အတြင္း(၃၇) နတ္မင္းမ်ား

နတ္ႀကီး(၄)ပါး

၁။    ဓတရ႒ နတ္ႀကီး

ဂႏၶဗၺနတ္မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္တယ္လို႕ဆိုတယ္။ နတ္၀တ္တန္ဆာ ဆင္ယင္ၿပီး လက္တစ္ဖက္က သန္လွ်က္ကိုကိုင္တယ္၊ ဒူးကို တစ္ဖက္ေထာင္၊ တစ္ဖက္လွဲၿပီး ေရႊစည္းခံုေစတည္ ေတာ္ႀကီးရဲ႕ အေရွ႕ဘက္မုခ္ကေန ေစာင္႕ေရွာက္တယ္။

၂။    ၀ိရုဠက နတ္ႀကီး

ကုမၻဏ္နတ္မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္တယ္။ နတ္၀တ္တန္ဆာ ကိုဆင္ယင္ျပီး လက္တစ္ဖက္ကသံလ်က္ ကိုကိုင္တယ္။ ဒူးတစ္ဖက္ေထာင္ တစ္ဖက္လွဲပံုစံျဖင္႕ ေရႊစည္းခံုေစတည္ေတာ္ႀကီးရဲ႕ ေတာင္ဖက္မုခ္ကေန ေစာင္႕ေရွာက္ေနတယ္။

၃။     ၀ိရႈပကၡ နတ္ႀကီး

နတ္နဂါးမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္တယ္။ နတ္၀တ္တန္ဆာကိုဆင္ယင္တယ္။ လက္တစ္ဖက္က သံလ်က္ကို ကိုင္ထားတယ္။ ေရႊစည္းခံု ေစတီေတာ္ႀကီးရဲ႕ အေနာက္ဘက္မုခ္ကေန ေစာင္႕ေရွာက္တယ္။

၄။    ကုေ၀ရ နတ္ႀကီး

နတ္ဘီလူးမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္တယ္။ နတ္၀တ္တန္ဆာကိုဆင္ယင္တယ္။ ဒူးယင္ သံုးဆင္႕၊  ေျခသံုးေခ်ာင္း၊အစြယ္(၈)ေခ်ာင္း၊ပါရွိတယ္။ သံတင္းပုတ္ကို ကိုင္ထားျပီ္းေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ႀကီးကို ေျမာက္ဖက္မုခ္ကေန ေစာင္႔ေရွာက္တယ္။

အေနာက္မုခ္ရွိနတ္(၄)ပါး

(ကၽြန္ေတာ္(၃၇)မင္း နတ္ေတြကို နံပါတ္စဥ္အတိုင္းေဖာ္ျပသြားမွာျဖစ္လို႕ နံပါတ္ ၅။ မွဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပသြားပါမယ္)

၅။    ဇမၺဴဒီပါ နတ္

မတ္တတ္ထ သံလ်က္ကိုင္ျပီးေတြ႔ရတယ္။ အေနာက္မုခ္မွာရွိတယ္။

၆။    ဇမၺဴတံဆိပ္ (အေနာက္မုခ္မွာရွိတယ္)

၇။     ဇမၺဴခ်မ္းသာ (အေနာက္မုခ္မွာရွိတယ္)

၈။     ဇမၺဴ႕က်က္သေရ (အေနာက္မုခ္မွာရွိတယ္)

ျဗဟၼဏဆိုင္ရာ နတ္(၆)ပါး

၉။     သီ၀ (မေဟသရ) နတ္

နတ္၀တ္တန္ဆာဆင္ျမန္းထားတယ္.။ ႏြားလားဥႆဘ စီးျပီးသံုးခြလွံကို ကိုင္ထားတယ္။ ေရႊစည္းခံုေစတည္ ပစၥယာ အေနာက္ေတာင္ေထာင္႕မွာေတြ႕ရတယ္။

၁၀။    မဟာပိႏၷဲနတ္

ျဗဟၼာကိုယ္နဲ႔ ဆင္ဦးေခါင္းရွိျပီး ယာဘက္ရွိအထက္လက္ မွာခၽြန္း၊ ေအာက္လက္မွာ သံလ်က္ကိုင္တယ္။ လက္၀ဲဘက္ရွိအထက္လက္မွာ စက္၀န္း ၊ေအာက္လက္မွာ ဆင္ႏွာေမာင္းကိုကိုင္တြယ္ထားတယ္။ ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ရဲ႕ ေျမာက္ဖက္မုခ္မွာ ေတြ႔ႏိုင္တယ္။

၁၁။    ကာလီမယ္ေတာ္ (စႏၵီနတ္သမီး)

လက္ဆယ္ဖက္ရွိျပီး လက္၀ဲလက္ငါးဖက္မွာ ဒိုင္း၊ထီး၊ ေလး၊ပုတီး၊ခရုသင္း ၊တစ္ခုစီကိုင္ထားတယ္ ။သူဟာျခေသၤ႕ယာဥ္ေပၚမွာရွိျပီးေတာ႕ ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ႀကီးရဲ႕ ျပင္ပတံခါး အတြင္းမွာ ေစာင္႕ေနတယ္။

