ဆရာဦးဘေသာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း က ေက်ာင္းဆရာ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ေတာေက်ာင္းက ဆယ္တန္း ေအာင္သည္။ ေနာက္ မိဘေတြက သူ႕ကို ပညာေရးတကၠသိုလ္ပို႔ခဲ့သည္။ သူ . . . ေတာကလာတာ မွန္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ကို အေတာ္ခ်စ္ေနသည္။
တစ္ခ်ိန္က ဘီအီးဒီေက်ာင္းဆင္းေတြထဲမွ အမ်ားစုသည္ ေစလိုရာေစဆိုၿပီး အလုပ္ေတြေလွ်ာက္ကာ ေတာေတြ၊ ေတာင္ေတြရွိရာ ျပည္နယ္ေတြကို သြားသည့္အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ နယ္တြင္ေနၾကရသည္က မ်ားသည္။
ဦးဘေသာ္ ရန္ကုန္ကို သေဘာက်သည္။
သူ ေတာမွာရွိစဥ္က ေပၚတာေၾကး၊ မီးကင္းခ စသည့္ အခြန္အခ မ်ား အေတာ္လာသည္။ ေနာက္ . . . သူတို႔ေတာက ျပည္သူ႔ဆိုင္ကလည္း အဆင့္နိမ့္ျဖစ္၍ ပစၥည္းေကာင္းေကာင္းေတြ မရ။
%E

About a latt kaung

latt latt has written 2 post in this Website..