ဇာတ္ခုံတစ္ခု၏အဓိက အဆင္တန္ဆာျဖစ္ေသာ ျပည္ဖံုးကား မွာ စင္တင္ကျပသူတုိ႔ႏွင့္ ႐ႈစားသူတို႔၏ နယ္ျခားစည္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ဖံုးကားကို အမ်ားအားျဖင့္ ကတီၱပါသားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾက သည္။ ပိုး၊ ဖဲ အစရွိေသာ အဖုိးတန္အလွအပ အထည္အလိပ္တုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈနည္းပါး၏။ အေၾကာင္းမူကား ကတၱီပါသည္ ေလးတြဲ႕ သိပ္သည္း၏။ ေလးတဲြ႕ျခင္းေၾကာင့္ အဖြင့္ အပိတ္ အတင္ အခ် ျပဳလုပ္ရာတြင္ ညက္ေညာညင္သာစြာ ဣေျႏၵရရပိတ္၏။ ပြင့္၏။ သိပ္သည္းမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ အတြင္းဘက္ရွိ လႈပ္ရွားသြားလာလုပ္ကိုင္ ေနၾကသည္မ်ားကို ေရႊပဲြလာတုိ႔က မျမင္ႏုိင္။ ပိုး၊ ဖဲ စသည္တုိ႔မွာ လွပအဖုိးတန္သည္မွာ မွန္၏။ သို႔ေသာ္ ေပါ့သည္၊ ပါးသည္။ ေပါ့ ေသာေၾကာင့္ အဖြင့္အပိတ္ အတင္အခ်တြင္ လြင့္လြင့္ပါးပါးသားနား ေသသပ္မႈမရွိသကဲ့သို႔ ပါးလွပ္ျခင္းေၾကာင့္ မီးေရာင္ျဖင့္ ဇာတ္ခံုအတြင္း ဘက္မွ ဆက္တင္အခမ္းအနားမ်ားျပင္ဆင္ၾကျခင္း၊ သ႐ုပ္ေဆာင္မည့္ သူတုိ႔ ေျပးလႊားေနရာယူစေသာ လႈပ္ရွားမႈအ၀၀တုိ႔ကို အရိပ္အေယာင္ ျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ေပမည္။ အျခားအခ်က္တစ္ခုမွာ ကတီၱပါသည္ မင္းသံုး၊ စိုးသံုး အထည္အလိပ္ဟု ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔က ယံုမွတ္လာခဲ့ ၾက၏။ တန္ဖုိးထားၾက၏။
အၿငိမ့္၊ ဇာတ္သဘင္၊ ျပဇာတ္၊ ပဲြ တစ္ခုလာေရာက္ကျပ မည္ဟု ႐ံုတြင္း၌ျပင္ဆင္မြမ္းမံခဲ့ၾကေသာအခါ ျပည္ဖံုးကားႀကီးကုိ ဦးစြာေရွ႕ဆံုးမွ ဆင္ယင္ၾက၏။ အကဲခတ္သူတို႔က ႐ံုတြင္းသို႔၀င္၍ ၾကည့္႐ႈၾကကာ အဆင္အျပင္၊ အမြမ္းအမံ ေကာင္း၏ မေကာင္း၏ ကို သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ကတၱီပါျပည္ဖံုးကားႀကီးကို ေရႊခ်ည္ ေတြထုိးလုိ႔ကြာ လွလုိက္တာေဟ့ဟုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ဖံုးကားကိုက တြန္႔ေၾကစုတ္ျပတ္ေနတာပါကြာ။ ဘယ္နိပ္ေတာ့မွာတံုး ဟူ၍ လည္းေကာင္း ရပ္တြင္းရြာတြင္းသို႔ သတင္းလႊင့္ၾကပါလိမ့္မည္။
ညဘက္ ဇာတ္ပဲြ၊ အၿငိမ့္ပဲြ၊ ျပဇာတ္ စသည္တုိ႔ မကျပမီ ပရိသတ္မ်ား ႐ံုတြင္းသို႔၀င္လာၾကကတည္းက ထုိျပည္ဖံုးကားႀကီးကို သာ ေတြ႕ျမင္ၾကရ၏။ ပဲြမထြက္မခ်င္း မျမင္လို၍ မေနရပါ။ မိမိတို႕ ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ ျပည္ဖံုးကားႀကီး၏ ဟိတ္ဟန္ဣေျႏၵခံ့ညားမႈ၊ လွပမႈ တုိ႔က မျမင္မေတြ႕ပါေသးေသာ အႏုပညာရွင္တုိ႔၏ အရည္အေသြးကို ေတြးေတာေငးေမာ၍ အာ႐ံု၀င္ေစတတ္ပါသည္။ အျပင္ကျမင္ေနရတာ ကိုက ဒါေလာက္က်က္သေရရွိေနတာ အတြင္းဘက္က ထြက္ေပၚလာ မယ့္ အႏုပညာတင္ဆက္မႈေတြကေတာ့ ဘာေကာင္းသလဲမေမးနဲ႔ဆုိတာ လုိ ေနမွာေပါ့ဟု ေျပာႏုိင္ေလာက္ပါသည္။ ျပည္သူပရိသတ္၏ စိတ္အာ႐ံုကို ဆဲြငင္ညႇိဳ႕ဖမ္းရသည္မွာ အလြန္ခက္ခဲနက္နဲလွပါသည္။ ေရွးေရွးေခတ္မ်ားစြာကတည္းက အႏုပညာရွင္ႀကီးမ်ားသည္ ထိုခက္ခဲ မႈတုိ႔ကို ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလာခဲ့ၾကပါသည္။ ဇာတ္႐ံု အတြင္းသုိ႔ ေရာက္လာၾကၿပီး ဖ်ာေနရာရွာၾက၊ လုၾက၊ စကားမ်ားၾက၊ ကေလးမ်ားကလည္း ေျပးၾက၊ လႊားၾက၊ အသိအကြၽမ္းေပါသူတုိ႔က လည္း အခ်င္းခ်င္းႏႈတ္ဆက္ၾက၊ ရယ္ၾက၊ ေအာ္ၾက၊ ဟစ္ၾက၊ လူေပါင္းစံု၊ စ႐ုိက္ေပါင္းစံု စုျပံဳေထြးလံုးေနေသာ ပရိသတ္ကိုဦးစြာ ဧည့္ခံ ဆုိင္းႏွင့္စတင္၍ ပဲြသဘင္စတင္ေတာ့မည္ဟု သတိေပးလုိက္ သည္။ ၄င္းေနာက္ ႐ံုတြင္းမီးမ်ား ၿငိမ္းသက္သြား၍ ဇာတ္ခံုတစ္၀ုိက္ ျပည္ဖံုးကားႀကီးတစ္ခုတည္းသာ ျမင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မီးေရာင္ေပး ကာ ပဲြစပါေတာ့မည္ဟု ထပ္မံဆဲြေဆာင္ျပန္၏။ ဆူဆူညံညံအသံမ်ား တစ္စစတုိးတိတ္သြားသည္။ ေနသားတက်ရွိသြားသည္။ ထုိအခါက်မွ ဇာတ္ခံုအတြင္းမွ သာယာေသာ သီခ်င္းသံေပး၍ ကတၱီပါကားႀကီး ေျဖးညႇင္းစြာဖြင့္သြားၿပီး အက၊ အလွ၊ ပသာဒ၊ အႏုပညာက႑ စတင္ပါေတာ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကတီၱပါျပည္ဖံုးကားႀကီးသည္ တင္ဆက္ မႈ အႏုပညာရပ္တြင္ အေရးပါလွ၏။ အေရာင္အေသြးေရြးခ်ယ္မႈကိုပင္  အေလးထားစဥ္းစားခဲ့ၾကပါ၏။ ပဲြမစမခ်င္း ျမင္ေတြ႕ေနရမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္စူးစူးရဲရဲ အေရာင္အေသြးမ်ားကို ေရွာင္ၾက၏။ မ်က္စိက်ိန္းလိမ့္မည္။ နီညိဳရင့္၊ အျပာရင့္၊ အစိမ္းရင့္၊ အနီရင့္စေသာ အေရာင္မ်ားကို သံုးေလ့သံုးထရွိပါ၏။
