ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ကမာၻ႔ ဆန္ေစ်းကြက္၏ အဓိက ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင ္း ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ ( FAO) က ယင္း၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ၁၁-၅-၂၀၁၀ရက္က တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာ၊ တရုတ္၊ထုိင္း၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ယခုႏွစ္ ကမာၻ႔ဆန္ေစ်းကြက္သို႔ ပိုမိုတင္ပို႔လာႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔ဆန္ထုတ္လုပ္မႈသည္ယခု ႏွစ္တြင္ ပိုမိုတိုးတက္လာႏိုင္ၿပီး စုစုေပါင္း ဆန္မက္ထရစ္တန္ သန္း ၇၂၀ ထိထုတ္လုပ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ၊ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ မတ္ထရစ္ကန္ ၆၄၃သန္းထုတ္လုပ္ၿပီး ၂၀၀၉ခုႏွစ္ထက္ ၂၉သန္း ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း FAO ကေျပာသည္။ “ အာရွႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဆန္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က က်ဆင္းခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာ ျပန္လည္တုိးတက္လာႏိုင္ေျခရွိပါတယ္” ဟု FAO ကေျပာသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ မိုးေခါင္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အီရတ္၊ နီေပါ၊ သီရိလကၤာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ား၊ အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဆန္ဝယ္ယူစားသံုးမႈ ပိုမိုတိုးတက္လာႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ကမာၻ႔ဆန္ေစ်းႏႈန္းသည္ ယခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္က်ဆင္းေနေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္က အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတုေၾကာင့္ အာရွႏွင့္ အေမရိကႏိုင္ငံမ်ား၏ သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး စာရင္းဇယားမ်ားအရ လက္တင္အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ ေျမာက္အေမရိကတုိ႔တြင္ တုိးတက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..