ဂ်ပန္နိုင္ငံထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ မီခိုးထုတ္ပိုက္မွ ကာဗြန္စစ္ထုတ္ေပးေသာ  ေက်ာက္စစ္ဆန္ခါ မ်ားအား ယခုအခါ

ၿမန္မာနိုင္ငံေစ်းကြက္အတြင္း တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ေပး၍ ၀ယ္ယူလာၾကသည္ဟု သိရပါတယ္ ၊ ထိုေက်ာက္စစ္ဆန္ခါမ်ားမွာ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ အင္ဂ်င္ အပူႏွင္႔  အသံအားထိမ္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ အရာမ်ားၿဖစ္ၿပီး ယခင္က အသစ္တစ္ခုလွ်င္ အၾကီးအေသးအလိုက္

က်ပ္၁၃၀၀၀ မွ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ထိ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိၿပီး  ယခုအခါ အသံုးၿပဳၿပီးေသာ ေက်ာက္ဆန္ကာမ်ားအား စြန္႔ပစ္ရန္မလိုေတာ႔ေၾကာင္းသိရ

သည္။

အဆိုပါေက်ာက္စစ္ဆန္ကာအေဟာင္းမ်ားအား  ယခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါရီလခန္မွစတင္ကာ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္မွစတင္၀ယ္ယူလာရာ လက္ရွိ

အခ်ိန္တြင္ က်ပ္တစ္ေသာင္းခန္႔အထိ ေစ်းၿမင္႔တက္လာၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ စြန္ပစ္ဆန္ကာမ်ားမွာ အရြယ္အစားအလိုက္ (၅၀)က်ပ္သားမွ

(၇)ပိႆာခန္အထိ ရွိနိုင္သည္ဟုသိရသည္၊၊

ယင္းေက်ာက္စစ္ဆန္ကာမ်ားအား ရွမ္းၿပည္နယ္ဘက္မွ လာေရာက္၀ယ္ယူၾကၿခင္းၿဖစ္ၿပီး သေဘၤာေဆးထုတ္လုပ္ရာတြင္ အမႈန္႔ ၾကိတ္ကာ

ေရာစပ္ အသံုးၿပဳရန္ ၀ယ္ယူၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။။

(ရည္ညႊန္း- business today )

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ဘီလူး။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com