ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔၏ ပဥၥမအႀကိမ္ညီလာခံကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ခန္းမ၌ ၁၆-၅-၂၀၁၀ ရက္မွ ၁၇-၅-၂၀၁၀ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့သည္။ အဖြဲ႔၀င္ ၈၀၀၀နီးပါးရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔ႀကီး၏ ညီလာခံမ်ားကို ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပရာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ညီလာခံဒုတိယေန႔ ၁၇-၅-၂၀၁၀ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေလးႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ဗဟိုအမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။ နာယကအဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ဦးလွၿမိဳင္ (ကိုေဆာင္း)၊ ဦးသန္းေမာင္ (သန္းေမာင္)၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညြန္႔(ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညြန္႔)ႏွင့္ ဦးျမင့္ႂကြယ္ (ေမာင္ျမင္ႂကြယ္)တုိ႔က ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္၍ -ဥကၠ႒ ဦးတင္ခ (တကၠသိုလ္တင္ခ)၊ ဒုတိယဥကၠ႒(၁) ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦး (ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦး)၊ ဒုတိယဥကၠ႒(၂) ဦးတင္လႈိင္ (လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္)၊ ဒုတိယဥကၠ႒(၃) ဦးျမင့္သိန္း( ျမင့္သိန္းေအာင္)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကို(ကိုကို-စက္မႈတကၠသိုလ္)၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၁) ဦးျမတ္ခိုင္ (ျမတ္ခိုင္)၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၂) ေဒါက္တာသာထြန္းဦး (ေဒါက္တာသာထြန္းဦး)၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၃) ဦးသိန္း၀င္း(ေမာင္ခိုင္ခန္႔)၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ထြန္း(ခင္ေမာင္ထြန္း-လမ္းမေတာ္)၊ တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေအး (ေမာင္ေဟမာ)၊ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳတင္ (မစႏၵာ)၊ တြဲဖက္စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ေအး (ေမာင္ေမာင္ျမင့္ေအး)၊ ျပန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚနန္းကလ်ာ၀င္း(ေငြေသာ္တာ)တုိ႔ ပါ၀င္သည့္ ဗဟိုအမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ ၃၂ဦးတုိ႔ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..