ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြမွာ “သိၾကားသာသနာ ေရာက္ေနၿပီ“ဟု ေျပာ႐ိုးစကားတစ္ခု႐ိွခဲ့၏။ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ထိပ္မွ တာ၀တိ ံသာရိွ သိၾကားမင္းႀကီးမွ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ေနသည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ၾကမ်ားလည္း ႐ိွၾက၏။ ဂ်ိန္းဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ စာေပတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကာလီဒါသေလွ်ာက္ထံုး စာအုပ္မ်ားတြင္လည္း ဒီိသိၾကားသာသနာအယူအဆကို ေတြ႔ရေပသည္။

ဂ်ိန္းရဟန္းေတြ ၀ိနည္းႏွင့္အညီ မေနၾကလို႔ (သကၠ) သိၾကားမင္းမွ ဂ်ိန္းသာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ေနရေၾကာင္းကိုု ဂ်ိန္းစာေပတို႔တြင္  “ေလာက သံုးပါး အရွင္ ဂ်ိန္းဘုရားသခင္ အရွင္ဘုရား၊ အရွင္ဘုရားပညတ္၍ ထားခဲ့ေသာ က်င့္စဥ္တရားေတာ္သည္ အလြန္လွ်င္ မြန္ျမတ္လွပါေပ၏။ အရွင္၏သားေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ အရွင္ဘုရား၏ က်င့္စဥ္ တရားကို ဦးထိပ္ထက္တြင္ ဆင္ျမန္းကာ က်င့္ၾကံျခင္း မရိွၾကေသာေၾကာင့္ နတ္ျပည္မွ သိၾကားမင္းကိုယ္တိုင္ပင္ ေကာင္းသူကို ကယ္၍ မေကာင္းသူကို ပယ္ေနရပါၿပီ ဘုရား၊ “ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္းေတြ႔ရ၏။

ဒါေၾကာင့္ သာသနာကို (သကၠ)သိၾကားမင္းေစာင့္ေရွာက္ေနသည္ ဟူေသာ အယူအဆသည္ အာေသာကမင္းေခတ္ေလာက္တြင္မွ ဂ်ိန္းဘာသာမွေန၍ ဗုဒၶဘာသာသို႔ ၀င္ေရာေႏွာလာသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသူမ်ားလည္း ရိွၾကျခင္းျဖစ္၏။

ဒါဆိုရင္ သိၾကားသာသနာႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ဗုဒၶဘာသာေထာင့္ တစ္ခုမွ ေ၀ဖန္ၾကည့္ရမည္ဆိုလွ်င္ – – – – –

ဒီေနရာမွာ  “သကၠ” ဆိုသည္မွာ သိၾကား (သို႔မဟုတ္)  အုပ္စိုးသူ ရာဇာ (သို႔မဟုတ္) ရွင္ဘုရင္ အစိုးရမင္းဟုလည္ အဓိပၸါယ္မ်ားရေပ၏။ ဂ်ိန္း ဘာသာ၀င္တို႔က “သကၠ”ကို ေကာင္းကင္ေပၚကသိၾကားမင္ႀကီးဟု ဖြင့္ဆိုၿပီး ယခု အခါ ဂ်ိန္းသာသနာကို”သကၠ”သိၾကားမင္းႀကီးေစာင့္ေရွာက္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေလ၏။

အဆိုပါ “သကၠ”ကို အုပ္စိုးသူ၊ အစိုးရမင္းဟု နာလည္းၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ – – – – –

ဗုဒၶပြင့္တဲ့အခ်ိန္၌ မည္သည့္ အုပ္စိုးသူ၊ ရွင္ဘုရင္ရဲ႕ အာဏာ အကူအညီမွ ယူစရာမလိုပဲ ဓမၼသက္သက္ျဖင့္ တရားကို အားကုိး၍  တပည့္ ရဟန္းမ်ား သာသနာျပဳခဲ့တာကို ေတြ႔ရေပသည္။ ကိုယ့္တရားကို ကိုယ္ယံုၾကည္ အားကိုးၾကတဲ့အခါ အုပ္စိုးသူ ရွင္ဘုရင္ေတြရဲ႕ အာဏာကို အားကိုးစရာမလိုပဲ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ (စာသိမဟုတ္) သေဘာေပါက္ထားေသာ  တရားအယူအဆမ်ားျဖင့္သာ ဆန္႔က်င္ဘက္၀ါဒမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္မွာ ဗုဒၶသာသနာ၏ ဂုဏ္ရည္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔ေခတ္အခါ ဗုဒၶဓမၼကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ကို္ယ့္တရားကို ကိုယ္အားကိုးတာထက္ အုပ္စိုးသူအစိုးရ (သကၠ)တို႔၏ အာဏာကို အားကိုးၿပီး သာသနာျပဳေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဘုရားသာသနာေလာ၊  (သကၠ) သိၾကားသာသနာေလာ စဥ္းစားဖို႔ေကာင္းေပသည္။