၁၂။     စႏၵာ နတ္သား

လက္ဆယ္ဖက္ရွိတယ္။ လက္ယာလက္ ငါးဖက္မွာ ဓားလြယ္၊ သံလ်က္၊ လွံ၊ သံခၽြန္၊ ဓါးေၿမွာင္ တစ္ခုစီကို ကိုင္ထားတယ္။ ျခေသၤယာဥ္စီးနင္းတယ္။ စႏၵီ နတ္သမီးနဲ႕အတူေနရင္း ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ကို ေစာင္႕ေရွာက္တယ္။

၁၃။       သူရႆရီ

နတ္၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္ထားတယ္။ ဟသၤာယာဥ္ေပၚမွာထိုင္ျပီး လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႕ ၾကာပန္းကို ကိုင္ထားတယ္။  ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ႀကီးကို အေနာက္မုခ္ကေန ေစာင္႔ေရွာက္ေနတယ္။ *သူရႆတီကို ပညာေရးနတ္လို႕လည္း ေခၚတယ္၊ ပညာေရးအတြက္လည္း ဆုေတာင္းၾကတာ ေတြ႔ရတယ္*

၁၄။        ရသမဂၤ ီ (ပ်သမဂၤ ီ)

လက္ႏွစ္ဖက္မွာ ပန္းခိုင္ကိုကိုင္ထားတယ္။ ေရႊစည္းခံုေစတည္ေတာ္ ေတာင္မ်က္ႏွာ ဖိနပ္ေတာ္ရင္းမွာရွိျပီး ေစတီေတာ္ကို ရွိခိုးေနတယ္။

၁၅။         သၾကား

သၾကားကို အတြင္း(၃၇)နတ္စာရင္းမွာေရာ အျပင္(၃၇)နတ္စာရင္းမွာေရာ ေတြ႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကေတာ႕ “သကၠ” လို႕ေခၚၾကျပီး ဟိႏၵဴ (ျဗဟၼဏ) ဘာသာ၀င္ေတြကေတ႕ “ဣႏၵ” လို႕ ေခၚၾကတယ္။ ဗုဒၶစာေပေတြမွာ “ သေကၠာတိဣေႏၷာ”  လို႕ပါရွိတာေၾကာင္႕ သကၠနဲ႕  ဣႏၵ ဟာ အတူတူပဲျဖစ္တယ္လို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သိၾကားမင္း (ေခၚ) သကၠ (ေခၚ) ဣႏၵ  ဟာ နတ္ေဒ၀တာ ေတြထဲမွာ Grade ျဖစ္တဲ႕နတ္တစ္ပါးျဖစ္တယ္။ သူဟာ အလိုရွိတဲ႕ပံုသ႑ာန္ကို ဖန္ဆင္းႏိုင္တယ္။ သူ႕ရဲ႕  စီးေတာ္ယာဥ္ဟာေတာက္ပေနတဲ႕ ေရႊေရာင္ယာဥ္ရထားျဖစ္ျပီးေတာ႕ လည္ဆံေမြးေတြဖြာက်ေနတဲ႕ မေဟာ္ဂနီ ေရာင္ ျမင္းေတြနဲ႕ ကထားတယ္။ယာဥ္ရဲ႔နာမည္က “၀ိမာန” သူ႕ရဲ႔လက္နက္က မိုးႀကိဳးသြားျဖစ္တယ္။ေလးနဲ႕ျမားကိုလည္း သံုးတယ္။ မိုးႀကိဳးသြားကို လက္ယာလက္နဲ႕ကိုင္တယ္။

သိၾကားဟာ စတုေလာကပါလ နတ္မင္းတစ္ပါးအေနနဲ႕ အေရွ႔ဘက္ေလာကဓါတ္ကို အုပ္စိုးတယ္။ ရာသီဥတုကို ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲတယ္ ၊ (လွ်ပ္စီးလက္ေစတယ္၊ မိုးခ်ဳန္းေစတယ္ မိုးရြာေစတယ္၊ ) ။ မိုးေခါင္ေရရွားျဖစ္ျပီး ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေအာင္လုပ္တတ္တဲ႕ “ဗဟိၾက” (သို႔) “အဟိ” နဲ႕ အၿမဲလိုစစ္ခင္းျပီး  မိုးႀကိဳးသြားလက္နက္နဲ႕ အႏိုင္တိုက္တယ္။ ျပီးေတာ႕ မိုးရြာေအာင္လုပ္တယ္။

သိၾကားမင္းဟာ“သဂၢ”လို႕ေခၚတဲ႕ နတ္ျပည္ရဲ႕“အမရ၀တီ” ေနျပည္ေတာ္မွာ ဘုရင္ျဖစ္တယ္လို႕ဆိုတယ္။ နန္းေတာ္အမည္က “ေစဇယႏၱာ” လို႕ေခၚတယ္။ သူ႕ရဲ႕ၾကင္ယာေတာ္ကေတာ႕ “ဣႏၵရာနီ” ျဖစ္တယ္။ သားေတာ္ကေတာ႕ “ဇယႏၱ” ျဖစ္တယ္။  ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ႀကီးမွာေတာ႕ သၾကားမင္းဟာ ခရုသင္းနဲ႕ သားျမီးယပ္ကိုကိုင္ျပီး ျပင္ပမဟာရံ တံခါးမႀကီးရဲ႕ ေတာင္ဘက္ကေနေစာင္႕ေရွာက္ေနတယ္။

ဆက္လက္တင္ျပေပးပါမည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။   ေမာင္ခ်စ္ရင္ထူး

——————————————————————————————————————————————————————-

About ခ်စ္ရင္ထူး II

has written 38 post in this Website..

   Send article as PDF