ပန္းဆုိးတန္းလမ္းရွိ ၀င္း၀င္းျပဇာတ္႐ံုတြင္ ဒဂုန္ဆရာတင္က ဒါ႐ုိက္တာခ်ဳပ္၊ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္သန္းႏဲြ႕၊ ကြၽန္ေတာ္ခ်စ္ေမာင္ႏွင့္ စာေရး သူတုိ႔က ကုိယ့္အလွည့္ႏွင့္ကိုယ္ ျပဇာတ္မ်ားစီစဥ္တင္ဆက္ေနၾကရ သည့္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ မည္သူ၏ ျပဇာတ္႐ံုတင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ဆရာဒဂုန္တင္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ဦးက အျမဲတမ္းပါေနရ၏။ ဆရာက ဇာတ္လမ္းဇာတ္ၫႊန္း (အခန္းစဥ္ခဲြျခားမႈ) တုိ႔ကို ႀကီးၾကပ္ သည္။ ကြၽန္ေတာ္က ေတးသီခ်င္းေရးသားမႈႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတည္းျဖတ္ မႈကို တာ၀န္ယူရပါသည္။
ျပဇာတ္တစ္ထုပ္အသစ္တင္မည္ရွိေသာအခါ ထုိျပဇာတ္၏ ဇာတ္လမ္းအတုိခ်ဳပ္ကို သက္ဆုိင္ရာဒါ႐ုိက္တာက ဆရာ့အားတင္ျပရ ၏။ ဆရာက ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး ပိုလွ်င္ျဖတ္ လုိလွ်င္ျဖည့္၊ မႀကိဳက္ လွ်င္ပယ္၊ အခန္းစဥ္ခဲြျခားမႈ၌လည္း သူ႕စိတ္ႀကိဳက္ ေရွ႕ေနာက္ အေျပာင္းအလဲလုပ္၏။ ျဖည့္သည္၊ ျဖဳတ္သည္၊ ဇာတ္တုိက္ၾကေသာ အခါမွာလည္း အသံုအႏႈန္းစကားလံုးမ်ားကို အတိအက် ၏-သည္ မလဲြ တစ္သမတ္တည္းေျပာၾကရ၏။ သူမႀကိဳက္ေသးလွ်င္ ထပ္၍၊ ထပ္၍ျပင္သည္။ ႀကိဳက္လွ်င္ေကာင္းတယ္ဟု တစ္ခါမွ်မေျပာ၊ ျပံဳးစစ လုပ္ေနတတ္၏။
အသစ္တင္မည့္ ျပဇာတ္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ဒါ႐ုိက္တာက မည္သည့္အခန္းတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ဳိး ထည့္လုိပါသည္ ဟု ေျပာရသည္။ ကြၽန္ေတာ္က ဒါ႐ုိက္တာေျပာျပေသာအခန္း၌ သီဆုိ ရန္ ေတးသီခ်င္းကို အကြက္ခ်၍ စာသားေရးေပးရပါသည္။ (အကြက္ ခ်၍ဟု ဆုိေသာေၾကာင့္ သီခ်င္းေရးတာပဲ၊ အကြက္ခ်ေနဖုိ႔ လုိေသး သလားဟု ဆုိရန္ရွိ၏။ ျပဇာတ္၊ ႐ုပ္ရွင္၊ သဘင္စေသာ စင္တင္မႈ အႏုပညာရပ္မ်ား၌ အသံုးျပဳမည့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားသည္ ပရိသတ္၏ အျမင္အၾကားအာ႐ံုႏွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ထိေတြ႕ခံစားရမည့္ သီခ်င္းအမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္ျပား၊ ကက္ဆက္၊ အသံလႊင့္ေသာ ေသာတအာ႐ံု  တစ္ခုခံစားႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စင္ေပၚတြင္ သီဆုိမည့္သ႐ုပ္ေဆာင္အေနႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈ ဟန္ပန္အေနအထား  အရပ္ရပ္ကို အကြက္ခ်စဥ္းစားၿပီးေရးသားမွ အျမင္ေရာ အၾကားပါ ျပည့္၀စံုလင္ေသာ ရသကိုခံစားရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါ၏။ ဓာတ္ျပားအသံ လႊင့္ သီခ်င္းမ်ားကဲ့သုိ႔ မဟုတ္မႈဘဲ အနည္းငယ္ကြာျခားလ်က္ ဟန္ခ်က္ (ရယ္ေမာ၊ မႈိင္ေတြ၊ လမ္းေလွ်ာက္။ ငိုယုိ) အစရွိသည္တုိ႔ကို ျဖည့္စြက္ စဥ္းစားကာ အေတာတီးလံုးတုိကေလးမ်ားခံ၍ ေရးသားရပါ၏။ ဤကဲ့သို႔ သီခ်င္းမ်ားေရးသားၿပီးလွ်င္ ေမာင္ကိုကိုလက္သို႔အပ္၏။ ေမာင္ကိုကိုက အသံသြင္းၿပီး သီဆုိမည့္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအား ခ်ိန္းဆုိ ကာ သီခ်င္းတုိက္ၾကေလေတာ့သည္။ ထုိစဥ္က ျပဇာတ္မ်ားကို ပံုမွန္ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ ကေလ့ရွိပါသည္။ ပရိသတ္ႀကိဳက္လြန္းသျဖင့္ ေလးပတ္၊ ငါးပတ္အထိ ကျပရေသာ ျပဇာတ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါ၏။
ပထမပတ္ ကျပေနစဥ္ အဂၤါေန႔ေရာက္ေသာအခါ ေနာက္တစ္ပတ္တင္မည့္ျပဇာတ္အတြက္ သီခ်င္းစတုိက္ၾကရပါသည္။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သီခ်င္းအားလံုးၿပီးစီးေအာင္တုိက္ၾကရ၏။ စေန၊ တနဂၤေႏြႏွစ္ပြဲစီရွိ၍ သီခ်င္းတုိက္ရန္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ သီခ်င္းမေၾကသူတုိ႔က တီး၀ိုင္းဆရာအားကပ္ၿပီး စေနေရာ၊ တနဂၤေႏြ ေရာ နံနက္အေစာႀကီးလာ၍ တုိက္ၾကသည္မ်ားလည္းရွိပါသည္။
ဒုတိယပတ္တနလၤာေန႔မွစ၍ ဇာတ္တုိက္ပါသည္။ ထုိေန႔မွာ ပထမပုိင္း၊ ဒုတိယပိုင္း ႏွစ္ပုိင္းစလံုး၏ ဇာတ္ေၾကာင္းကိုေျပာသည္။ ေဆြမ်ဳိးစပ္သည္။ (ေဆြမ်ဳိးစပ္သည္မွာ မင္းသားႏွင့္ ဘယ္မင္းသမီး ႀကီးက သားအမိ ဘယ္သူႏွင့္ ဘယ္၀ါက ေမာင္ႏွမ သူငယ္ခ်င္း စသည္တုိ႔ကို ေျပာဆုိကာ ဇာတ္တုိက္ခ်ိန္တြင္ အစုလုိက္ခဲြေနေစျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ၿပီးလွ်င္ ပထမပိုင္းကို စတုိက္သည္။ အဂၤါေန႔တြင္လည္း ပထမပိုင္းကိုပင္ ျပန္တုိက္ၿပီးအေခ်ာသပ္သည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဒုတိယ ပိုင္း အၾကမ္းတုိက္၊ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဒုတိယပိုင္းအေခ်ာတုိက္၊ ေသာၾကာေန႔ ကျပမည့္ေန႔တြင္ ပထမပိုင္းေရာ ဒုတိယပိုင္းပါ အေခ်ာ သပ္ တုိက္ၾကၿပီးလွ်င္ ထုိေန႔ည ၇ နာရီ၌ ျပဇာတ္သစ္ကို စတင္ကျပ ၾကပါေတာ့သည္။
ပါ၀င္ကျပၾကေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္တုိ႔မွာ အလြန္စည္းကမ္းရွိ သည္။ ဆရာ့ကိုေလးစားေၾကာက္ရြံြ႕ၾက၏။ အခ်ိန္အတိအက် အ၀င္ အထြက္ အေျပာအဆုိ စကားလံုး လႈပ္ရွားမႈ ဟန္ပန္အားလံုး အတိအက် အပိုအလုိမရွိ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျပသခ်ိန္ၿပီးစီးခ်ိန္ မွာ မိနစ္မွ်မလဲြေအာင္ အခ်ိန္မွန္ခဲ့ပါသည္။
