တစ္ေန႔  မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ၀န္ႀကီးေရာက္လာပီး ေက်ာင္းအေျခအေနကိုလာၾကည့္ပါတယ္။  ေက်ာင္းစာသင္ခန္းေတြကိုပါ ၀င္ၾကည့္ပီး ေက်ာင္းသား/သူေတြကို စကားေျပာပါတယ္။

” သားတုိ႔သမီးတို႔အေနနဲ႔ ေက်ာင္းစည္းကမ္းကိုလိုက္နာရမယ္။ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္ရမယ္။ သားတို႔သမီးတို႔အေနနဲ႔  ေက်ာင္းႀကီးသန္႔ရွင္းလွပဖို႔အတြက္ တံျမက္စည္းေတြ ေရအိုးေတြ ေရစစ္ေတြလွဴရမယ္ ”

လို႔ ေျပာလိုက္ေရာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကထပီး

” သား က တံျမက္စည္း လွဴပါမယ့္ခင္ဗ် ”

ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ကလည္း

” သမီးက ေရစစ္လွဴပါမယ္ရွင့္ ”

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကလည္းအားက်မခံထပီးေျပာသည္။

” သားက ဆရာမအတြက္ ထမီ လွဴပါမယ္ခင္ဗ်”

About banban

ban ban has written 5 post in this Website..

I'm from Mandalay.