ျပဇာတ္၊ အၿငိမ့္၊ ဇာတ္သဘင္၊ မ်က္လွည့္စေသာ တင္ဆက္ မႈ အႏုပညာရပ္မ်ားမွ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔မွာ ျပည္ဖံုးကားႀကီးဖြင့္လုိက္ သည့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ႐ႈစားသူပရိသတ္တုိ႔ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ေတြ႕ဆံုေျဖေဖ်ာ္ ခြင့္ ရရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္၊ ဗြီဒီယုိ၊ တီဗြီစသည္တုိ႔မွ သ႐ုပ္ေဆာင္ တုိ႔သည္ကား ပိတ္ကား ဖန္သားတုိ႔မွတစ္ဆင့္ ပရိသတ္တုိ႔ကို ေတြ႕ဆံု ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ဖံုးကားေနာက္ကြယ္တြင္ ေနၾကရေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား အေထာက္အကူ ပံ့ပုိးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဆက္တင္သမား၊ မီးသမား၊ အသံသမားစသူတုိ႔တြင္ အေလ့အက်င့္တစ္ခုရွိၾက၏။ ပဲြမစမီ ပရိသတ္ မ်ား ႐ံုတြင္းသို႔၀င္လာၾကၿပီး ေနရာယူသည့္အခ်ိန္ပိုင္းအတြင္း ျပည္ဖံုး ကားၾကားမွ ယေန႔ေရႊပဲြလာပရိသတ္တုိ႔၏ အေျခအေနကို အကဲခတ္ ျခင္းအားျဖင့္ ေခ်ာင္းၾကည့္တတ္ၾကသည္။ ယေန႔ေတာ့ လူျပည့္လိမ့္ မည္။ လူနည္းနည္းက်သည္ဟု ေ၀ဖန္ကာ အားတက္အားငယ္ျဖစ္ၾက ရ၏။ ထုိ႔အတူပင္ အျမဲတေစလာေရာက္အားေပးေလ့ရွိသူ ေဖာက္သည္ ပရိသတ္တုိ႔ကိုလည္း မွတ္မိသိရွိကာ နာမည္၀ွက္အမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်စ္စႏုိး ေပးထားေလ့ရွိပါသည္။ ၀င္း၀င္းျပဇာတ္ေခတ္က ေပါက္ေဖာ္၀၀ႀကီး တစ္ဦးႏွင့္ မိသားစုတုိ႔မွာ ပဲြဦးညေသာၾကာေန႔တုိင္း ေရွ႕ဆံုးတန္း အလယ္ခံုမ်ားတြင္ ေျခာက္ခံုတိတိယူ၍ အျမဲၾကည့္ေလ့ရွိပါသည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္ႀကီးကို ဦးဖုိး၀ဟုလည္းေကာင္း၊ ဘီးဆံထံုးႀကီးအျမဲထံုး၍ ရင္ဖံုးအက်ႌ အင္းေလးထမီအဆင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ၀တ္ဆင္ေလ့ရွိသူ အေဒၚ ႀကီးႏွင့္ သမီးမ်ားက တတိယတန္းအလယ္ခံု (ငါးက်ပ္တန္း ဃ တန္း) တြင္ တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လယ္ပဲြ၌ ၾကည့္ေလ့ရွိ၏။ (ထုိေခတ္က ငါးက်ပ္ တန္းဆုိသည္မွာ ျပဇာတ္ေရွ႕ဆံုးတြင္ ၾကည့္ရေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။ ငါးက်ပ္၏တန္ဖုိးမွာလည္း နည္းနည္းေနာေနာမဟုတ္၊ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ မနက္စာ ညစာထမင္း ၀၀ခ်က္ျပဳတ္စားႏုိင္ပါသည္) ထုိအမ်ဳိးသမီးႀကီးကို ဆံထံုးႀကီးဟု ေခၚၾကသည္။
မ်က္မွန္စိမ္းစိမ္းေလးတပ္ကာ ျပဇာတ္လာ၍ၾကည့္တတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးေလးတစ္ဦးမွာ စေနေန႔ ေန႔လည္ပဲြ (ျပဇာတ္စတင္ကျပ သည့္ ဒုတိယေန႔)တုိင္း အေဖာ္အမ်ဳိးသမီးႀကီးႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ လာေလ့ ရွိ၏။ သူ႕ကို မမစိမ္းဟုေခၚၾကပါသည္။ ဆက္တင္သမား၊ မီးသမား ကအစ ျပဇာတ္အဖဲြ႕သားမ်ားမွာ ဦးဖုိး၀ေဟ့…ဆံထံုးႀကီးႏွင့္အဖဲြ႕၊ မမစိမ္းတုိ႔လာၿပီဆုိလွ်င္ မည္သူမည္၀ါဟု နားလည္သိရွိေနၾကပါ သည္။ ေဖာက္သည္ပရိသတ္တုိ႔ကား သိမည္မဟုတ္၊ ျပဇာတ္ပညာရွင္ မ်ားကသာ ၄င္းတုိ႔ကို ေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာသဖြယ္ ခင္တြယ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ အျခားအျခားေသာ ပရိသတ္မ်ားထဲမွ မွတ္မွတ္သားသား ျပဳရေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ နာမည္ေက်ာ္ ဘီအိုင္ ဦးထြန္းေရႊ၏ ညီ ဦးထြန္းေဖဆုိေသာ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးကား အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ ေနာက္ေျပာင္တတ္၏။ ျပဇာတ္ကို ေရွ႕ဆံုးတန္းမွ ၾကည့္ေလ့ရွိပါသည္။ သူ၏ပါးစပ္မွ ခရာတြတ္သလုိ ျမည္ေအာင္မႈတ္တတ္သည္။
