မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ေက်က္ဆည္ၿမဳိ ့နယ္တြင္ ၿမန္မာၿပည္အထက္ပုင္းမုီးရြာသြန္းမႈ ့မ်ားေသာေႀကာင္ ့ ေရႀကီးမႈ ့ၿဖစ္စဥ္ကုိ ၃.၁၀.၂၀၁၁ ရက္နံနက္ ၂း၃၀ ေလာက္ကစတင္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ေၿမာက္ၿမစ္ေရလွ်ံမႈ ့ၿဖစ္ေပၚခဲ ့ပါသည္။အဆုိပါေရႀကီးမႈ ့မွာေက်ာက္ဆည္ၿမဳိ ့နယ္ရွိေဇာ္ဂ်ီ ၿမစ္အညွာမွ စၿပီး ၿမစ္ေႀကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းလတ္ၿမဳိ ့ရြာမ်ားေရလွ်ံမႈ ့တြင္ပါ၀င္ေႀကာင္းအဓိကေရလွ်ံမႈ ့ကုိ ေက်ာက္ဆည္ၿမဳိ ့နယ္ရွိ ၿမဳိ ့မရပ္ႀကီးမ်ားၿဖစ္ေသာ ႀကက္မင္းတြန္ရပ္ကြက္၊ ေအာက္ခ်ဳိင္း ရပ္ကြက္၊ ဆူးကုန္း(ေၿမာက္ပုိင္း) ႏွင္ ့ဆင္ေၿခဖုန္းရပ္ကြက္ၿဖစ္ေသာ တံတားလည္ ရပ္ကြက္တုိ ့တြင္ အလြန္ဆုီးရြားေသာေရႀကီးမႈ ့ႏွင္ ့ႀကဳံခဲ ့ရပါသည္။အဆုိပါေရႀကီးမႈ ့ႏွင္ ့ပတ္သပ္ၿပီးကၽြန္ေတာ္တုိ ့ရပ္ကြက္က ေရေပးေ၀ေရးစိမံကိန္းေႀကာင္ ့ၿဖစ္ေပၚလာတဲ ့ေဇာ္ဂ်ီ ေရေလွာင္/ထိမ္း ဆည္ၿပီးခဲ ့တဲ ့ေနာက္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစၿပီးႏွစ္စဥ္တုိင္းမုီးတြင္းမွာေရႀကီးမႈ ့ကုိခံခဲ ့ရေႀကာင္း၊ရပ္ကြက္ရဲ ့စည္းရုီးလုိၿဖစ္ေနတဲ ့ေဇာ္ဂ်ီတာတမံ မွာလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၉ လ ပုိင္းပထမအႀကိမ္ေရႀကီးေနာက္ ေၿမသားတမံဖုိ ့ခဲ ့ေသာ္လည္း မခုိင္ခံ့ ပဲေၿမသားတာတမံ က်ဳီးေပါက္ခဲ ့ၿခင္းေႀကာင္ ့ရပ္ကြက္ထဲေရႀကီးမႈ ့ၿဖစ္ခဲ ့တာပါဟုႀကက္မင္းတြန္ရပ္ကြက္ရွိအေသးစားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကေၿပာခဲ ့ပါတယ္။၄င္းရပ္ကြက္ရွိ မုန္ ့မ်ဳီးစုံ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ၿမဳိ ့မွာ ေဇာ္ဂ်ီၿမစ္ စုီးရိမ္ ေရအမွတ္ေရာက္လာခဲ ့ရင္ဇီးေတာေၿမာင္း၊မင္းရဲ ေၿမာင္း၊ တမုတ္ေၿမာင္း စတဲ ့တူးေၿမာင္းေတြကုိ ေရမွ်ေ၀ ထြက္ေပးခဲ ့ေပမဲ ့ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေရႀကီးမႈ ့ၿဖစ္ေပၚခဲ ့ၿပီးေနာက္အဆုိပါတူးေၿမာင္းေတြကုိေရ မလြတ္ေတာ ့ပဲေဇာ္ဂ်ီၿမစ္ကုိသာေရစီးဆင္းေစၿပီးထားေႀကာင္း၊ယခုေရႀကီးမႈ ့မွာေတာ ့ ဇီးေတာ နဲ ့ တမုတ္ တူးေၿမာင္းတုိ ့ကုိသာေရလြဲ ၿပီး ဒုတိယ အႀကီးဆုံးေရလြဲေၿမာင္းၿဇစ္တဲ ့မင္းရဲ ေၿမာင္းကုိေတာ ့မလြဲပဲထားေႀကာင္း၊ကၽြန္ေတာ္တုိ ့လုိေရႀကီးမႈ ့ဒုကၡကုိအၿခားသူေတြမခံစားေစခ်င္ေပမဲ ့၊ေဇာ္ဂ်ီၿမစ္ေႀကာင္ ့ၿဖစ္ေပၚလာတဲ ့ဆုီးက်ဳီးေကာင္းက်ဳီးကုိေတာ ့အတူမွ်ေ၀ခံစားသင္ ့ေႀကာင္း၊ယခုေတာ ့ဒီလုိမဟုတ္ပဲသက္ဆုိင္ရာကေရလြမ္းမုီးမႈ ့ဧရိယာနည္းပါးေအာင္ေရလဲြသင္ ့ေသာေၿမာင္းမ်ားမလဲြပဲထားေသာေႀကာင္ ့
ကၽြန္ေတာ္ ့အိမ္ထဲမွာ အမွန္တကယ္တမ္းရွိသင္ ့တဲ ့ ေလးေပေလာက္ေရက ေၿခာက္ေပေလာက္ၿဖစ္ေနေႀကာင္း၄င္း၏ဒုကၡကုိေ
ၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္။(ေရမလဲြေသာဒုတိယအႀကီးဆုံးမင္းရဲတူးေၿမာင္း ဟာၿမဳိ ့လည္ကေန ၿဖတ္သန္းစီးဆင္းပါသည္။)
ေက်က္ဆည္ၿမဳိ ့ရွိ ၿမဳိ ့သူၿမဳိ ့သားမ်ားတြင္လည္း၊ေဇာ္ဂ်ီ ၿမစ္အထက္ရွိငေၿပာင္ဆည္ခ်ဳီးမခ်ပဲ ေဇာ္ဂ်ီကုိသာေရလြတ္ေနၿခင္းမွာ ငေၿပာင္ဆည္တ၀ုိက္ရွိ တရုတ္လူမ်ဳီးပုိင္စုိက္ခင္းမ်ားရွိေနၿခင္းေႀကာင္ ့ဟု ေၿပာဆုိေနႀကပါတယ္။အဆုိပါေရႀကီးမႈ ့မွာ တန္ ့သြားဖြယ္ရာ မရွိပဲ ဆက္လက္ ၿဖစ္ေပၚေနဆဲဟု (၃.၁၀.၂၀၁၁  ညေန ၆း၀၀နာရီ)ထိသိရပါသည္။သက္ဆုိင္ရာမွလည္း ေရေဘးဒုကၡသည္ မ်ားကူညီေရးကုိလည္းစတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီၿဖစ္ေႀကာင္းသိရွိရပါသည္။

About naytunning

naytun ning has written 1 post in this Website..

networking

   Send article as PDF