ေစ်းႏႈန္းအျမင့္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူ စုေဆာင္ထားသည့္ ဆန္မ်ား ကမာၻ႔ဆန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းခ်ိန္ႏွင့္ ႀကံဳေန၍ တြက္ေျခမကိုက္ဘဲတင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။ ျပည္တြင္း ဆန္ကုန္သည္အမ်ားစုမွာ ျပည္ပတင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ မိုးစပါးထြက္ရွိခ်ိန္၌ ေစ်းႏႈန္းအျမင့္ ေပးကာဆန္မ်ား ႀကိဳတင္ဝယ္ယူစုေဆာင္းမႈမ်ားျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၊ အဆုိပါ မိုးစပါးမ်ားဝယ္ယူစုေဆာင္ခဲ့ခ်ိန္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမ်ားအတြင္းက ၂၅မွတ္ဆန္ (မိုးစပါး) ၁၁၀ေပါင္ဝင္တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၄, ၀၀၀က်ပ္ မွ ၁၅,၀၀၀က်ပ္ဝန္းက်င္ခန္႔အထိ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိျပည္ပ သို႔တင္ပို႔ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဆန္မ်ားမွာလည္း မိုးစပါးမွ ရရွိသည့္ ဆန္မ်ားကိုသာ တင္ပို႔ရန္ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းအျမင့္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူစုေဆာင္းခဲ့သည့္ ဆန္မ်ားမွာ ကမာၻ႔ေစ်းက်ခ်ိန္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အတြက္ တြက္ေျခမကိုက္ဘဲ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရန္အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆန္ကုန္သည္မ်ားရင္ဆုိင္ေနရေသာ ကမာၻ႕ဆန္ေစ်းက်ဆင္းမႈအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခအေနကိုသံုးသပ္၍ ရွင္းျပသည္။ ကမာၻ႔ဆန္ေစ်းကြက္၌ ျမန္မာ ၂၅ မွတ္ဆန္တစ္တန္၏ေပါက္ေစ်းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၅ခန္႔ေစ်းေပါက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ ယခုကမာၻ႔ဆန္ေစ်းကြက္၌ ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ အေျခအေနမွာ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းအျမင့္ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ဆန္ကုန္သည္မ်ားမွာ တြက္ေျခမကိုက္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိကမာၻ႔ဆန္ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း ျမန္မာ ၂၅မွတ္ဆန္တစ္တန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၅ျဖင့္ ေႏြစပါးမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆန္ကို တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလွ်င္မူ တြက္ေျခကိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆန္ေစ်းကြက္ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။ လက္ရွိျပည္တြင္း ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္း၌ ေႏြစပါး ၂၅မွတ္ဆန္ ၁၁၀ေပါင္ဝင္တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၃,၅၀၀ က်ပ္၊ ၁၄,၀၀၀က်ပ္ခန္႔ ႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းဆန္ကုန္သည္အသုိင္းအဝုိင္းထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္းမိုးစပါးမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ရွစ္ေသာင္း တင္ပို႔ရန္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..