လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ ဆိုးရြားေနေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ အိမ္တြင္းစက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပါဝါလွ်ပ္စစ္မီတာမ်ားကုိ  အာဏာပုိင္မ်ားက လုိက္ျဖဳတ္ေနေၾကာင္း အေရးေပၚလွ်ပ္စစ္ဌာနက ေျပာသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုး ပါဝါမီတာမ်ားကို ျဖဳတ္သိမ္းျခင္းျဖင့္ လူေနရပ္ကြက္မ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေရး အစီအစဥ္ကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေသးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက စက္႐ံုမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရွာ့ပင္းေမာလ္၊  စူပါမားကတ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ံု ေဆးခန္းမ်ား လွ်ပ္စစ္ျဖတ္ ေတာက္ခံရမွာျဖစ္သည္။

“ေလာေလာဆယ္ ဓါတ္အား အလံုအေလာက္ မရေသးလုိ႔ လုပ္ငန္းသံုးေတြကုိ ခဏရပ္ထားဖုိ႔ မီတာ လုိက္ျဖတ္တာပါ။ ရန္ကုန္တတုိင္းလုံးလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ ကုိယ္ပုိင္ Generator (မီးစက္) နဲ႔ပဲ လုပ္ငန္း အသံုးျပဳလုိ႔ ရပါတယ္” ဟု ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ အေရးေပၚ လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တဦးက မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလုိက္ တာဝန္ရွိသူ အာဏာပုိင္မ်ားက လုိက္လံျဖဳတ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆုိသည္။

ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္က ၁၅၅၅ မဂၢါဝပ္ျဖစ္ျပီး လူဦးေရ ၆ သန္းေက်ာ္ရွိေသာ ရန္ကုန္က သံုးပံုတပံုေက်ာ္ အသံုးျပဳကာ ၆၆၆.၇၈ မဂၢါဝပ္၊ မႏၲေလးက ၁၄၁.၆၄ မဂၢါဝပ္၊ အျခားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားအားလံုးက ၇၄၆.၈၃ မဂၢါဝပ္သာ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ပင္မဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္မွ တႏိုင္ငံလံုး ျပည္သူလူထုအတြက္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၈၅၆ မဂၢါဝပ္ကိုသာ  အလွည့္က် ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနျခင္းျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္အတြက္ မဂၢါဝပ္ ၃ဝဝ ခန္႔ျဖန္႔ျဖဴးသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာန (၂)က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈက လံုေလာက္စြာ ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားမွာ မီးစက္ကို အဓိက အသံုးျပဳေနရသည္မွာ ၾကာျပီျဖစ္သည္။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ကုန္က်စားရိတ္ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးလွ်က္ရွိျပီး တေန႔လွ်င္ ၆ နာရီေအာက္သာ လွ်ပ္စစ္မီးရၾကသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာန (၁) က ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ား ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရျပီး ဝန္ၾကီးဌာန (၂) က  သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သံုး ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားသြယ္တန္းျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတို႔ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည္။

Source : Mizzima

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..