ျပဇာတ္အသစ္ျပသည့္အခ်ိန္ ငါးပဲြ ေျခာက္ပဲြေလာက္အထိ ကြၽန္ေတာ္က ဇာတ္ခန္းစဥ္ျဖတ္ေတာက္မႈကို ခရာတြတ္၍အခ်က္ေပး ရ၏။ ထုိအခါ ဆက္တင္သမား၊ မီးသမားမ်ားက ဆက္တင္ကားခ်ပ္ ႀကီးမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း၊ မီးမွတ္၊ မီးဖြင့္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားက ၀င္ၾက၊ ထြက္ၾကျဖင့္ ဇာတ္လမ္းကို သြယ္ဆက္ရပါသည္။ တစ္ခုေသာ ျပဇာတ္ကျပေနစဥ္ အခန္းတစ္ခန္းျဖတ္ေတာက္ရန္ ကြၽန္ေတာ္က ခရာ တြတ္လုိက္၏။ မေရွးမေႏွာင္းခရာသံတစ္သံ ထြက္ေပၚလာ၏။ ဘယ္ကအသံပါလိမ့္ဟု ကြၽန္ေတာ္လည္း မေတြးတတ္၊ ဆက္တင္ မီးအဖဲြ႕သားမ်ားကလည္း ဟုိၾကည့္သည္ၾကည့္ႏွင့္ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ ေနာက္ အခန္းမ်ားတြင္ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ကြၽန္ေတာ္၏ခရာတြတ္သံ ႏွင့္ အမည္မသိ ခရာတြတ္သံတုိ႔ ထြက္ေပၚေနေတာ့ရာ ဆက္တင္ သမား၊ မီးသမားတုိ႔ ဆက္တင္ကားႀကီးမ်ားဖြင့္ရႏုိး ပိတ္ရႏုိး၊ မီးေမာင္း မီးလံုးမ်ားဖြင့္ရႏုိး ပိတ္ရႏုိး ေယာင္ေယာင္မွားမွားျဖစ္ကုန္ေတာ့သည္။ အားလပ္ခ်ိန္ေပးေတာ့မွ ဦးထြန္းေဖ၏ ပါးစပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္ႀကီး၏ ပါးစပ္ကလႈပ္မွန္းပင္ မသိလုိက္ရဘဲ ခရာတြတ္သံထြက္လာသည္။ (ေဘာလံုးပဲြတြင္ ဒိုင္လူႀကီးမႈတ္သည့္ ခရာသံမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္) ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို ခရာတြတ္သံေလးမႈတ္ျပၿပီး အားပါးတရရယ္ေလ၏။ သူကေတာ့ ရယ္ႏုိင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ အုိးနင္းခြက္နင္း ျပဇာတ္ျပကြက္ေတြ ပ်က္မသြားေအာင္ မနည္းထိန္း ေက်ာင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရ၏။ ထုိဆရာႀကီးအား ရိွခိုးဦးတင္ေတာင္းပန္ ရသည္။ သူ႕ကိုတုပ၍ တီး၀ုိင္းမွ ထရန္႔ပက္မႈတ္သူ ျမင့္ေဆြေလးက လုိက္မႈတ္ၾကည့္ရာ ဦးထြန္းေဖက ရေအာင္မႈတ္ႏုိင္လွ်င္ ငါးက်ပ္ေပး မည္ဟု ေျပာသြား၏။
ေနာက္တစ္ပတ္ျပဇာတ္လဲ၍ ဦးထြန္းေဖလာၾကည့္ေသာအခါ ျမင့္ေဆြေလးက တြီခနဲေနေအာင္ မႈတ္ျပလုိက္သျဖင့္ အူတက္မတတ္ ရယ္ေမာၿပီး ေငြငါးက်ပ္ထုတ္ေပးသြား၏။ ထုိဦးထြန္းေဖကို အဖဲြ႕သား မ်ားက ၀ီစီဟု ေခၚၾကပါသည္။
တစ္ေန႔ေသာ စေနေန႔ ပဲြမစမီ လက္မွတ္ေရာင္းခ်ေသာေနရာ ၌ စု႐ံုးစု႐ံုး ေျပာဆုိျငင္းခံုေနသံၾကားရ၍ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္သြားသည္။ မ်က္မွန္စိမ္းစိမ္းေလး တပ္ထားေသာ မမစိမ္းႏွင့္ အေဖာ္အေဒၚႀကီး ႏွစ္ဦး ႀကိဳတင္လက္မွတ္ျပ၍ ဘြတ္ကင္စာေရး (လက္မွတ္ေရာင္းခ် သူ)ႏွင့္ အခ်ီအခ်ေျပာဆုိေနၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာကား မမစိမ္းတုိ႔ ၾကည့္ေနၾက၊ ဒုတိယ ႀ အတန္းအလယ္ခံု သံုးခံုမွာ ေနရာထပ္ေနေလ ေတာ့ၿပီ၊ မမစိမ္းတုိ႔က ႀကိဳတင္လက္မွတ္ ၀ယ္ထားၿပီးျပသခ်ိန္ နီးကပ္ ေတာ့မွ ေရာက္လာၾကသည္။ ႀကိဳတင္လက္မွတ္ေရာင္းခ်သူက ထုိင္ခံု ဇယားတြင္ ထုိေနရာမ်ား ေရာင္းခ်ၿပီးစီးေၾကာင္း အမွတ္အသား ၾကက္ေျခခတ္ျပ၍ မျခစ္မိဘဲ ေမ့ေလ်ာ့သြား၏။ ေနာက္ထပ္ပရိသတ္ မ်ားက လက္မွတ္လာ၀ယ္ၾကရာ ထုိေနရာကိုပင္ ထပ္၍ေရာင္းခ်မိေတာ့ ၏။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အခ်ိန္အနီးကပ္မွ မမစိမ္းတုိ႔လာၾကေသာအခါ သူတုိ႔ ၀ယ္ယူထားေသာ ေနရာ၌အျခားပုဂၢိဳလ္တို႔ ထုိင္ေနၾကေလၿပီ။
ကြၽန္ေတာ္က မမစိမ္းတုိ႔ကို ေတာင္းပန္ရ၏။ ေရွ႕ဆံုးတန္းမွ သီးသန္႔ခ်န္ထားေသာ ခံုသံုးခံုအစားထုိးေပးလိုက္ရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔မွာ အေရးႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မိတ္ေဆြရင္းခ်ာမ်ားအတြက္ ေရွ႕ဆံုး တန္းမွ ခံုေလးခံု အျမဲခ်န္ထားရပါ၏။ ပဲြစၿပီး ဒုတိယခရာမႈတ္၍ တီး၀ုိင္း စတင္တီးမႈတ္သည့္အခ်ိန္က်မွ ထုိခံုေလးခံုကို လာ၀ယ္သူရွိ လွ်င္ ေရာင္းခ်ရပါသည္။
ေရႊပဲြလာပရိသတ္ အခက္အခဲေတြ႕ေနသည္ကို ေျဖရွင္းေပး လုိက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေျဖရွင္းေပးလုိက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၀မ္းသာရသည္။ မမစိမ္းတုိ႔သံုးဦးကလည္း ေက်းဇူး တင္ၾကသည္။ ပဲြၿပီးေသာအခါ ႐ံုတြင္းသို႔၀င္သြားၿပီး ႏႈတ္ဆက္ရင္း ေတာင္းပန္စကားေျပာရျပန္သည္။ ျပည္သူပရိသတ္အား ေလးေလး စားစားရွိရန္ အထူးလုိအပ္လွပါ၏။ တစ္စံုတစ္ရာမွားယြင္းမႈ၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ၊ အေသးအဖဲြေလးမွအစ ခြင့္လႊတ္သည္းခံပါရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားက ႏွစ္သိမ့္မႈ၊ ေတာင္းပန္မႈျပဳရပါလိမ့္မည္။
