အဂၤလိပ္စကားပုံ အခ်ိဳ႕ဟာ တုိက္႐ုိက္ ဘာသာျပန္လုိ႔ရေပမဲ့ ဆုိလုိရင္းအဓိပၸါယ္တူ ျမန္မာစကားပုံရွိေနတာတခ်ိဳ႕ကုိေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

(၁)  You can not get blood out of stone.

ေက်ာက္တုံးကုိဆီႀကိတ္လုိ႔မရႏုိင္။

(၂) No one knows where the shoe pinches ,but he who wears it.

ကုိယ့္၀မ္းနာ  ကုိယ္သာသိ။

(၃) Diamond cuts diamond.

ကုိယ့္ကုိ ကုိယ္ဖ်က္ သံေခ်းတက္။(သံကုိသံဖ်က္ သံေခ်းတက္လုိ႔လဲဆုိၾကပါတယ္)

(၄) As you make your bed ,so you must lie on it.

ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးတယ္။

(၅) The best of friends must part.

ခ်စ္ခင္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းက ေကြကြင္းေနာက္ဆုံးရွိစၿမဲ။

(၆) It takes two to make quarrel.

ခိ်တ္ ခ်ိတ္ျခင္းပဲခ်ိတ္တယ္ ။

(၇) He who hold his tongue save his head.

စကားနဲ ရန္စဲ။

(၈) Go to bed with lamp,and rise with the lark.

ေစာေစာအိပ္ ေစာေစာထ။

(၉) Far from eye, far from heart.

တၿခဳံကြယ္တမယ္ေမ့။

(၁၀)  We would rather die on  our feet than live on our knee.

ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလွဲ။

(၁၁) It’s  easy to make mistake but it was not take you a long time to correct them.

ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏ။

(၁၂) While the grass grows the horse starves.

ေဖာင္စီးရင္းေရငတ္။

(၁၃) At open doors,dogs come in.

ေရႊသမင္ဘယ္ကထြက္ မင္းႀကီးတာကထြက္။

(၁၄) They that know nothing fear nothing.

မ်က္ကမ္းတေစၦကေၾကာက္။

(၁၅) Never try to prove what nobody doubts.

မေယာင္ရာ ဆီ(ေဆး)မလူးနဲ႔။

(၁၆) Out of sight, Out of mind.

မီးေ၀းေတာ့ခ်ိပ္ မာတယ္။

(၁၇) Don’t teach your grandmother how to suck eggs.

မိေက်ာင္းမင္းေရကင္းမျပနဲ႔။

(၁၈) A good name is better than gold.

လူသာေသေစ နာမည္မေသေစနဲ႔။

 

About ေၾကာင္လတ္

ေၾကာင္ လတ္ has written 30 post in this Website..

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း၊စိတ္ရွင္းရွင္းျဖင့္ ဘ၀ကုိရပ္တည္ေနႏုိင္လုိသူ