ရွိသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ဒိုင္ယာရီတြင္ ရက္စြဲတစ္ခ်ိဳ႕ရွိသည္။
အခ်ိဳ႕ရက္စြဲမ်ား၏အနက္သည္ ကုသိုလ္ျဖစ္၍
အခ်ိဳ႕ေသာရက္စြဲမ်ားကို အကုသိုလ္ဟု သတ္မွတ္သည္။
ဒိုင္ယာရီထဲတြင္ သမၼာေဒ၀ႏွင့္ မိစၧာတို႔ တစ္လွည့္စီ ျမဴးထူးေပ်ာ္ပါးၾက သည္။
မည္သူမွ်အႏိုင္မရပါ။
ရႈံးနိမ့္ခဲ့သူမွာ ကၽြန္ေတာ္သာျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ဒိုင္ယာရီစာမ်က္ႏွာၾကားတြင္ ခေရပြင့္ေၾကြတစ္ဆုပ္ရွိသည္။
အခ်ိဳ႕ခေရပြင့္မ်ားသည္ ရယ္သံတစ္ခ်ိဳ႕သယ္ေဆာင္လာ၍
အခ်ိဳ႕ေသာခေရပြင့္မ်ားသည္ မ်က္ရည္မ်ားကိုထမ္းပိုးထားသည္။
ထိုခေရပြင့္မ်ားကိုစုေပါင္း၍အခ်စ္ဟု ကၽြန္ေတာ္အမည္တပ္ခ်င္သည္။
ခေရပြင့္တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ေလသည္ ေၾကြက်၍ တစ္ခ်ိဳ႕မွာမူဆြတ္ခူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ခူးဆြတ္ခံရသျဖင့္ ေၾကြက်ခဲ့သူမွာ ကၽြန္ေတာ္သာျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္၏ဒိုင္ယာရီထဲတြင္ ေရာင္စံုလမ္းကေလးတစ္ခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလမ္းကေလးမ်ားကို သူငယ္ ခ်င္းဟု ကၽြန္ေတာ္ေခၚ၍
အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာလမ္းကေလးမ်ားကိုမူ မိတ္ေဆြဟု ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့သည္။
လမ္းမ်ားအားလံုး သည္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွစတင္၍ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ အဆံုးသတ္ၾကသည္။
လမ္းဟူသည္ လိုရာခရီးအတြက္ အေထာက္အပံ့ဟု ေလာကမွသတ္မွတ္ၾကေသာ္ျငား
ကၽြန္ေတာ္ကမူ လမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္တံတားတစ္စင္း အျဖစ္သာရွင္သန္ပါ၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို အနင္းခံဟု ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္၏ဒိုင္ယာရီစာမ်က္ႏွာ ထက္၀က္ေက်ာ္တြင္
ပရဟိတဟူေသာနာမည္ျဖင့္ ေရးသားထားသည္။
ထိုအထဲတြင္ ငါ ဟုအမည္တပ္ေသာ မိသားစုဆန္ဆန္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားရွိသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟု အမည္တပ္ေသာ တစ္သီးပုဂၢလအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ရွိသည္။
ကၽြန္ေတာ္ကား ကၽြန္ေတာ္ဟူေသာအသိျဖင့္သာ ေဘးမွ၀ိုင္း၀န္းကူညီပါ၏။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေဘးလူတစ္ဦးသာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာ္ခဲ့သည္။
ဒိုင္ယာရီစာမ်က္ႏွာမ်ား၏အေပၚဆံုးတြင္
ရက္စြဲမတပ္ထားေသာ အလွဴျဖတ္ပိုင္းစြာညွပ္ထားပါသည္။
အမွတ္စဥ္မထိုးထားသလို ေနရာေဒသအလိုက္လဲခြဲမထားပါ။
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာျဖတ္ပိုင္းမ်ားသည္ သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္
သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္တည္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး၊
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာျဖတ္ပိုင္းမ်ားမွာမူကား မာဆက္ (သို႔မဟုတ္) ေကတီဗီ တြင္ ဇ
ာတ္သိမ္းသြားရမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယူဆပါသည္။
သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္၏ အလွဴဒါနသည္ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္တြင္သာမူတည္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖတ္ပိုင္းမ်ားတြဲရန္ ေနရာလြတ္မ်ားစြာခ်န္ထားပါေသးသည္။
ကၽြန္ေတာ္၏ဒိုင္ယာရီလမ္းေၾကာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လိုင္းကားမ်ားစြာရွိပါ၏။
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အထူးကားေယာင္ေဆာင္ေသာ ရိုးရိုးကားမ်ားရွိသကဲ့သို႔
ရိုးရိုးကားေယာင္ေဆာင္ေသာ အထူးကားမ်ားစြာလည္း ရွိပါ၏။
ထုိလိုင္းကားမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္က ေလာကဓံဟု အမည္ေပးထားသည္။
ျပည့္စံုကံုလံုေသာဘ၀မရွိေသးသ၍ေလာကဓံကို သည္းခံျပီးစီးနင္းရဦးမည္သာျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို တစ္နည္းအားျဖင့္ ေလာကဓံေပၚကလူဟုလည္း သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္၏ဒိုင္ယာရီထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္ရွိသည္။
ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုရွိသည္။
ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူရွိသည္။
ထိုအရာအားလံုးကိုစုေပါင္း၍ ဘ၀ဟု ကၽြန္ေတာ္သမုတ္သည္။
ထုိ႔အတူ ခံစားခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ျမဳတ္ႏွံထားခဲ့သည္။
နာက်ဥ္းခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ဖံုးကြယ္ထားခဲ့ဖူးသည္။
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အခ်ိဳ႕ကိုမူ မွ်ေ၀ေပးထားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ပံုစံအတည္တက်မရွိေသာ၊
အခါခပ္သိမ္းေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ၊
အရာရာတြင္ နားလည္ရခက္ေသာ ဒိုင္ယာရီတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။
အကယ္၍ ဖတ္ရႈမိသူတစ္ခ်ိဳ႔က ဆဲဆိုသြားအ့ံ…… ျပံဳးေနပါမည္…………..
မဖတ္ရႈဘဲ ေက်ာ္သြားအ့ံ…….. ေက်းဇူးတင္ပါမည္………
နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ၾကိဳးစားးဖတ္ရႈေပးေသာ္မူကား……..
အားတံုအားနာျဖစ္မိပါမည္…..
အေၾကာင္းကား လူတကာဖတ္ရႈရန္မလြယ္သည့္
ျဗိစၧာဖြားဒိုင္ယာရီ (သို႔မဟုတ္) အရူးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဒိုင္ယာရီ
တစ္အုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း…………….
(အစဥ္အျမဲနားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားဖတ္ရႈေပးခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္)

About kophyoenwe

kophyoe nwe has written 3 post in this Website..