ျပဇာတ္သစ္ စတင္ျပသည္မွ စေနႏွစ္ပဲြ၊ တနဂၤေႏြတစ္ပဲြ ဆုိလွ်င္ပင္ ထုိျပဇာတ္မွာ အသားက်သြားေလၿပီ။ ျပဇာတ္အေခ်ာတုိက္ သည့္ ေသာၾကာေန႔ ေန႔လည္ပဲြကတည္းက တနဂၤေႏြေန႔လည္ပဲြအထိ ငါးပဲြလံုးလံုး ကြၽန္ေတာ္က ဇာတ္ခံုကားၾကားတြင္းမွေန၍ ခရာကိုင္ၿပီး တည္းျဖတ္ေပးရ၏။ အခန္းစဥ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အကူးအေျပာင္း အခ်ိတ္အဆက္တုိိ႔ကို တိတိက်က်ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျဖစ္ေအာင္ ခရာသံ ေပးမႈတ္၍ အခ်က္ျပဳကာ တည္းျဖတ္ရျခင္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုသန္းႏဲြ႕ႏွင့္  ကိုခ်စ္ေမာင္တုိ႔မွာ ျပဇာတ္တုိင္းတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ႏွင့္ အျမဲတမ္း ပါ၀င္ေနရေသာေၾကာင့္ မအားလပ္ၾကပါ။ သူတုိ႔စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ ျပဇာတ္မ်ားကိုပင္ ကုိယ္တုိင္တည္းျဖတ္ေပးရန္ အခ်ိန္မရွိၾကပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္က တာ၀န္ယူရပါ၏။
ဆရာဒဂုန္ဆရာတင္က စေနေန႔ညပဲြကတည္းက ႐ံုတြင္မရွိ ေတာ့။ ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းတန္းရွိ ယူနီယံကလပ္၊ အုိရီးယင့္ကလပ္ စသည့္ လူႀကီးမ်ားစုေ၀းရာ ေနရာမ်ားသို႔ စိတ္ခ်လက္ခ်သြားေလၿပီ။ ထုိကလပ္မ်ားတြင္ သူ၏အေပါင္းအသင္းေရာင္းရင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ၀ုိင္းဖဲြ႕ ေဆြးေႏြးစားေသာက္ၾက၏။ ယူနီယံကလပ္ေခၚ ျပည္ေထာင္စုကလပ္ မွာ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္လူႀကီးမ်ား ရွိေနတတ္ၾကၿပီး အုိးရီးယင့္ကလပ္မွာမူ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၊ အရာရွိႀကီးမ်ား စုေ၀းတတ္ၾကပါ၏။ ဆရာက တစ္ခါတစ္ရံ ကြၽန္ေတာ့္ကိုေခၚသြားၿပီး မိတ္ဆက္ေပးေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ လူႀကီးမ်ား၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၊ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရပါသည္။
၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပုိင္းေလာက္တြင္ တစ္ညျပဇာတ္ကျပခ်ိန္ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဆရာက အေပၚထပ္႐ံုးခန္းသို႔တက္လာရန္ ေခၚခုိင္း၏။ လယ္ယာေျမ ႏုိင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး၀န္ႀကီး သခင္တင္က ဆရာ့ကို ေခၚေတြ႕ၿပီး ဖဆပလအစိုးရအဖဲြ႕အေနႏွင့္ ျပည္ေတာ္သာ စီမံကိန္းခ်ၿပီး ၿပီ။ ညီလာခံေခၚယူကာ ထုိျပည္ေတာ္သာ စီမံကိန္းကို တင္ျပအတည္ ျပဳခ်က္ ရယူၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေတာ္သာညီလာခံကို ခမ္းခမ္း နားနားႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပၾကမည္။ ထုိညီလာခံႀကီးကို ႀကိဳဆုိဂုဏ္ျပဳ တဲ့ ျပည္ေတာ္သာသီခ်င္းေရးၿပီး ၀င္း၀င္းျပဇာတ္အဖဲြ႕သူ၊ အဖဲြ႕သား မ်ားက သီဆုိဧည့္ခံၾကရမည့္အေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ဖဆပလအစိုးရ အဖဲြ႕၀င္ လယ္ယာေျမႏုိင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး၀န္ႀကီး သခင္တင္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ ဒဂုန္ဆရာတင္တုိ႔မွာ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းၾကစဥ္ ကာလ သခင္ဘ၀ကတည္းက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္သည္။ တရားပဲြမ်ားက်င္းပရာတြင္ ဒဂုန္ဆရာတင္က ႏုိင္ငံေရးလႈံ႕ေဆာ္ခ်က္ ေတးသီခ်င္းမ်ားသီဆုိ၍ အခမ္းအနားတရားပဲြကို စတင္ဖြင့္လွစ္၏။ သခင္တင္တုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ သခင္မ်ားက ႏုိင္ငံေရးတရားကို လက္သီး လက္ေမာင္းတန္း၍ေဟာၾက၏။ ဒို႔ဗမာသီခ်င္း၊ သခင္၊ သခင္မသိခ်င္း၊ မီးဒုတ္သီခ်င္း၊ ဓနရွင္သီခ်င္းစေသာ ႏုိင္ငံေရးေတးသီခ်င္းမ်ားမွာ ၾကက္သီးျဖန္းျဖန္းထေလာက္ေအာင္ေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးေတးသီခ်င္း မ်ားျဖစ္သည္။ သူ႕ကြၽန္ဘ၀မွ ႐ုန္းထလုိစိတ္မ်ား တဖြားဖြားေပၚလာေစ ရန္ ဆဲြေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးတရားပဲြမ်ား က်င္းပ ရာ ေနရာတုိင္းလုိလုိ စိတ္အားတက္<ကဖြယ္ရာ ႏုိင္ငံအက်ဳိးျပဳေတး သီခ်င္းမ်ား သီဆုိေလ့ရွိၾကပါ၏။ ဒဂုန္ဆရာတင္မွာ ႏုိင္ငံေရးသမား မဟုတ္ပါ။ သီခ်င္းေရးဆရာ၊ ျပဇာတ္ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဟိုစဥ္ကာလ အဂၤလိပ္အစုိးရကို အတုိက္အခံျပဳၿပီး လြတ္လပ္ ေရးကို ေတာင္းဆုိေနၾကသည့္ အ၀န္းအ၀ုိင္းအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ တုိ႔ဗမာ အစညး္အ႐ံုး၀င္ သခင္တစ္ဦးျဖစ္ေနေလၿပီ။ ႏုိင္ငံေရး ေတးသီခ်င္း ေတြ ကိုယ္တုိင္ေရး၍ ကိုယ္တုိင္သီဆုိျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အလုပ္အေကြၽးျပဳေနခဲ့ေလၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း လြတ္လပ္ေရးရလာ၍ သခင္တင္တုိ႔ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ားျဖစ္လာၾကေသာအခါ ဒဂုန္ဆရာတင္ ကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ က်ဳိးေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္လာသည့္အခါတုိင္း၌ ေခၚယူေတြ႕ဆံုရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုလည္း ျပည္ေတာ္သာ ညီလာခံႀကီးအတြက္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ေရးရန္ ဆရာကို  တာ၀န္ေပး၏။ ဆရာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို ခုိင္းပါေလၿပီ။
