ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညွင္းခရိုင္တရားသူၾကီး ေဒၚေအးေအးသန္႔သည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစ ၥကိုတရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္သေဘာထားကာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပင္ေငြေတာင္းခံေနပါသည္။ အကတိတရားေလးပါးကိုလက္ကိုင္ထားသူျဖစ္ပါသည္။ ဌာနအတြင္းရွိ သက္ေသ ခံပစ ၥည္းမ်ားကိုလည္း လက္မွတ္အတုျဖင့္လိမ္ထုတ္ပါသည္။ အထက္တန္းေရွ့ေနမ်ားလိုင္စင္သက္တန္းတိုးသည့္ ကိစ ၥတြင္လဲ ေငြမ်ားစြာေတာင္းခံေနပါသည္။ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္တြင္တရားသူၾကီးေတြလာဘ္စားတဲ့ကိစ ၥကိုထိေရာက္စြာအေရးယူဘို႔ေဆြးေနြးေနစဥ္ မွာေဒၚေ အးေအးသန္းကေတာ့ပိုင္လို႔လုပ္တာဟုေျပာျပီးေငြမ်ားေတာင္းခံေနပါသည္။ Aug လအတြင္းကလဲဖားကန္႔ျမိဳ႔နယ္အတြင္းမွ မွူးရစ္မွူ ေတြအတြက္ေငြသိန္းေလးရာေက်ာ္ေတာင္းသြားပါသည္။ထိုေၾကာင့္ဤတရားသူၾကီးကိုကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွေျပာင္ေပးေစလိုပါသည္။

About nadymyanmar

has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF