(ဒ)

(၅၁) ဒုကၡကုိမႀကဳံဘူးသူဟာ တျခားသူရဲ့ဒုကၡကုိ ပ်က္ရယ္ျပဳတတ္တယ္။

He jests at scars that never felt a wound.

(၅၂) ဒီေန႔ၿပီးရမည့္အလုပ္ကုိ မနက္ျဖန္မေရႊ႕ပါႏွင့္။

Don’t put off till tomorrow what should be done today.

(၅၃) ဒုစရုိက္မွာ ကိရိယာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္၊သုိ႔ေသာ္ မုသားသည္ ထုိကိရိယာအားလုံးကုိ

အသုံးတည့္ေအာင္ေနရာခ်ထားေပးေသာလက္ကုိင္ျဖစ္တယ္။

Sin has many tools, but a lie is the handle which fits them all.

(၅၄) ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရေသာအခ်ိန္မ်ားကုိျပန္လည္ေတြးေတာမိျခင္းထက္

ပုိ၍ႀကီးမားေသာ၀မ္းနည္းစရာသည္မရွိ။

There is no greater sorrow than to recall, in misery, the time when we were happy.

(၅၅) ဒုကၡဆုိတာကေလးေလးလုိ ယုယုယယ လုပ္ေပးရင္တျဖည္းျဖည္းႀကီးမားလာတယ္။

Trouble likes babies grow larger by nursing.

(န)

(၅၆) ႏွလုံးသားတံခါး၀မွာ “ဒါလူတကာသြားရာလမ္းမဟုတ္” လုိ႔ေရးထားတယ္။

Across the gateway of my heart, I wrote “No Throughfare.”

(၅၇) ေနာင္တဆုိတာေနာင္မွရစၿမဲ။

Repentance comes too late.

(၅၈) နာမည္ေကာင္းဟာေရႊထက္တန္ဘုိးရွိတယ္။

A good name is better than gold.

(၅၉) ႏူးညံ့တဲ့စကားလုံးေတြဟာ အ႐ိုးကုိခြဲမျပစ္ႏုိင္။

Soft words break no bone.

 

(ပ)

(၆၀) ျပႆနာတုိင္းမွာ ဘက္ႏွစ္ဘက္ရွိတယ္။

There are two sides to every question.

(၆၁) ေပေကာင္းတစ္ခုဟာတူကုိမေၾကာက္။

A good anvil does not fear the hammer.

(၆၂) ပ်ားရွိရာမွာပ်ားရည္ရွိတယ္။

Where bees are, there is honey.

(၆၃) ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ လိမၼာျခင္းသည္ေကာင္း၏၊႐ုိးသားျခင္းႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၏။

It is good to be merry and be wise, it is good to be honest and true.

(၆၄) ပစၥည္းတစ္ခုအလြန္ေကာင္းတယ္ဆုိတာကုိ ျမည္းၾကည့္ ေတြ႕ထိၾကည့္ၿပီးမွေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္မယ္။

The proof of the pudding is in the eating.

(၆၅) ပုိက္ဆံအိတ္ထဲေငြနည္းနည္းရွိသူဟာ စိတ္အားငယ္တတ္တယ္။

A light purse makes heavy heart.

(၆၆) ပါးစပ္ဆုိတာေယာက်ားရဲ့၀ိညဏ္ တံခါး၀ျဖစ္တယ္။မိန္းမရဲ့ႏွလုံးသားထြက္ေပါက္ျဖစ္တယ္။

Mouth in man, the gate way to the soul, in woman the outlet of the heart.

(၆၇) ပညာရွိပဲျဖစ္ျဖစ္ လူမုိက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကိယာတန္ဆာမပါပဲအလုပ္မလုပ္ႏုိင္ဘူး။

Neither  wise man nor fools can work without tools.

(၆၈) ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေတြ႔ေပ်ာ္ေပ်ာ္ခြဲ။

Merry meet merry part.

(၆၉) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္္ျခင္းဟာအက်ိဳးရွိတယ္။

Two heads are better than one.

(ဗ)

(၇၀) ဗဟုသုတဟာ ရတနာျဖစ္တယ္၊အေလ့အက်င့္က ဗဟုသုတရဲ့ေသာ့ခ်က္ပဲ။

Knowledge is a treasure, but practice is a key to it.

(၇၁) ဗဟုသုတလုိခ်င္ရင္ႏွ႕ံစပ္ေအာင္ရွာရမယ္။

If you want knowledge, you must toil for it.

(ဘ)

(၇၂) ဘ၀သည္ အခင္းအက်င္းတစ္ခုမဟုတ္၊ပြဲခင္းတစ္ခုလည္းမဟုတ္၊

လြတ္ေျမာက္ရန္မလြယ္ေသာ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းမႈတစ္ခုသာျဖစ္တယ္။

Life is not a spectacle or a feast; it is a predicament.

(၇၃) ဘ၀သည္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အပစ္တင္စရာသာျဖစ္တယ္။

Life is just one damned thin after another.

(၇၄) ဘ၀သည္ အစစ္အမွန္ျဖစ္၏၊အဟုတ္အမွန္ျဖစ္၏၊သခႋ်င္းသည္ဘ၀၏ပန္းတုိင္မဟုတ္ေသး။

Life is real! Life is earnest! And the grave is not It’s goal.

(၇၅) ဘ၀သည္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရွိသည္ဆုိပါစုိ႔။၄င္းသည္ေနထုိင္သူအေပၚမွာမူတည္သည္။

If life worth living? That depends on the liver.

