ဒယ္တာယူႏိုက္တက္ အသင္း ပရိတ္သတ္မ်ား၏ စုစည္းမွဳၿဖင့္ “ဧရာ၀တီေရလွိဳင္း” ဟုေခၚေသာ ဖန္ကလပ္ အသင္းထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဒယ္တာယူႏိုက္တက္ အသင္းပရိတ္သတ္မ်ားကို ယခင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ လက္ထက္က ဧရာ၀တီမွ ရန္ကုန္သို့ ပြဲတိုင္းေခၚလာခ့ဲေသာ္လည္း ပရီမီယာ လက္ေၿပာင္းယူၿပီးကတည္း ပရိတ္သတ္မ်ား ကို ယခင္ကဲ့သို့ မေထာက္ပံ့ေတာ့ပဲ အလာက်ဲသြားခဲ့သည္။ ထို့ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီေရလွိဳင္းမွ ပိုင္ဂွင္၏ ေထာက္ပံ့မွဳမပါပဲ ကိုယ္ပိုင္ တံဆိပ္ၿဖင့္ ထုတ္ေ၀ေနပါသည္။

အက်ီၤမွာ ရင္ဘက္တြင္  ႏွင့္ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ ဧရာ၀တီေ၇လွိဳင္းအသင္းပံု အၾကီး ပါဂွိပါသည္။ အက်ီၤ၏ေစ်းမွာ ၂၅၀၀ ( ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာက်ပ္ ) ၿဖစ္ၿပီး ဧရာ၀တီတုိင္းနယ္ၿမိဳ့မ်ား တြင္ေရာင္းခ်မည္ၿဖစ္ပါသည္။
အက်ီၤေရာင္းခ်ၿခင္းမွ ရဂွိလာေသာ အၿမတ္ေငြမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္မသံုးခ်ဘဲ ႏွစ္ပြဲ တစ္ၾကိမ္ သို့မဟုတ္ သံုးပြဲတစ္ၾကိမ္ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ ပရိတ္သတ္မ်ားကို ကားမ်ား စီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနပါသည္။
ထို့ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီသားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ့စည္းထားေသာ ဧရာ၀တီေရလွိဳင္းအသင္းသည္ ဧရာ၀တီသား ပရိတ္သတ္မ်ား ႏွင့္ ဒယ္တာယူႏိုက္တက္ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ဖြဲ့စည္းထားေသာ အသင္းၿဖစ္ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ မည္သည့္အရာမွမပါေၾကာင္း ဧရာ၀တီေရလွိုဳင္းအသင္း၏ Administrator ၿဖစ္သူ ကိုမင္းသက္စံမွ ေၿပာၾကားသြားပါသည္။အေသးစိတ္ကို deltharlay@gmail.com ႏွင့္ cutie.baby71@gmail.com တို့တြင္ ေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။

ေနၿပည္ေတာ္ႏွင့္ဒယ္တာပြဲမွစၿပီး ဧရာ၀တီေရလွိဳင္းအသင္းစတင္လွဳပ္ဂွားေနပါသည္။

About Burma

သားပု has written 46 post in this Website..