ဗုဒၶသာသနာႏွစ္ပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္္ၾကာျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ကာလ အတြင္း သေဘာေပါက္နားလည္မႈမ်ား အမ်ိဳးမ်ဳိးျဖစ္ေနၾကကာ ကိုယ့္သိ တာမွ ဘုရားေဟာအစစ္၊ ဒါနဲ႔ မတူရင္ အဓမၼဟုဆိုကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရေနၾက ေသာ (အာဏာရတယ္ ထင္ေနၾကေသာ)  ပုဂၢိဳလ္တစ္စု၏ လုပ္ဆာင္ခ်က္ မ်ားသည္ ဗုဒၶသာသာနာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေလာ။ (သကၠ) သိၾကားသာသနာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေလာဟု စိစစ္ဖို႔လိုေပသည္။

ဓမၼ၊ အဓမၼမ်ား စိစစ္တယ္ဆိုကာ စစ္ေဆးေမးျမန္းေသာ အခန္းက်ဥ္းထဲရိွ  ပုဂၢိဳလ္ ကိုးဦး၊ ဆယ္ဦးေလာက္ခန္႔ရဲ႕ ဆံုးျဖက္ခ်က္ကိုသာ အတည္ယူ၍ တစ္ဖက္သက္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ စာအုပ္၊ စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေ၀ကာ ႏိွမ္နင္းေနၾကျခင္းမွာလည္း ဗုဒၶသာသာနာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေလာ။ (သကၠ) သိၾကားသာသနာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေလာ – – – -။

ဘုရားရွင္လက္ထက္က အယူ၀ါဒမ်ား ေျပာဆို၊ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ မွာ ပရိသတ္ ဗိုလ္ပံုအလယ္တြင္ ေျပာဆို၊ စစ္ေဆး၊ ေမးျမန္ၾကသည္ဟု ေတြ႔ရေပသည္။ အခန္းက်ဥ္ေလးထဲတြင္ တစ္ဖက္သတ္ စစ္ေဆး ေ၀ဖန္သည္ဟု မၾကားရဖူးေပ။ ကိုယ့္တရား ကိုယ္ယံုၾကည္ေတာ့ ပရိသတ္အမ်ား အလည္တြင္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ စစ္ေဆးေမးျမန္းရဲၾကေပသည္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေက်ာ္ဓမၼကထိကဆရာေတာ္တစ္ပါးအား ၎ေဟာၾကားေသာတရားမ်ားသည္ အဓမၼမ်ားျဖစ္ေနသည္ဟု (သကၠ သာသနာ ေဖာ္ေဆာင္ေနသူမ်ားထံမွ) ေ၀ဖန္သံမ်ား ထြက္လာေသာအခါ အဆိုပါ ဓမၼကထိကဆရာေတာ္မွ သူ႔အား စစ္ေဆးလိုပါက အခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္ တစ္ဖက္သတ္ မစစ္ေဆးပါႏွင့္ media ေခတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပရိသတ္ အမ်ားသိရေအာင္၊ သံဃာအမ်ားသိရေအာင္၊ ေ၀ဖန္လို႔ရေအာင္ media သတင္းဌာနတစ္ခုမွ တိုက္႐ိုက္အသံလႊင့္ထုတ္ၿပီး စစ္ေဆးပါဟု ျပန္လည္ ေျပာဆိုေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရေပသည္။

ေတာင္တြင္းႀကီးဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒ ေျဖရွင္ခဲ့ရသည့္ ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံုသည္လည္း အခန္းက်ဥ္းထဲတြင္ တစ္ဖက္သတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္မဟုတ္ပါ။ ပရိသတ္ ဗိုလ္ပံုအလယ္တြင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္စုရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ မဟုတ္ပဲ ပရိသတ္အမ်ားရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူကာ တရားဓမၼကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေျဖရွင္းသြားေၾကာင္း ေတြ႔ရေပသည္။ ကိုယ့္တရားကို ကိုယ္ယံုၾကည္ပံုရ ေပ၏။ ဒါမွသာ ဘုရားသာသနာလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေပမည္။

