ၿမန္မာၿပည္က ေစာင္းကေလး

 

 

ပတ္စာခြာ ဖ်ာသိမ္း ၿငမ္းၿဖဳတ္ၾက

 

ဟိုတစဒီတစ နဲ႔ ေ၀း..ေ၀း…သြားၾက

 

တစ္ခုခု ဆီကို လို..တစ္ခုခု ဆီကလို..

 

ႏုတ္ထြက္ၿခင္း သတင္းမ်ားသည္..မနက္ၿဖန္အတြက္မီးစာၿဖစ္ၿပီး…

 

ေတာက္ေလာင္ၿခင္း တစံုတရာသည္.. သင္၏ `၀မ္းနည္း´ စာၿဖစ္သည္။

 

အေ၀းက တမ္းတ ေနမည့္အစား

 

အေ၀းကို `ေ၀း´ ၿခင္းသည္ အားလံုးအတြက္

 

မိုးခါးေဆးေကာင္း တစ္ခြက္ ၿဖစ္တန္ရာ၏။

 

သမိုင္းကို လူက ေရးသည္

 

လူကို သမိုင္းကေရး ၿပန္သည္

 

ယံုၾကည္ၿခင္း သည္ သင့္အတြက္မနက္ၿဖန္ၿဖစ္ေလသည္။

 

ယံုၾကည္ရာကား မရွိေခ်။

 

သင့္အတြက္ ငါ့အတြက္ သူ႔အတြက္

 

ငါသူတပါးေယာက္က်ားမိန္းမ……..

 

အိမ္အၿပန္လမ္း အမိွုက္ရွင္းေစရမည္။

 

ေနာင္တ ၏ ေနာက္တေန႔ သည္

 

ေနာင္တေၾကာင့္မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသၿပလိုၿခင္းၿဖစ္ေကာင္းၿဖစ္၏။

 

သို႔ေသာ္

 

ေနထြက္ရာ အရပ္သည္ အေရွ႕အရပ္ဟုသာ

 

ရြတ္ဆို ေနရဆဲ ၿဖစ္၏။

About ေအာ့ေၾကာလန္နန္႔နန္႔ထိုး ေခြးလယားသီး ၿဗီးၾကား

ho kg has written 4 post in this Website..

nothing

   Send article as PDF