စိတ္ဆာ၊ စိတ္ဆိုး၊ စိတ္မိုးမိုက္မွား (၃ခ်က္)

စိတ္ထားျမင့္ေမာက္၊ စိတ္ေဖာက္မွားသိ၊ စိတ္၏ေ၀၀ါး၊(၃ခ်က္)

စိတ္ကားထိုင္းမႈိင္း၊ စိတ္လႈိင္းပ်ံ႕လြင့္၊ စိတ္ရႊ႕ံရွက္ေပ်ာက္၊ စိတ္ေၾကာက္ကင္းကြာ (၄ခ်က္)

 

ထို(၁၀)ျဖာသည္ ပယ္စရာကိေလ စိတ္ညစ္တည္း။

အရိယသစၥာထိုက္သည့္ ဒုကၡတို႔ကို ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းတို႔ကို ဒုကၡသမုဒယအရိယသစၥာ(၀ါ)ကိေလသာ ဟုေခၚသည္။ ပယ္သတ္ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ ကိစၥရွိသည္။

 

လူႏွင့္ ကိေလသာ ကြဲျပားစြာ ေသခ်ာျမင္ေအာင္လုပ္။

လူဟာလူပါ ကိေလသာ သူဟာ လူမဟုတ္။

လူ႔အေပၚကာ ကိေလသာ စိုးကာခ်ယ္လွယ္ခ်ဳပ္။

ကိေလသာလုပ္သမွ် လူခံရ ဒုကၡျမင္ေအာင္ထုတ္။

ဒုကၡသိရာ ကိေလသာ ပယ္ခြာအျမစ္ျပဳတ္။

ကိေလသာကင္းၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ခ်က္ျခင္းရမည္ဟုတ္။(မွတ္ခ်က္ နဲနဲကင္းလွ်င္ နဲနဲရမည္၊ မ်ားမ်ားကင္းလွ်င္ မ်ားမ်ားရမည္)

 

စားမည္ဆိုျငား၊ စဥ္းစားေ၀ဖန္

လိုပမာဏ၊ စားကအမွန္

မလိုအပ္ဘဲ၊ ခ်င္စြဲစားျပန္၊ (မလိုအပ္ဘဲ စားခ်င္လို႔စား)

ကိေလသာမို႔၊ ေရွာင္စို႔ဒို႔အျမန္။

၀တ္မည္ဆိုျငား၊ စဥ္းစားေ၀ဖန္

လိုပမာဏ၊ ၀တ္ကအမွန္

မလိုအပ္ဘဲ၊ ခ်င္စြဲ၀တ္ျပန္၊ (မလိုအပ္ဘဲ ၀တ္ခ်င္လို႔၀တ္)

ကိေလသာမို႔၊ ေရွာင္စို႔ဒို႔အျမန္။

သြားမည္ဆိုျငား၊ စဥ္းစားေ၀ဖန္

လိုပမာဏ၊ သြားကအမွန္

မလိုအပ္ဘဲ၊ ခ်င္စြဲသြားျပန္၊ (မလိုအပ္ဘဲ သြားခ်င္လို႔သြား)

ကိေလသာမို႔၊ ေရွာင္စို႔ဒို႔အျမန္။

ေျပာမည္ဆိုျငား၊ စဥ္းစားေ၀ဖန္

လိုပမာဏ၊ ေျပာကအမွန္

မလိုအပ္ဘဲ၊ ခ်င္စြဲေျပာျပန္၊ (မလိုအပ္ဘဲ ေျပာခ်င္လို႔ေျပာ၊ ေဒါသေၾကာင့္ေျပာ)

ကိေလသာမို႔၊ ေရွာင္စို႔ဒို႔အျမန္။

 

 

 

 

တဆင့္ေဖာက္သည္ခ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သင့္ေသာ္ယူေစ၊ မသင့္ေပမူ၊ ရွာေဖြပါဦး၊ သည္ေခတ္ထူးႏႈိက္၊ ဆည္းပူးႏိုင္မွ၊ လြန္တိက်လိမ့္။

About kotun_mdy

Ko Tun has written 14 post in this Website..

   Send article as PDF