တုိ႔တုိင္းျပည္ႀကီးကား ဒုတိယကမၻာစစ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ေဘးဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေက်ေနေလၿပီ။ ငါတုိ႔ျပည္ ကို ျပန္လည္၍သာယာ၀ေျပာစုိျပည္လာေအာင္ ျပည္ေတာ္သာလာ ေအာင္ ျပည္သူတုိင္းက ၀ုိင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔ ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ မ်ဳိးရွိသည့္ ေတးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ေရးရေတာ့မည္ဟု ေတြးလုိက္မိပါ၏။
အေသြးအဂၤေတ… အသားအုတ္ေျမ… သက္၀ိညာဥ္ ေပါင္း…ေထာင္ေသာင္း…မက…ေပ…ဗမာေျပ… လြတ္လပ္ေရး …စေတးခဲ့ကာ… တည္လာတာေတြ… မလုိစနက္…မီးအစ…အုိ…ဖ်က္ဆီးၾက…ဘ၀… အေျခအေန…ျပာပံုတြင္းမွာ…အတင္းသာ…နင္း… ကာ…ေျခ…မာန္တင္းလုိ႔…ယခုပင္…ျပဳျပင္ၾကစို႔ ေလ…
အစရွိေသာ ျပည္ေတာ္သာသီခ်င္းႏွင့္ တေးသံထံတ်ာေတ မေႏွးအျမန္ သံသာေ၀ ေဘးရန္အမွန္ကြာပါေစ…သာယာယာယာ… အစခ်ီေသာ ေအးခ်မ္းလာမည့္ျမန္မာျပည္ သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္ကို ေရးသား ၾကၿပီး ျပဇာတ္မင္းသမီး၊ မင္းသား၊ လူရႊင္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သီခ်င္းတုိက္ ၾက၏။
]ျပည္ေတာ္ သာရမည္} ဟူေသာ ေ<ကးေၾကာ္သံထြက္ေပၚလာ ၏။ ျပည္ေတာ္ာပိုစတာႀကီးမ်ား ကပ္ၾက၏။ ျပည္သူမ်ားအား လူ တစ္ကုိယ္ တုိက္တစ္လံုး၊ ကားတစ္စီး၊ လခ ၈၀၀ိ^ ေပးႏုိင္ေစရမည္။ လူတုိင္းလူတုိင္း ျပည့္၀ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ေစရမည္ဟု တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ ႀကီးမ်ားက တရားပဲြမ်ားက်င္းပေတာ့ သီဆုိသူတုိ႔ပင္လွ်င္ မၾကားခ်င္ ေတာ့ပါ။ ႐ုပ္ရွင္ျပခါနီး ထုိသီခ်င္းထြက္ေပၚလာေသာအခါ ကေလး မ်ားက ေအးခ်မ္းလာမယ့္ျမန္မာျပည္ကို ဘိတ္ကလာတဲ့ ငံျပာရည္ဟု သံၿပိဳင္၀ုိင္းေအာ္ၾကေလေတာ့၏။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတုိ႔က သံပတ္မတင္းေတာ့ဘဲ ေလ်ာ့ရဲရဲျဖစ္လာေသာအခါ ႐ုပ္ရွင္႐ံုလုပ္သား မ်ားက ျပည္ေတာ္သာႏွင့္ ေအးခ်မ္းလာမယ့္ ျမန္မာျပည္ကို မသိမသာ ေလး ရပ္ထားလုိက္ၾကေလ၏။
ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းလည္း ေရစုန္ေမ်ာၿပီး ျပည္ေတာ္သာ သီခ်င္းသံလည္း လံုး၀တိတ္ဆိတ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားရေလေတာ့၏။
ဆရၿမိဳ႕မၿငိမ္း၏ လူခြၽန္လူေကာင္းသီခ်င္းကား ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ခန္႔ကြာျခာလာသည့္ ယေန႔အထိ ၾကားနာေနၾကရသည္။
