ၿမန္မာၿပည္ၾကီး ဘာနဲ႔ရပ္တည္မွာလဲ?

စက္မွဳနဲ႔လား ? လက္မွဳနဲ႔လား ? စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔လား? ေမြးၿမဴေရးနဲ႔လား? iT နည္းပညာနဲ႔လား? Electronic နည္းပညာနဲ႔လား? ေၿမေပၚေၿမေအာက္ သယံဇာတေတြ ထုတ္ေရာင္း မွာလား? . . . .  .

ဘာနဲ႔ရပ္တည္ၾကမွာလဲ???

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းၿပည္ၾကီး အေၿဖရွာဖို႔ ေကာင္းေနပါၿပီ။ . . . ရွိသမွ် သယံဇာတေတြ ထုတ္ေရာင္းေနရင္ ေရရွည္ရပ္တည္ဖို႔က မလြယ္ပါဘူး ..  သူမ်ားေတြ ဒီမွာ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံၿပီး

ဂတံုးေပၚထိပ္ကြက္သြားတာကို ဒီတိုင္းခံေနမွာလား?? သူမ်ားေတြ အၿမတ္အစြန္းရဖို႔ တိုးတက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ေပးမွာလား?  ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ က

ပညာရွင္ၾကီးေတြ  ေသခ်ာစဥ္းစား သင္႔ေနပါၿပီ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ေမြးၿမဴေရးကို အေၿခခံၿပီး စနစ္တက် လုပ္မယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရးအၿမတ္အစြန္းရဖို႔ ၿဖစ္ႏိုင္ေခ်ပိုမ်ားႏိုင္တယ္လို႔

ကၽြန္ေတာ္ထင္မိတယ္။ က်န္တဲ႔ စက္မွဳ ၊ လက္မွဳ ၊ iT ၊ Electronic နည္းပညာ စတဲ႔ဟာေတြကေတာ႔ ၿမန္မာၿပည္က အမ်ားၾကီး ေခတ္ေနာက္က် က်န္ေနၿပီၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြ လုပ္ဖို႔

ဆိုရင္ေတာ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၿပာခဲ႔သလို႔ ” ၿပဲေနေအာင္ ၊ ကြဲေနေအာင္ ၾကိဳးစားမွ ” ပဲ မွီတယ္ဆိုယံုေလးပဲရွိမွာပါ .. . ေန႔လည္က တင္လိုက္တဲ႔ Post ကလို ကေလးကစားစရာ

Helicopter ေတာင္ မထုတ္ႏိုင္ေသးတာ တိုက္ေလယာဥ္ တို႔ ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္တို႔ ထုတ္ဖို႔ဆုိတာ “ေ၀လာေ၀း” ပါပဲ။ ဒါေၾကာင္႔ၿမန္မာၿပည္ ရပ္တည္စရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး

နဲ႔ ေမြးၿမဴေရးသာ ရွိပါတယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။ . . ..

( မွတ္ခ်တ္ ၊ စာေရးသူ၏ Idea သီးသန္႔သာၿဖစ္ပါသည္။ )

 

 

About Burma

သားပု has written 46 post in this Website..