ညီေတာ္အာနႏၵာမွ ဗုဒၶအား ပရိနိဗၺာန္ မစံမွီ အရွင္ဘုရား သာသနာကို ဘယ္သူအား လႊဲခဲ့မလဲဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ဗုဒၶျမတ္စြာက “ဘယ္ ဘုန္းႀကီး က ဥကၠ႒လုပ္၊ ဘယ္ကိုယ္ေတာ္က အက်ိဳးေဆာင္ (အတြင္းေရးမွဴး) လုပ္၊ ဘယ္သူေတြက အဖြဲ႔၀င္ေတြ လုပ္ၿပီး အဖြဲ႔ဖြဲ႕ေဆာင္႐ြက္ၾက” ဟု မမိန္႔ၾကားခဲ့ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗုဒၶက ညီေတာ္အာနႏၵာအား “ငါဘုရား သံဃာအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔ေပးခဲ့ၿပီးၿပီ၊ ဒီသံဃာတည္းဟူေသာ အဖြဲ႔ႀကီးမွ ဆက္လက္သာသနာျပဳလိမ္မည္”ဟုသာ မိန္႔ၾကားခဲ့ေပသည္။ သူ႕သာသနာ အား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုအား ေဘာင္က်ဥ္းက်ဥ္းေလးျဖင့္ မေပးခဲ့ ေစလိုေသာ သေဘာမွာ ထင္ရွားေပသည္။ သံဃာအမ်ားအားျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္မွသာ ဗုဒၶသာသာနာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြန္းကားမွာ ျဖစ္ေပသည္။

၁၉၈၀ – ခုႏွစ္၊ ကာလမ်ားက တစ္ပါတီစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူ ဦးေန၀င္းသည္ လူေတြအား တစ္ပါတီပံုစံနဲ႔ သူအုပ္ခ်ဳပ္သလို ဗုဒၶရဟန္း ေတြကိုလည္း သူ႔လို တစ္ပါတီ (အာဏာရွင္) ဆန္ဆန္အုပ္ခ်ဳပ္ေစလို၍ နဂိုကတည္းက ဗုဒၶဖြဲ႔စည္းေပးထားၿပီးျဖစ္ေသာ သံဃာတည္းဟူေသာ အဖြဲ႔ကို အေပၚမွ ထပ္မံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေစရန္ ဗုဒၶျမတ္စြာေတာင္ မလုပ္ခဲ့ေသာ သံဃာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းသည္ ဘုရားထက္ေတာင္ႀကီး ေနသလို ျဖစ္ေနၾကပါလားဟု ဆိုရမလို ျဖစ္ေနေပ၏။ ထိုေခတ္အခါက တတ္သိနားလည္းေသာ အေမွ်ာ္အျမင္ရိွေသာ ပညာရွင္တို႔က အဖြဲ႔တစ္ခုေပၚ၊ ေနာက္ထပ္ အဖြဲ႔တစ္ခု ထပ္မဆင့္ဖို႔ ေျပာၾကေၾကာင္းလည္း သိရေပသည္။

ဒါသည္ အာဏာရွင္တစ္ပါတီ (သကၠ)ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြပဲျဖစ္ေပသည္။ ဦးေန၀င္တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္သာက်ဆံုးသြားတယ္၊ သံဃာအဖြဲ႕အစည္းေပၚ ထပ္ဆင့္ထားသည့္ ဦးေန၀င္း တည္ေထာင္ေပးခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ သံဃာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ျခယ္လွယ္ေနတုန္းပါတကား။

ဒါ ဘုရားသာသာနာေလာ၊ (သကၠ=အုပ္စိုးသူ) သိၾကားသာသနာ ေလာ – – – – ။

ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕အသစ္မွ ကမၻာ့အလည္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ဖို႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနတာကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ျမတ္ႏိုးေလးစားစရာ အဆံုးအမ (သာသာနာ)ကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ အခါမွာလည္း အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ က်င့္သံုးေနၾကဦးမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ မကိုက္ညီပဲျဖစ္ေနသလို ဗုဒၶရဲ႕တရားကို ငါတို႔ပဲ ပိုင္တယ္၊ ငါတို႔ပဲ မွန္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားမ်ိဳးေတြနဲ႔ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ သိမ္းပိုက္ေနမႈဟာလည္း ဗုဒၶအလိုနဲ႔ ကိုက္၊ မကိုက္ ဆန္းစစ္ၾကဖို႔ လိုေပသည္။

ဗုဒၶရဲ႕တရားဓမၼကိုေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ဗုဒၶဆိုလိုရင္အတိုင္းသာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုပါက မည္သည့္ အုပ္စိုးသူတို႔၏ အာဏာကို အသံုးျပဳစရာမလိုပဲ လူသားေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရိွရေပမည္။ ဒါမွ ဗုဒၶသာသနာ၊ ဘုရားသာသနာ ထြန္းကားေနသည္ဟု ေခၚဆိုထိုက္ ေပမည္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ သာသာနာျပဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ (ဗုဒၶ) ဘုရားသာသနာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေလာ၊ (သကၠ= အုပ္စိုးသူ) သိၾကား သာသာနာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေလာဟု စိစစ္ႏိုင္ၾကဖို႔ တင္ျပရင္း သိၾကားသာသနာမွ ဘုရားသာသနာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေအာင္ တတ္သိနားလည္သူ ဗုဒၶဘာသာပညာရွင္တို႔ ႀကိဳးစားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါေၾကာင္း – –  – –  – ။

About realman

has written 4 post in this Website..