ေရးေသာ စာ နွင့္ ထို စာကိုေရးသူ တစ္ထပ္တည္း က်ရမည္…ဆိုေသာ ေလသံမ်ား…
ေတြ ့လာရေသာေၾကာင့္ ယခု ေဆာင္းပါ့းကို ေရးပါသည္။

**********

ကၽြန္ေတာ္ စာေတြ..ေရးပါသည္။ စာ…ဘာေၾကာင့္ ေရး သလဲ ဟု ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမးလာလွ်င္….

ေတြးမိေသာ အေတြး ကို ခ် မေရးပဲ…မေနနိုင္လို ့ ဟု ေျဖရပါမည္။
****************************************

ေတြးမိေသာ အေတြးသည္ ဖ်က္ခနဲ..ေပၚလာေသာ အေတြးစ မ်ား ျဖစ္ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ ့အေတြးမ်ား သည္ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္

လက္ခံ က်င့္သံုးေသာ အယူ အဆ မ်ား ျဖစ္သည္ ။

တခိ်ဳ ့ကေတာ့ တျခားသူ တစ္ေယာက္ေယာက္၏ ခံစားခ်က္ အယူအဆ မ်ား..စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။

အေတြး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ စာေပအနုပညာ ပစၥည္း ျဖစ္ေအာင္..ဖန္တီး ခဲ့ပါသည္္။

ကၽြန္ေတာ္ေရးသမွ်ကိ္ု ကၽြန္ေတာ္ ့ အယူအဆ ဟု ပံုေသ ယူဆ လို ့ မရ နိုင္ပါ။

တနည္းေျပာရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ေရး ေသာ စာေတြထဲမွ ကၽြန္ေတာ္ …ကို …. အလင္းဆက္ ပဲ…ဟု ပံုေသ ယူဆ လို ့မရပါ။
*******************************************************************************

ကၽြန္ေတာ္သည္ စာေပအနုပညာကို ခ်စ္ျမတ္နိုးေသာ…လူငယ္သာျဖစ္ပါသည္။

စာမ်ားကို ေရးသား ဖန္တီးပါသည္။

သို ့ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ေရးေသာ စာမ်ားသည္ သတင္းမ်ား..မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္က သတင္းေရးသူလည္း မဟုတ္ပါ ။

၀တၳဳ ၊ ကဗ်ာ နွင့္ ရသ အနုပညာ ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါး မ်ား ၊ အျခား စာညြန့္ စာတမ္းမ်ား ..ေရးသူသာ ျဖစ္ပါသည္။

********************************

ကၽြန္ေတာ္ေရးေသာ စာမ်ားထဲ..တြင္..ကၽြန္ေတာ္ ဆိုေသာ နာမ္စား.. (သို ့မဟုတ္ ) Narrator ပါ၀င္ပါသည္။

ထို ကၽြန္ေတာ္သည္…ကၽြန္ေတာ္ ..အလင္းဆက္ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မည္ ၊ ဟုတ္ခ်င္လည္း ဟုတ္မည္။

( ဟုတ္ မဟုတ္ကိုေတာ့ ေရးေသာ စာ အမ်ိဳးအစားကို ၾကည့္လွ်င္ သိနိုင္ပါလိမ္ ့မည္။)

ထို စာထဲမွ ကၽြန္ေတာ္..ေျပာသမွွ် အယူအဆ မ်ားကို စာေ၇းသူ ကၽြန္ေတာ္အလင္းဆက္
လက္ခံ က်င့္သံ့ုးေနတာေတာ့မဟုတ္ပါ။

( Narrator ေနရာတြင္ ကၽြန္မ ဟု သံုးခ်င္လည္း သ့ုံးမည္ ။ ေၾကာင္ တစ္ေကာင္ေနရာမွ ခံစားျပီး..

ေျပာခ်င္လည္းေျပာမည္ ။ေခြးတစ္ေကာင္..ေနရာမွ ခံစားျပိး ေရး ဖြဲ ့လွ်င္ ထို ကၽြန္ေတာ္ သည္..