မမစိမ္းမွာ အလြန္ေအးေဆးညင္သာသည္။ လူကို တုိက္႐ုိက္ မၾကည့္ဘဲ ေခါင္းေလးကို ငံု႔၀ွက္၍စကားကို တုိးတုိးေလးေျပာတတ္ပါ သည္။ အေဖာ္ပါလာေသာ အေဒၚႀကီးႏွစ္ဦးမွာ သူ၏ အေဒၚအပ်ဳိႀကီး မ်ားဟု သိရ၏။ မမစိမ္းက ျပဇာတ္၀ါသနာအုိး ျပဇာတ္အသစ္လဲတုိင္း မၾကည့္ရမေနႏုိင္သျဖင့္ ပဲြဦး စေနေန႔ ေန႔လယ္ပဲြဆုိလွ်င္ အျမဲၾကည့္ ပါေၾကာင္းေျပာသည္။ ၄င္းတို႔အိမ္သို႔ တစ္ေခါက္တစ္ခါ <ကလာ ေစလိုေၾကာင္း၊ျပဇာတ္ပညာရွင္တစ္ဦးႏွင့္ ျပဇာတ္၀ါသနာရွင္တစ္ဦးတုိ႔ ျပဇာတ္အႏုပညာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးကာ သူသိရွိလုိေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ေမးျမန္းလုိပါေၾကာင္းေျပာသည္။ ေနရပ္ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ေပးသြား၏။
တစ္ခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔အိမ္သုိ႔ေရာက္သြားသည္။ မမစိမ္း၏ မိခင္ႀကီးမွာ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေလၿပီ။ ဖခင္မရွိ၊ ျခံ၀င္းက်ယ္ က်ယ္ႀကီးတြင္ ႏွစ္ထပ္တုိက္ႀကီးျဖင့္ ခမ္းခမ္းနားနားေနၾကသည္။ ဧည့္ခန္းတြင္ စႏၵရား၊ ေစာင္း၊ ပတၱလား၊ စည္း၊ ၀ါး စသည့္တူရိယာ ပစၥည္းမ်ား ေျပာင္လက္ေတာက္ပေနေသာ ေၾကးေအာ္လန္တပ္ထား သည့္ ဓာတ္စက္၊ ေခတ္မီေရဒီယုိဂရမ္ ဇိမ္ခံနားေသာတဆင္ဖြယ္ ပစၥည္းႀကီးႏွင့္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဓာတ္ျပားမ်ဳိးစံု ေတြ႕ရပါသည္။ (ထုိေခတ္က ၀ုိင္ယာရီေကာ္ဒါပင္မရွိေသး၊ နမူနာေရာက္လာသည့္ ၀ုိင္ယာရီေကာ္ဒါ (ႊၽငမန ြၽနခသမိနမ) ကို အခ်စ္ဇာတ္ခံုျပဇာတ္၌ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳဖူးေသာ္လည္း ျပင္ပ၌မသံုးစဲြႏုိင္ၾကေသးပါ) မမစိမ္းမွာ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ ေလးငါးႏွစ္ခန္႔ငယ္ပါလိမ့္မည္။ စကား ေျပာရင္း ျပည္ဖံုးကားေနာက္ကြယ္မွေခ်ာင္းၾကည့္ကာ မိတ္ရင္းေဆြရင္း သဖြယ္ ပရိသတ္ကို အသိအမွတ္ျပဳတတ္ၾကေသာ အႏုပညာနယ္ပယ္ မွ အေၾကာင္းမ်ားကိုျပန္ေျပာရင္း သူ႕ကိုလည္း အဖဲြ႕သားမ်ားက မမစိမ္း ဟူေသာ အမည္၀ွက္ကေလး ေပးထားေၾကာင္းေျပာျပရာ ဟက္ဟက္ ပက္ပက္ရယ္ေလသည္။ တစ္ဆက္တည္းပင္ အသက္အနည္းငယ္မွ် ကြာျခားငယ္ရြယ္သည့္တုိင္ ႏႈတ္က်ဳိးေနသျဖင့္ မမစိမ္းဟု ေခၚပါရေစ ဟု ခြင့္ေတာင္းရပါ၏။ သူကလည္း ႏွစ္ၿခိဳက္ဟန္တူသည္။ ျပံဳး၍ ေခါင္းညိတ္သည္။ သူ၏အမည္ကို မေျပာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း မေမးပါ။ ႐ံုတြင္ေတြ႕စဥ္က လိပ္စာေလးေပးသည္မွာလည္း ျခံနံပါတ္၊ လမ္းအမည္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (ထုိစဥ္က ေအာ္တုိတယ္လီဖုန္း မေပၚေသးပါ၊ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ တယ္လီဖုန္း လုိင္းခြဲမ်ားကိုေခၚ၍ လုိရာနံပါတ္ေတာင္းရပါ၏) ကို သူကေျပာျပ၍ ကြၽန္ေတာ္က ေရးမွတ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး သူ႕အမည္ကို မေပးပါ။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စကားေျပာေနစဥ္ သူ႕အေဒၚႀကီးႏွစ္ဦးက အခန္း တြင္းသို႔ ၀င္ခ်ည္ထြက္ခ်ည္ျပဳ၍ မမစိမ္း၏ မိခင္ႀကီးအား တဲြေခၚလာ ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ေကာ္ဖီ၊ မုန္႔၊ ေဆးလိပ္၊ မီးျခစ္စသည္တုိ႔ ယူေပးျခင္းစသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ မမစိမ္း ကား ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ စကားအမွ်င္မျပတ္ေျပာေနၿပီး ထုိင္ေနရာမွမထ။ ေၾသာ္…သူတုိ႔တူမေလးကို အလုိလိုက္လြန္းလွပါလား… သူစိမ္း ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာေနေသာေၾကာင့္ မ်က္ျခည္မျပတ္ အကဲခတ္ကာ အလစ္မေပးလုိျခင္း သေဘာလည္းပါပါလိမ့္မည္ တကားဟု ေတြးမိ၏။
မမစိမ္းက ျပဇာတ္၏ ဂီတေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေရဒီယုိ ဓာတ္ျပားသီခ်င္းမ်ား၏ ကြာျခားပံုအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေမးျမန္းသည္။ မ်ဳိးခ်စ္၏အသံႏွင့္ ခင္ေမာင္ၾကည္၊ ခင္ေမာင္ျမင့္တုိ႔၏အသံ၊ ဆုိပံု၊ ဆုိေပါက္အေၾကာင္းမ်ား၊ ကိုေက်ာ္ေအးႏွင့္ ေမေမ၀င္းတုိ႔စံုတဲြသီဆုိမႈ လုိက္ဖက္ပံုအေၾကာင္း၊ ၀ါလံုေခၚ မင္းသားျမင့္သိန္း၏ ႀကီးမားခုိင္မာ လွေသာ အသံ၀ါႀကီး၏အေၾကာင္းႏွင့္ တူရိယာပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ကို ေမးျမန္းသည္။
ကြၽန္ေတာ္က သိရွိသမွ် ျပဇာတ္၊ ဂီတအေၾကာင္းကို ေျပာျပ ရပါ၏။
