ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတြင္ ရဟတ္ ယာဥ္ပ်က္က်မွဳေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား အပါအ၀င္ လူ ၆ ဦး ေသဆံုးသြားေၾကာင္း Thailand News သတင္း႒ာနက ေဖၚျပထားပါ သည္။
ကြီဇြန္ ျမ္ိဳ႕ေတာ္၀န္ ႏွင့္ သူ၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ ၂ ဦး ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ေမာင္းသူ တို႔အျပင္ ထုိရဟတ္ယာဥ္မွာ လူေနအိမ္မ်ားေပၚသို႔ ပ်က္က်သျဖင့္ အိမ္ ၂ လံုး ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားသည့္ အျပင္ အရပ္သား ၂ ဦးပါ ေသဆံုးသြားသည္ဟု Thailand News က ေဖၚျပထားပါသည္။

About chitkay

myosithu minn has written 26 post in this Website..