(၇၆) ဘ၀ကုိ႐ိႈက္သံ၊ညည္းညဴသံႏွင့္အၿပဳံးမ်ားျဖင့္ဖန္တီးထားေသာ္လည္းညည္း

ညဴသံမ်ားကသာအားသာေနသည္။

Life is made up of sobs, sniffle, and smile with sniffles predominating.

(၇၇) ဘ၀ဆုိတာရယ္ေမာျခင္းနဲ႔မ်က္ရည္ေတြၾကားမ်ာျဖစ္ပ်က္ေနတာပဲ။

Life lies between laughter and tears.

(၇၈) ဘာမွမရွာရင္ ဘာမွမေတြ႕ဘူး။

Nothing seek nothing find.

(၇၉) ဘုရားကေနရာတကာမွာမရွိႏုိင္လု႔ိမိခင္ေတြကုိဖန္ဆင္းထားတာ။

God could not be everywhere and therefore he made mother.

(၈၀) ဘယ္ေတာ့့မွမလုပ္တာထက္စာရင္ ေနာက္က်တာကေတာ္ေသးတယ္။

Better late than never.

(၈၁) ဘယ္ေတာ့မွတ၀က္တပ်က္မလုပ္ပါႏွင့္။

Never do thing halves.

(မ)

(၈၂) မာနဆုိတာေလွ်ာက်ရစၿမဲ။

Pride will have a fall.

(၈၃) မီးခုိးရွိရင္မီးရွိတယ္

Where there is smoke, there is fire.

(၈၄) မ်က္ကမ္းဟာအေရာင္ကုိခဲြျခားမသိႏုိင္။

Blind man can judge no colors.

(၈၅) မ်က္ေစ့ႏွစ္လုံးကတစ္လုံးထက္ပုိျမင္တယ္။

Two eyes see more than one.

(၈၆) မ်က္ကမ္းကမ်က္ကမ္းကုိဦးေဆာင္ရင္ ႏွစ္ေယာက္လုံးေျမာင္းထဲကုိက်မွာပဲ။

If the bind leads the blind, both shell fall into the ditch.

(၈၇) မ်က္ေစ့က ပသာဒ မျဖစ္တာကုိ ႏွလုံးသားကမႏွစ္မ်ိဳ႕ဘူး။

What the eyes do not admire the heart doesn’t desire.

(၈၈)   မ်က္ေစ့ကမျမင္တဲ့အရာကုိႏွလုံးသားကမေတာင့္တဘူး။

What the eyes don’t see the heart doesn’t grieve for.

(၈၉)   မိမိကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ျခင္းဟာ သဘာ၀တရားရဲ့ပထမဆုံးဥပေဒသပဲ။

Self preservation is first law of nature.

(၉၀) မျဖစ္စေလာက္ေငြကုိ ေခၽြတာၿပီး အေျမာက္အမ်ားကုိျဖဳန္းတီးၾကတယ္။

Penny wise and pond foolish.

(၉၁) မိခင္မရွိရင္အိမ္ဟာဘာျဖစ္သြားမလဲ။

What is home without a mother.

(၉၂) မလုိလားအပ္တဲ့ကိစၥေတြမွာ ၀င္စြက္ဖက္သူဟာ ကုိယ္တုိင္ဒုကၡေရာက္တတ္တယ္။

He that blow in the dust, fill his eyes with it.

(၉၃) ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေနာက္ဆုံးမွဆုံးရွဳံးရတဲ့အရာျဖစ္တယ္။

Hope is the last thing that we lost.

(၉၄) မနက္ျဖန္ေနရဦးမည္ဟုအ႐ူးကဆုိသည္။ ယေန႔သည္ပင္ေနာက္က်သြားၿပီ။

ပညာရွိသည္မေန႔ကေနခဲ့ၿပီးၿပီ။

Tomorrow will I live the fool does say; Today itself’s  too late; The wise lived yesterday.

(၉၅) မိန္းမတုိ႔၏အခ်စ္ကေစာင့္ရတာၾကာေလ ခုိင္ၿမဲႀကီးထြာေလပဲ။

But a woman’s love is long; and grow when it is waiting.

(၉၆) မၾကားရတဲ့သူေတြေလာက္ ဘယ္သူမွနားမထုိင္းၾကဘူး။

None so deaf as those who will not hear.

(၉၇) မစဥ္းစားမဆင္ျခင္ပဲေျပာဆုိျခင္းဟာ မခိ်န္ရြယ္ပဲ ပစ္တာႏွင့္တူတယ္။

Speaking without thinking is shooting without aim.

(၉၈) မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္မ်က္ေမွာင္ကုတ္တာဟာ ရန္သူတစ္ေယာက္ၿပဳံးတာထက္ေကာင္းပါတယ္။

A friend’s frown is better than fool’s smile.

(၉၉) မိတ္ေဆြ ဆယ္ေယာက္ေဆာင္က်ဥ္းေသာေကာင္းက်ိဳးထက္ ပုိၿပီး

ရန္သူတစ္ေယာက္ကဆုိးက်ိဳးကုိဖန္တီးႏုိင္တယ္။

One enemy can do more hurt then ten friend’s can do good.

(၁၀၀)  မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္ဟာ ငါ့ရဲ့အရင္းဆုံးေဆြမ်ိဳးပဲ။

A good friend’s is my nearest relation.

 

About ေၾကာင္လတ္

ေၾကာင္ လတ္ has written 30 post in this Website..

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း၊စိတ္ရွင္းရွင္းျဖင့္ ဘ၀ကုိရပ္တည္ေနႏုိင္လုိသူ

   Send article as PDF