ျပဇာတ္သည္ ႐ုပ္ရွင္၊ သဘင္၊ အၿငိမ့္စေသာ စင္တင္မႈ အႏုပညာရပ္မ်ားႏွင့္ အလားတူစြာ ေရႊပဲြလာပရိသတ္၏ နား၊ မ်က္စိ၊ အာ႐ံုခံစားမႈႏွစ္ခုျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖန္တီးရသည့္ ပညာရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရဒီယုိ၊ ဓာတ္ျပားတုိ႔သည္ကား နား အာ႐ံုတစ္ခုတည္း သက္သက္ ခံစားမႈအတြက္ ဖန္တီးရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပဇာတ္ အႏုပညာရပ္တြင္ မ်က္စိအာ႐ံုခံစားမႈျပည့္စံုေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္တုိ႔၏  လႈပ္ရွားမႈသ႐ုပ္တူ ၿဖီးလိမ္းျပင္ဆင္၀တ္စားမႈမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းႏွင့္ လုိက္ဖက္ေသာ ဆက္တင္ပန္းခ်ီအခမ္းအနားမ်ား၊ အလင္းအေမွာင္ အခ်ဳိးေျပေစမႈအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးအသံုးခ်မႈတုိ႔ျဖင့္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္တြက္ဆ စီစဥ္၍ နားေသာတအာ႐ံုခံစားမႈတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ အေျပာ၊ အဆုိ၊ အငို၊ အ႐ိႈက္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္ကြက္ဇာတ္လမ္းအလုိက္ အားျဖည့္မႈ ေတးမ်ား ဂီတမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေထာက္ကူရသည္။
လူ႕ေလာကတြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနၾကရ ေသာ အျဖစ္သနစ္တုိ႔မွာ သူသူငွာငွာ သိရွိေစလုိ၍ တမင္လုပ္ေဆာင္ ျပသေနျခင္းမဟုတ္ သူ႕အေၾကာင္းႏွင့္ သူ ကိုယ့္ဘ၀ႏွင့္ ကိုယ့္အေတြ႕ အၾကံဳ ႐ုန္းကန္ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပဇာတ္၊ ႐ုပ္ရွင္စသည္တုိ႔မွာ ကား လူ႕ေလာကအတြင္းမွ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို စိတ္၀င္စားဖြယ္၊ သိမွတ္ဖြယ္အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုကို ျပသျခင္းျဖစ္၏။ သူ-ငါ ပရိသတ္သိရွိခံစားႏုိင္ေစရန္ စီမံဖန္တီး၍ ျပသရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ-ခ်စ္သူက အထင္လဲြမွား ေရွာင္ေသြသြားေသာေၾကာင့္ စိတ္၀မ္းညႇိဳးငယ္ဆင္းရဲေနရသူ အမ်ဳိးသမီးကေလးမွာ မိဘေမာင္ဖား၊ အမ်ားသူငါေရွ႕တြင္ မပူ႐ုပ္ျဖင့္ ဟန္လုပ္၍ေနရမည္ျဖစ္သည္။ လူေျခ တိတ္၍ တစ္အိမ္သားလံုး အိပ္ၾကေသာအခ်ိန္က်မွ တစ္ကိုယ္တည္း ႀကိတ္၍ အခန္းတည္း၌ အသံမၾကားေအာင္ တိတ္တိတ္ကေလးငိုေ<ကး ၀ံ့ေပလိမ့္မည္။
ထုိအျဖစ္အပ်က္ကုိပင္ ျပဇာတ္အသြင္၊ ႐ုပ္ရွင္သေဘာျဖင့္ တင္ဆက္မည္ဆုိပါက ေရႊပဲြလာပရိသတ္အမ်ားစုႀကီးေရွ႕တြင္ သူ၏ လြမ္းရပံု၊ ေဆြးရပံု၊ ခံစားရပံုတို႔ကို ပရိသတ္ႀကီးပါ မွ်ေ၀ခံစားလြမ္းေမာ ႐ိႈက္ငင္လာေစရန္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ စကားသံေလးႏွင့္ လြမ္းတ႐ံုမွ်မက အလြမ္းသီခ်င္းေလးပင္ သီဆုိၿပီး ပို၍လြမ္းေစမႈ ျပဳရေပလိမ့္မည္။
အျပင္ေလာက၌မူ တကယ္လြမ္းေန၊ ေဆြးေနသူမိန္းကေလး က ေနာက္ခံဓာတ္ျပား ေတးသီခ်င္းေလးဖြင့္၍ လြမ္းေနမည္မဟုတ္ ျပဇာတ္၊ ႐ုပ္ရွင္ထဲက သ႐ုပ္ေဆာင္ကေလးတုိ႔မွာ သီခ်င္းေလး၊ ဂီတ သံေလးမ်ားျဖင့္ လြမ္းၾကရပါ၏။
ျပဇာတ္ ေတးဂီတအေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းလင္းေျပာျပရ၏။ ျပဇာတ္တစ္ထုပ္ျပသရာတြင္ ဦးစြာအစပဏာမ ဂီတ၊ ပဏာမေတးမွ အစ ေနာက္ခံဂီတ၊ ေနာက္ခံေတး၊ အခန္းေျပာင္းဂီတ၊ ဇာတ္ေကာင္ စ႐ုိက္ေဖာ္ေတးမ်ားအေၾကာင္း၊ ေမတၱာဘဲြ႕၊ ႏွစ္ပါးသြားေတး၊ အလြမ္း ေတး၊ စံုတဲြေတး (စံုတဲြေတးႏွင့္ ႏွစ္ပါးသြားေတး မတူပံုကို ရွင္းျပရပါ ေသးသည္။ စံုတဲြေတးဆုိသည္မွာ အျပန္အလွန္စကားေျပာခန္းတစ္ခု ကိုပင္ ဂီတသံထည့္၍ သီခ်င္းအျဖစ္ဖန္တီးမႈျဖစ္ပါ၏။ ဂုဏ္တူ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျပဇာတ္တြင္ ေစ့စပ္ၾကသည့္အခန္း၌ စကားေျပာရင္း ဘုေဘာက္ျဖစ္ကာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားပံုမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ႏွစ္ပါးသြားေတးမွာမူ ခ်စ္ေမတၱာကိုဖြဲ႕ႏဲြ႕ေသာ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးတုိ႔စံုတဲြ (သီဆုိ) သို႔မဟုတ္ ေနာက္ခံေတးအျဖစ္ ဆုိေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္) ၄င္းေနာက္ ဇာတ္ေပါင္းသီခ်င္းအေၾကာင္း ေျပာျပရသည္။ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္၊ ဇာတ္ထုပ္တစ္ပုဒ္ၿပီးစီးသြားေသာအခါ မင္းသား၊ မင္းသမီး ႏွင့္ ပါ၀င္သူတုိ႔ စုေပါင္းသီဆုိၾကေသာ ဇာတ္ေပါင္းသီခ်င္းမွာ ျပသ ခဲ့ေသာ ဇာတ္လမ္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ စီကံုးေရးသားကာ ေပ်ာ္ရႊင္တက္<ကဖြယ္ သံၿပိဳင္ေတးအျဖစ္ ေရးသားရပါသည္။
(ကြၽန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ဇာတ္ထုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဤနည္းႏွင္ႏွင္ သီဆုိျပသလာရသည္ကို မႏွစ္သက္ပါ။ တစ္နည္းတစ္ဖံုေျပာင္းလဲ ဖန္တီးခ်င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပဇာတ္တစ္ထုပ္၊ ႏွစ္ထုပ္ေလာက္ စမ္းသပ္ၾကည့္ဖူးပါ၏။ မွတ္မိသေလာက္ ]အသက္} ဆုိေသာ ျပဇာတ္ တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ေနာက္အမည္မမွတ္မိေတာ့ေသာ ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ဇာတ္ေပါင္းခန္းတြင္ လူစံု၀တ္ေကာင္းစားလွႏွင့္ မထြက္ေတာ့ ဘဲ အလြမ္းေနာက္ခံေတးႏွင့္ သိမ္းၾကည့္ဖူး၏။ မေအာင္ျမင္ပါ။ ေရႊပဲြလာပရိသတ္တုိ႔က ပဲြၿပီးလွ်င္ တက္<ကေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရယ္ေမာၿပီး ႐ံုတြင္းမွထြက္လုိၾကသည္။ မ်က္ရည္စကေလးတုိ႔ သုတ္ရင္းၿငိမ္သက္ စြာ တုိးတိတ္စြာထြက္ခြာရျခင္းကိုမႀကိဳက္ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ဆရာ ဒဂုန္ဆရာတင္က ေတြ႕လား…ငါေျပာတယ္မဟုတ္လားဟု ဆူႀကိမ္း ကေလးႀကိမ္းသည္။ စီးပြားေရးသမားအဖဲြ႕ပုိင္ရွင္မ်ားကလည္း မ်က္ႏွာ မသာယာၾက၊ ထိုေသာအခါ တီထြင္ဆန္းသစ္လုိေသာ ငနဲတစ္ေယာက္ ဒံုရင္းသုိ႔ျပန္ရပါေတာ့၏)။
မမစိမ္းက ဂ႐ုတစိုက္နားေထာင္သည္။ ၿပီးေတာ့ ျပဇာတ္ တီး၀ိုင္းဆရာႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆရာေရႊျပည္ေအး၊ ဆရာေအ၀မ္း ခင္ေမာင္၊ ဆရာစိန္ေ၀လ်ံ၊ ဆရာဂီတာစိမ္းေမာင္၊ ဆရာတကၠသုိလ္ စုိးတုိ႔၏ တူရိယာအဖဲြ႕မ်ားအေၾကာင္း ယခု (၁၉၅၀-၅၁)၌ ေခတ္စား လာေသာ ဂီတလုလင္ေမာင္ကိုကို တီး၀ုိင္းအဖဲြ႕အေၾကာင္း သူနားဆင္ ခံစားရသမွ် ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိၿပီး ကေ႒း႐ံုတြင္ တစ္ခ်ိန္ကျပဇာတ္ တီး၀ုိင္းအျဖစ္ တီးမႈတ္ခဲ့ၾကေသာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားတီး၀ိုင္းအေၾကာင္း ကုိပါ ေျပာလုိက္ေသးသည္။
တကယ့္၀ါသနာရွင္ မမစိမ္းပါတကား၊ ဂီတႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတစံုလွသည္။ စေနနံနက္ ၈ နာရီတြင္ ျပဇာတ္တူရိယာအဖဲြ႕ႏွင့္ အေမေဒၚေစာျမေအးၾကည္၏ ဂီတသင္ခန္းစာအဖဲြ႕ကို တလွည့္စီအသံ လႊင့္ၾကရာ အေမ၏အသံသာသာေလးႏွင့္ ေမာင္ေဌးေအာင္တုိ႔၊ တင္တင္ျမတုိ႔၊ တင္တင္ေအာင္တုိ႔ ဆံုၾကၿပီလားေဟ့ဟူေသာ စကား အစကေလးတြင္ မက်န္ေျပာေလသည္။ ျပဇာတ္အဖဲြ႕ စေနပတ္တြင္  ေမရီျမင့္က အသံကေလး၀တဲ့တဲ့ မပီတပီသီခ်င္းဆုိသြားပံုေလး အေၾကာင္း၊ ေမခ်စ္၏ အသံၾကည္လင္ပံု၊ ေမျမင့္၏အသံေအးေအးေလး ျဖင့္ မမီွတမီွဆုိပံုေလးက ခ်စ္စရာေကာင္းပံု၊ တင္တင္မူ၏ အသံ ပါးပါးလွလွေလးအေၾကာင္းေျပာကာ လူရႊင္ေတာ္မ်ား၏ သီခ်င္းေတြ မ်ားမ်ားလႊင့္သင့္ေၾကာင္း၊ လူတုိင္းလူတုိင္း မနက္အခ်ိန္အခါတြင္ ရယ္ေမာရႊင္ျပလုိၾကပါသည္ဟု အၾကံျပဳ၏။
တူရိယာပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဆုိင္းသံ၊ ေစာင္းသံ၊ ပတၱလားသံ စသည္မ်ားႏွင့္ ႏွဲပေလြသံတုိ႔၏ အတဲြအဖက္၊ အပို႔အယူမ်ား တေယာႏွင့္ စႏၵရားအေၾကာင္းေျပာရာ တေယာဦးဘရီ၊ ဦးဖုိးငုိ၊ ခ်န္ပီယံေမာင္ေက်ာ္၊ ဆရာေရႊျပည္ေအး၊ ဆရာေအ၀မ္း ခင္ေမာင္၊ မုိးေဒ၀ါ သီခ်င္းတီးသြားေသာ မသန္းျမင့္အေၾကာင္း စံုေန ေတာ့၏။
သူ႕အေဒၚႀကီးတစ္ဦးက အနားတြင္ထုိင္၍ေခါင္းတညိတ္ညိတ္ ႏွင့္ နားေထာင္ေနသည္။ ဆုိင္းဆရာႀကီးဦးစိန္ေဗဒါအေၾကာင္းေျပာရာမွ ထုိအေဒၚႀကီးအား ဆရာႀကီး၏ဓာတ္ျပားမ်ားကို ဖြင့္ခုိင္း၍ ေရဒီယို ဂရမ္ႀကီးျဖင့္ ဖြင့္ျပေသးသည္။ ၄င္းေနာက္ ႏုိင္ငံျခားမွ ေတးႀကီး ဘဲြ႕ႀကီးဓာတ္ျပားမ်ာကို ဖြင့္ျပသည္။ ေျပာမကုန္ ဆုိမ၀ ဂီတေဆြးေႏြးပဲြ မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာ၏။
အေဒၚႀကီးတစ္ဦးက ထမင္းစားခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု လာေျပာရာ စကားေျပာ၍ေကာင္းေနသည္။ ဤဧည့္ခန္းထဲမွာပင္ စားေတာ့မည္ဆုိ၍ ထုိင္ရာမွမထ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႕အေဒၚႀကီးမ်ားက မမစိမ္း၏အေမကိုသာ ထမင္းစားခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၾကၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ဦးစားေသာက္ ရန္အတြက္ ဧည့္ခန္းႀကီးထဲမွာပင္ စားပဲြခံုတစ္ခုံျပင္၍ ထမင္းပဲြမ်ား မယူလာၾကရ၏။ ႏွစ္ေယာက္သားစကားေျပာရင္း ထမင္းစားၾကရ သည္။ မမစိမ္းကုိမူ သူ႕အေဒၚႀကီးတစ္ဦးက ဇြန္းႏွင့္ခံြေကြၽးေလသည္။
