မ်က္စိေရာဂါမ်ားရွာေဖြေပးသည့္ 3D ရုပ္လံုးၾကြစက္ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ပထမဦးဆံုးေရာက္ရွိလာေၾကာင္း အဆုိပါစက္ကို တင္သြင္းသည့္ Concordia Int’l Co., Ltd. ႏွင့္ Topcon South Asia Pte Ltd. မွ ၈-၅-၂၀၁၀ရက္တြင္သိရသည္။ ၎စက္မွာ ေရတိမ္ေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါတို႕ေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္တတ္သည္မ်ားကို လြယ္ကူစြာရွာေဖြႏိုင္သည့္ OCT- 2000 Choerence Tomography) စက္ျဖစ္ၿပီး မ်က္စိႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆးရံုးႀကီးမ်ား၊ ေဆးခန္းႀကီးမ်ား၊ မ်က္မွန္ဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕မ်က္လံုးကို ကြန္ပ်ဴတာမွာ သရီးဒီရုပ္လံုးၾကြပံုန႔ဲပတ္ပတ္လည္လွည့္ၾကည့္လိုရတယ္။ ဆရာဝန္က ခြဲမယ္ဆို ဘယ္ေနရာခြဲမလဲ ၊တိက်ေသခ်ာတဲ့ေနရာကို အလြယ္တကူ ရွာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိကေတာ့ ဘယ္ေဆးရံု ၊ ေဆးခန္းမွာမွ 3D –OCT စက္ကို အသံုးမျပဳေသးပါဘူး။ ဒီေန႔မွ ရန္ကုန္ကိုေရာက္တာပါ” ဟု Concoridia Int’l Co., Ltd မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ မ်က္စိဆိုင္ရာစက္ႀကီးမ်ားမွာ 2D ႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး OCT နည္းပညာ ဆိုသည္မွာ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ ၎ OCT နည္းပညာျဖင့္ အသံုးျပဳထားသည့္ 3D စက္မ်ား ေစ်းကြက္ေဝစုအမ်ားစု အမ်ားအျပားရရွိထားၿပီးဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ျပဳလုပ္သည့္ ၎စက္မွာ ဂ်ပန္ေစ်းကြက္၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ရရွိထားသည္ဟု အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာျပသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ ထုိင္း၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ား တြင္လည္း ၎ OCT နည္းပညာကို အသံုးျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ၊ OCT စက္ျဖင့္ မ်က္စိဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို စစ္ေဆးေျဖရွင္းရာတြင္ သာမန္က်သင့္သည့္ ႏႈန္းထားထက္ ေစ်းႏႈန္းအနည္းငယ္ ျမင့္တက္မည္ျဖစ္ကာ မူလ ေစ်းႏႈန္းထက္ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အထိ ပို႔ကုန္က်ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္ 2D အသံုးျပဳစက္ေလး၊ ငါးလံုးခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..