လူခြၽန္လူေကာင္းသီခ်င္းကို မူလအဆုိရွင္ ဦးအံ့ႀကီးကပင္ ျမန္မာ့အသံမွ အသံလႊင့္ခဲ့၏။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေမာင္သိန္း၀င္းက ျပန္လည္၍ သီက်ဴးျပန္၏။ ေခတ္အဆက္ဆက္ေပၚလာဦးမည္ျဖစ္ ေသာ ေတးသံရွင္အေက်ာ္အေမာ္မ်ားကလည္း လက္ဆင့္ကမ္း၍ လူခြၽန္လူေကာင္းကို သယ္ယူသြားၾကမည္မွာ မလဲြပါ။ ျပည္ေတာ္သာ သီခ်င္းက ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းႏွင့္အတူ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြား ရသည္။ လူခြၽန္လူေကာင္းက အဘယ္ေၾကာင့္ ရပ္တည္ေနႏုိင္ပါ သနည္း။ ျပည္သူတုိ႔၏ ႏွလံုးရင္၀မ္း၌ ၿငိတြယ္ပြင့္လန္းေနပါသနည္း။
ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းက ျပည္ေတာ္သာေစရန္ လူခြၽန္လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေသာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ ပညာရွင္၊ ကြၽမ္းက်င္နားလည္သူပဂၢိဳလ္ေတြေပါမ်ားဖုိ႔ လုိပါသည္ကို တုိက္႐ုိက္နည္းျဖင့္ မဖဲြ႕ပါ။ ထုိသို႔ေသာ လူခြၽန္လူေကာင္းတို႔အား ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းအပါအ၀င္ ဂီတအႏုပညာရွင္မ်ားက အဆုိအတီးတုိ႔ျဖင့္ ခင္မင္ေလးစားစြာ ဂုဏ္ျပဳပါသည္။ အေလးျပဳပါသည္ဟု သြယ္၀ုိက္၍ လွပညက္ေညာစြာ ျပဆုိသြား၏။
ကြၽန္ေတာ္က ျပည္ေတာ္သာကို ဆပ္ျပာေၾကာ္ျငာ၊ ေသြးေဆး ေၾကာ္ျငာ၊ အလွကုန္ေၾကာ္ျငာမ်ားကဲ့သုိ႔ တုိက္႐ုိက္ၫႊန္ျပၿပီး ေၾကာ္ျငာ ေပးခဲ့မိပါသည္။
ေၾသာ္… အေျမာ္အျမင္ႀကီးပါေပ့ ဆရာခင္ဗ်ား။ ဂီတနယ္ ေရာက္စ ဥာဏ္ကေလး တစ္ထြာတစ္မုိက္နဲ႔ ပုဆုိးစတေထာင္ေထာင္ လုပ္မယ့္ေယာင္ ျဖစ္ခဲ့မိေသာ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ က်ိန္ဆဲမိပါ၏။
သီခ်င္းေရးတဲ့အခါ အႏုပညာပရိယာယ္ေလးေတြကို သံုးသင့္ တယ္၊ သံုးရမယ္၊ ခုိင္မာတဲ့အေၾကာင္းအရာကိုေရြးၿပီး တုိ႔ရဲ႕အႏုပညာ နဲ႔ မိမိေဖာ္ျပလုိတဲ့အခ်က္ကို ရိပ္ခနဲျမင္လာေအာင္ ျပေစခ်င္တယ္။ ထင္းခနဲျမင္ရတာထက္ ရိပ္ခနဲျမင္ရတာကို ပရိသတ္ဟာ ပိုၿပီးအားစိုက္ ၾကည့္႐ႈနားဆင္ခ်င္စိတ္ရွိႏုိင္တယ္။ အတံုးလုိက္ အတစ္လုိက္ ကိုယ္ လုိခ်င္တဲ့ ပံုစံႀကီးေပၚလာေအာင္ လက္ညႇိဳးၫႊန္တာမ်ဳိးကေတာ့ ဘယ္ ေကာင္းမလဲကြာ အဲဒါသတိထားပါ ငါ့တပည့္ဟု ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းက ေဆးေပါ့လိပ္တုိေလး ႐ိႈက္ဖြာရင္းေျပာေနသကဲ့သုိ႔ ခံစားထင္ျမင္လာမိ ပါေတာ့သည္။ ဦးႏွိမ္ မာန္ေလွ်ာ့ ႐ုိေသစြာရွိခုိးကန္ေတာ့ပါတယ္ ဆရာခင္ဗ်ား…။

(ဖတ္မိေသာ မဂဇင္းတစ္အုပ္မွ ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။ ေနာက္ထပ္ က်န္ရွိေနေသးေသာ၊ ဖတ္ထားမိေသာ ၀တၳဳတုိမ်ားကိုလည္း ေရးသားေဖာ္ျပပါဦးမည္၊ စာဖတ္သူအားလံုးကုိ ေက်းဇူးတင္လ်က္)

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..