ေၾသာ္…ဒီအရြယ္ေရာက္ေနတာေတာင္ ကေလးေလးတစ္ဦး လုိ တယုတယရွိလွပါလား။ မ်က္စိေအာက္က တစ္ခ်က္ကေလးမွ အေပ်ာက္မခံႏုိင္ေအာင္ ခ်စ္ၾကပါလားဟု မမစိမ္းအတြက္ ၀မ္းသာရ၏။ ထုိေန႔က ညေနေစာင္းမွ သူ႕အိမ္ကေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ လုိက္ပို႔၍ ျပန္ရသည္။
ဤေရႊ႕ ဤမွ်ေတးဂီတကိုခ်စ္ေသာ ျပဇာတ္အႏုပညာကို ျမတ္ႏုိးေသာ မမစိမ္းအတြက္ ရည္မွန္းၿပီး ေတးဂီတျပဇာတ္တစ္ပုဒ္  ဖန္တီးတင္ဆက္မည္ဟု က်ိတ္ေတြးထား၏။ မၾကာမီ ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ စဥ္းစားမိ႐ံု ညီေတာ္ေမာင္ႏွင့္တုိင္ပင္ကာ ေရးသားၾကသည္။ ဆရာဒဂုန္ကို တင္ျပၾက၏။ ဆရာက သေဘာတူ သည္။ ထုိဇာတ္ေၾကာင္းေလးမွာ ေနာက္တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္မွ်ၾကာေသာ အခါ]ေစာင္းအုိလုလင္၏ဆုေတာင္း} ဟူေသာ သီခ်င္းျဖစ္ေပၚလာ ေစမည့္ ဇာတ္လမ္းအေျခခံျဖစ္ပါ၏။
ေစာင္းသမားေလးတစ္ဦးသည္ ေမတၱာဥယ်ာဥ္နန္းႀကီးထဲတြင္ လွည့္လည္ေပ်ာ္ျမဴးတီးခတ္သီဆုိေန၏။ ခ်စ္စရာပန္းကေလး တစ္ပြင့္က အျမင့္နန္းတြင္ ပြင့္လန္းခုိမီွေန၏။ ထုိပန္းကေလးကို လုိခ်င္ မက္ေမာစြာတမ္းတေနစဥ္ ဆြတ္ခ်ဴငင္မည့္ ေငြတံခ်ဴရွင္ေပၚေပါက္ လာ၏။ တံခ်ဴရွင္ ခ်ဴရာေနာက္သို႔ ပန္းမာလာေလး ေကာက္ေကာက္ ပါေအာင္လုိက္သြားေတာ့၏။ ေစာင္းအိုကိုပုိက္ထားသူလုလင္ပ်ဳိမွာ ေမတၱာဟူသည္မ်ား အသည္းႏွလံုးၾကားတြင္ ဘယ္ေသာအခါမွ မလိုခ်င္ေတာ့ပါၿပီဟု ဆုေတာင္းလိုက္ေလသည္။ ဤသို႔ေသာ အဓိပၸါယ္မ်ဳိးျဖင့္ ေနာင္အခါ၌ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ္ လည္း မူလမမစိမ္းအတြက္ရည္မွန္းေရးသားခဲ့ေသာ ေတးဂီတျပဇာတ္ မွာ ေခတ္ဆန္းပံုသဏၭာန္မ်ဳိးျဖစ္သည္။
ပန္းဥယ်ာဥ္အစြန္တြင္ တုိက္၏တံခါး၀တစ္ခုေထာင္ထား သည္။ ဖုိးပါႀကီးက ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးစြာ လမ္းေလွ်ာက္လာ၏။ တံခါး ေပါက္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ေငးေမာၾကည့္႐ႈ သေဘာက်ေန၏။ မိန္းကေလးက ျခံအတြင္းရွိ ပန္းကေလးတစ္ပြင့္ကို ခူးဆြတ္၍ ေခါင္းတြင္ပန္ဆင္ရင္း ေငးေမာၾကည့္႐ႈေနသူ ဖုိးပါႀကီးအား ေခါင္းကေလးငဲ့၍ ျပံဳးေယာင္ျပဳကာ ၾကည့္လုိက္သည္။ ဖုိးပါႀကီးက သေဘာက်စြာျဖင့္ မိန္းကေလးအပါးသုိ႔ တုိးကပ္သြား၏။ မိန္းကေလး က ဣေျႏၵဆည္လုိက္ၿပီး မ်က္ေမွာင္ေလးၾကဳတ္ကာ အပါးသုိ႔ေရာက္ရွိ လာေသာ ဖုိးပါႀကီးအား ေျခဆံုးေခါင္းဆံုးၾကည့္၏။ ဖုိးပါႀကီးမွာ မေနတတ္၊ မထုိင္တတ္ျဖစ္ေနစဥ္ မိန္းကေလးက ျပံဳးစစမ်က္ႏွာ ေပးျဖင့္ တုိက္တြင္းသို႔ျပန္၀င္သြားေတာ့သည္။ (တုိက္၏ တံခါးေပါက္ မွာလည္း ျပတင္းေပါင္ကိုသာ ေခြထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တံခါးမရွိပါ။ လက္ကိုင္ဘုကို ကိုင္၍ဖြင့္ဟန္ျပဳၿပီး ၀င္ရထြက္ရသည္။ ပန္းျခံမွာ လည္း တကယ့္အစစ္ ပန္းျခံသဏၭာန္မဟုတ္ပါ) ဖုိးပါႀကီးက တံခါး အနားသို႔ ကပ္သြားသည္။ ေဟာင္းေလာင္းေပါက္ တံခါးကိုတြန္းဖြင့္ သည္။ ထုသည္။ ေခါက္သည့္ဟန္မ်ားျပဳ၏။ ေအာ္ေခၚဟန္ျပဳ၏။ မည္သူမွထြက္မလာ၊ ေနာက္ဆံုး စိတ္ပ်က္၊ လက္ပ်က္ တံခါး၀တြင္ ထုိင္ေနေတာ့၏။ ဤတြင္မွ တိုက္တြင္းမွအမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ဦး တံခါး ခ်က္ကို ဖြင့္ဟန္ျပဳၿပီးထြက္လာသည္။ ဖုိးပါႀကီးကို ဘာလဲဟုေမး၏။ ဖုိးပါႀကီးက အိမ္တြင္းသို႔၀င္သြားေသာ မိန္းကေလးကိုေတြ႕လုိေၾကာင္း ပံုသဏၭာန္ျပ၍ ေျခဟန္လက္ဟန္ႏွင့္ေျပာ၏။ အေဒၚႀကီးက ဖိုးပါႀကီး အား အကဲခတ္၍ မင္းမွာေငြရွိသလား၊ ရာထူး ဂုဏ္သိမ္ရွိသလားဟု ဟန္ပန္ႏွင့္ပင္ေမး၏။ ဖုိးပါႀကီးက ႀကိဳးစားပါမည္ဆုိၿပီး တီးလံုး တီးကြက္မ်ားအရ လႈပ္ရွားၿပီး စာၾကည့္ဟန္၊ စာေရးဟန္၊ ႀကိဳးစားပံု အမ်ဳိးမ်ဳိးလုပ္၏။ တီးလံုးသံေလးေအးသြားၿပီး လက္တြန္းလွည္းေလး တစ္စီးထြက္လာ၏။ ဂုဏ္ႏွင့္ ေငြရႏုိင္သည္ဟု စာတန္းေရးထား၏။ ဖုိးပါႀကီးက ႀကိဳးစားမႈ ေအာင္ျမင္ျခင္းရလဒ္အျဖစ္ လက္တြန္းလွည္း ေလး တြန္းလာသူထံမွ စာရြက္လိပ္သံုးလိပ္ရ၏။ တံခါး၀သို႔ေျပးသြား သည္။ အမ်ဳိးသမီးႀကီးကိုေခၚ၍ တစ္လိပ္ခ်င္းျဖန္႔ျပ၏။ စာေရးႀကီး၊ အိမ္တစ္ခန္း၊ ဂ်စ္ကားတစ္စီးဟူေသာ စာတန္းမ်ားကိုေတြ႕ရ၏။ အမ်ဳိး သမီးႀကီးႏွင့္ ဖုိးပါႀကီးတုိ႔ အေခ်အတင္ေျပာဆုိေနစဥ္ မိန္းကေလးထြက္ လာ၏။ အမ်ဳိးသမီးႀကီးႏွင့္ ဖုိးပါႀကီးက စာရြက္မ်ားကို ျပ၏။ မိန္းကေလးကလည္းေက်နပ္သေဘာက်သေယာင္ရွိေနစဥ္ ၀တ္ေကာင္း စားလွႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ဳိးခ်စ္ စကၠဴလိပ္သံုးလိပ္ကိုင္ေဆာင္ကာ ၀င္ေရာက္လာ၏။ အမ်ဳိးသမီးႀကီးက အေရးတယူေခၚငင္ ႏႈတ္ဆက္ ၏။ တကၠသုိလ္မ်ဳိးခ်စ္က စကၠဴလိပ္သံုးလိပ္ကို ျဖန္႔ျပေတာ့၏။ အားလံုး၀ုိင္းၾကည့္ၾကသည္။ ၀န္ေထာက္မင္း၊ စတူဒီေဘကာ ကားတစ္စီး၊ တုိက္တစ္လံုးဟူေသာ စာတန္းမ်ားကိုေတြ႕ရ၏။ အမ်ဳိး သမီးႀကီးက မိန္းကေလးကို ဖုိးပါႀကီးအပါးမွ ဆဲြေခၚ၍ တကၠသုိလ္ မ်ဳိးခ်စ္အား ေပးအပ္လုိက္သည္။ ႏွစ္ေယာက္သား လက္တဲြ၍ထြက္သြား ၾကၿပီး အမ်ဳိးသမီးႀကီးက တုိက္တြင္းသို႔ျပန္၀င္သြားသည္။ ဖုိးပါႀကီး တစ္ဦးတည္းသာ စကၠဴလိပ္သံုးလိပ္ကိုေပြ႕ပိုက္ထားရင္း က်န္ရစ္ေနခဲ့ ေလေတာ့၏။