ေခြးတစ္ေကာင္သာ ျဖစ္ျပီး…အလင္းဆက္ မဟုတ္ပါ။ )

*********************************************

ရသ စာေပ ေရးသူ တစ္ေယာက္ အေနနွင့္ အခင္း ၊ အခက္ ၊ အေျဖ..ဆိုေသာ သမားရိုးက် နည္းမ်ားကို သံုးရပါမည္။

ဒါမွမဟုတ္…အျခား နည္း စနစ္ သစ္မ်ား ျဖင့္ ေရးခ်င္လည္း ေရးနိုင္ပါသည္။

ဇာတ္လမ္း (သို ့မဟုတ္ ) အျဖစ္အပ်က္ တစ္စံု တစ္ရာ ပါ၀င္ေသာ ( ထို ့အျပင္..ဘာဇာတ္လမ္းမွ မပါ၀င္ေသာ )

စာ…သည္..ကၽြန္ေတာ္ အလင္းဆက္ ၏ ဘ၀ အေၾကာင္း (အတၳဳပတၱိ )ဟု မေသခ်ာနိုင္ပါ။

အလင္းဆက္၏ ဘ၀ ျဖစ္စဥ္ပဲ..ဟု တစ္သမတ္တည္း မွတ္ခ်က္ မခ်သင့္ပါ။

*************************************

ကၽြန္ေတာ္ေ၇းေသာ စာထဲမွ… နာမ္စား..ကၽြန္ေတာ္..က

၁ ။ ကၽြန္ေတာ္ ဘုရင္ ျဖစ္ခ်င္တယ္ ။

၂ ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ မိန္းမ နွစ္ေယာက္ရွိပါတယ္…။

ဟု ေျပာသည္ ဆိုပါစို ့ ။

ထို နာမ္စား..ကၽြန္ေတာ္.ေျပာေသာ စကားအတိုင္း…

ေရးသူ အလင္းဆက္က ဘုရင္ မျဖစ္ခ်င္ပါ။ စာေပအနုပညာသမား သာ ျဖစ္ခ်င္ပါသည္။

မိန္းမ နွစ္ေယာက္လည္း..အလင္းဆက္မွာ မရွိပါ / တစ္ေယာက္မွ်ပင္ မရွိေသးပါ ။

****************************************************************************

စာေရးသူသည္…စာေရးျခင္း..ဟူေသာ တာ၀န္ရွိပါသည္။ (သူ ေရးေသာစာကိုေတာ့ သူ တာ၀န္ယူရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။)

သူေ၇းေသာ စာထဲက အတိုင္း…လိုက္နာ က်င့္သံုး ေနထိုင္ဖို ့ေတာ့.တာ၀န္မရွိပါ ။

(မရွိပါ..ဟု ကၽြန္ေတာ္..ယူဆပါသည္။ )

အရက္သမားက အရက္ မေကာင္းေၾကာင္း…ေရးလွ်င္…အရက္သမားေရးေသာ စာမို ့ လက္မခံလွ်င္ မွားပါလိမ့္မည္။

ဆရာၾကီး..ပီမိုးနင္းေရးေသာ စာမ်ားနွင့္ ဆရာၾကီး၏ ဘ၀ ျဖစ္စဥ္..တစ္ထပ္တည္း က်ပါသလား..။

နာမည္ေက်ာ္ ..ေမ ၀တၳဳကိုေရးခဲ ့သူ ဒဂုန္တာရာသည္ မိန္းမ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား….။

……………………………………………………….။

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ေရးေသာစာ နွင္ ့ေရးသူ တစ္ထပ္တည္း က်ေနလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္ ။ သို ့ေသာ္ မက်လွ်င္လည္း

အျပစ္မရွိပါ။ ကြဲလြဲ ခြင့္ရွိပါသည္။ ထပ္တုူ မက်ခြင့္ရွိသင့္ပါသည္။

ထပ္ေျပာပါဦးမည္။
စာေရးဆ၇ာ ၏ အလုပ္သည္..စာေရးျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။ ေရးေသာစာကိုေတာ့ တာ၀န္ယူနိုင္ရပါမည္။

*************************************************************

ယခုေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး ထဲမွ နာမ္စား ကၽြန္ေတာ္ သည္..အလင္းဆက္ ၏ နာမ္စား ကၽြန္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု တင္ျပေသာ အယူအဆမ်ားသည္ အလင္းဆက္ ၏ အယူအဆ မ်ားျဖစ္ပါသည္ ။

ယခုလိုေဆာင္းပါးမ်ိဳးကို ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္..တို့ ၊ ဆ၇ာ သစၥာနီ..တို ့လည္း ေရးၾက ေျပာေနၾကပါေသးသည္။

ယခု ေဆာင္းပါးသည္..ရသ ၀တၳဳ..မဟုတ္ပါ။

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ေလးစား ခင္မင္စြာ..ျဖင့္

အလင္းဆက္ ။

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .