အရွင္မာရ္နတ္

ထိုေန႔တြင္ . . .

အရာအားလံုး ေမွာင္မိုင္ေနပါေစ။

အလင္းေရာင္ မရွိပါေစႏွင့္။

ငါ့အတြက္

အရွက္အေၾကာက္ ကင္းမဲ့ေနပါေစ။

ျဖစ္ပ်က္သမွ်အားလံုး

အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔ ျပည့္ေနပါေစ။

ငါ့အား ရက္စက္တတ္တဲ့ ႏွလံုးသားတစ္ခု

ေပးအပ္ေတာ္မူပါ အရွင္မာရ္နတ္။

ထိုေန႔သည္ . . .

သူမ နဲ႔ ငါ

ေနာက္ဆံုးေတြဆံုျခင္း ျဖစ္ပါေစ။

ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္

ငါသည္ သင့္အား

အစဥ္ထာ၀ရ ေက်းဇူးတင္ပါမည္။

သင္၏ ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းအလို႔ငွာ

ဘုရားရွင္ထံတြင္

ငါကိုယ္တုိင္  . . .

ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သေပးပါေတာ့မည္။

About Mariposa

has written 12 post in this Website..