ဤျပကြက္ကို စကားလံုး၀မေျပာဘဲ တီးလံုးတီးကြက္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈတုိ႔ တဲြဖက္တင္ျပထားပါသည္။ ေတးဂီတ၏ စြမ္းအားကို ျမတ္ႏုိးေသာ ခံုမင္ေသာ မမစိမ္းအတြက္ ရည္မွန္းႀကိဳးစားထားသည့္ ဂီတသ႐ုပ္ေဖာ္ျပဇာတ္တုိ႔တြင္ မင္းသား တကၠသုိလ္မ်ဳိးခ်စ္၊ ဖုိးပါႀကီး၊ ျမင့္ျမင့္ေဌးတုိ႔ႏွင့္ အေသးစိတ္ေသခ်ာစြာ ဇာတ္တုိက္သည္။ ဇာတ္လမ္း  ႀကီးတစ္ပုဒ္တြင္ ဇာတ္ကြက္တစ္ကြက္အေနႏွင့္ ထည့္သြင္း၍ ျပသမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဇာတ္အေခ်ာသပ္ တုိက္မည့္ေန႔မတုိင္မီတစ္ရက္က မမစိမ္း ထံသို႔ ဖုန္းဆက္၍ ဂီတသ႐ုပ္ေဖာ္ျပဇာတ္ ဇာတ္တုိက္မည္ျဖစ္၍ လာၾကည့္ေစလုိပါသည္။ ဇာတ္လမ္းက ဤသို႔ဤပံုရွိပါသည္။ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္၏ အဓိပၸာယ္ကို စကၡဳေသာတ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး နားဆင္ၾကည့္႐ႈမွ ျပည့္ျပည့္၀၀ခံစားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ မမစိမ္းအတြက္ စပါယ္ရွယ္စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆက္ဆက္လာေစခ်င္ပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ ျပဇာတ္စည္းကမ္းအရ ဇာတ္တုိက္ရာတြင္ မည္သူ႕ကိုမွ် ၾကည့္႐ႈခြင့္မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း မမစိမ္းႏွင့္ အေဒၚႀကီးႏွစ္ဦး ကုိ အထူးဖိတ္ၾကားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာလုိက္ရပါသည္။
ေနာက္တစ္ေန႔ ဇာတ္တုိက္ခ်ိန္နီးေသာအခါ မမစိမ္းတုိ႔ ေမာ္ေတာ္ကား ၀င္း၀င္း႐ံုေရွ႕သို႔ ဆုိက္လာ၏။
အေဒၚႀကီးႏွစ္ဦး ကားေပၚမွဆင္းလာၾက၏၊ အေပါက္၀မွ ဆီးႀကိဳေနေသာ ကြၽန္ေတာ္က မမစိမ္းေကာ ေဒၚေဒၚဟု ခပ္ေလာေလာ ေလး ေမးမိသည္။
ေမာင္တင့္ေအာင္ရဲ႕ မမစိမ္းက အခုျပမယ့္ ျပဇာတ္ကို သူၾကည့္လုိ႔မျဖစ္တဲ့အတြက္ လုိက္မလာရတာကို ခြင့္လႊတ္ပါတဲ့…။
ဗ်ာ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔၊ ၾကည့္မျဖစ္တာလဲ ေဒၚေဒၚရယ္။ ကြၽန္ေတာ္ သူ႕အတြက္…
သူက…(အေဒၚႀကီး၏အသံမွာ တုိး၍တိမ္၀င္သြား၏။) သူကေလးက မ်က္စိမျမင္ရွာဘူး ေမာင္တင့္ေအာင္…။ ေၾသာ္… ကြၽန္ေတာ္၏ ႏႈတ္ဖ်ားမွဤသုိ႔သာ ေျပာႏုိင္ပါေတာ့သည္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕ေတးဂီတအေၾကာင္း၊ အသံေတြ၊ ဂီတပစၥည္းေတြ၊ ဂီတပညာရွင္ ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းေတြခ်ည္းေျပာေနတာပါလား။ သူ႕အိမ္မွာ ေတြ႕ၾက တုန္းက ထုိင္ရာမွလံုး၀မထဘဲ ထမင္းကိုပင္ ဧည့္ခန္းႀကီးထဲယူစားပံု၊ သူ႕အေဒၚႀကီးက ခံြ႕ေကြၽးရပံု၊ ကြၽန္ေတာ္ျပန္ေတာ့လည္း အျပင္သို႔ ထြက္လုိက္မလာဘဲ အခန္းထဲ၌သာေနခဲ့၍ အေဒၚႀကီးမ်ားကသာ လိုက္ပို႔ပံု ယခင့္…ယခင္…ျပဇာတ္လာၾကည့္ၾကသည့္ အခါမ်ားတြင္ သူကအလယ္မွေန၍ အေဒၚႀကီးႏွစ္ဦးက ေဘးမွရံ၍လုိက္ကာ ပခံုး ခ်င္းထိ၍လည္းေကာင္း လက္ကေလးကို ေဖး၍လည္းေကာင္း၊ မသိ မသာတဲြေခၚလာၾကပံုတုိ႔ကိုလည္းေကာင္း ေတြးထင္ျမင္ေယာင္လာ ပါေတာ့၏။ သနားစရာေကာင္းလွေသာ ျပဇာတ္၀ါသနာရွင္ကေလး မမစိမ္း၊ လက္စသတ္ေတာ့ သူျပဇာတ္ လာၾကည့္တယ္ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ ၾကည့္ႏုိင္တာမွမဟုတ္ဘဲ ဇာတ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေတးဂီတ ကေလးေတြကို နားေထာင္ရေအာင္ လာရရွာတာပါလား၊ မ်က္စိ ေၾကာင္ေတာင္ ကြယ္ေနသည္ကို လူမသိေအာင္ မ်က္မွန္စိမ္းကေလး ႏွင့္ ဖံုးကြယ္ထားရရွာသူေလးပါလား…။

(ဖတ္မိေသာ မဂဇင္းတစ္အုပ္မွ ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။ ေနာက္ထပ္ က်န္ရွိေနေသးေသာ၊ ဖတ္ထားမိေသာ ၀တၳဳတုိမ်ားကိုလည္း ေရးသားေဖာ္ျပပါဦးမည္၊ စာဖတ္သူအားလံုးကုိ ေက်းဇူးတင္လ်က္)

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..