(ယ)

(၁၀၁)  ယုန္အိပ္ေနတုန္း လိပ္က ၿပိဳင္ပြဲကုိအႏုိင္ရတယ္။

The tortoise wins the race while the hare is sleeping.

(၁၀၂)  ေယာက်ားဟာ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာအခါ ဒုကၡစေရာက္ေတာ့၏။

When a man marries, his trouble begins.

(ရ)

(၁၀၃) ေရာင္းသူမုိက္တာထက္ ၀ယ္သူမုိက္တာပုိမ်ားတယ္။

There are mare foolish buyers than foolish sellers.

(၁၀၄)  ႐ုိးသားတဲ့သူေတြဟာေစာေစာလက္ထပ္ၾကတယ္၊ပညာရွိတဲ့သူေတြဟာလုံး၀လက္မထပ္ၾကဘူး။

Honesty men marry soon, wise man not at all.

(၁၀၅)  ရသစာေပဆုိတာအႏွစ္သာရကင္းမဲ့ေသာစကားလုံးေတြကုိသံစုံတီးခတ္ထားျခင္းသာျဖစ္တယ္။

Literature is the orchestration of platitudes.

(၁၀၆)  ႐ူးတယ္ဆုိေသာ္လည္း ႐ူးတာမွာလည္းနည္းလမ္းရွိတာပဲ။

Though this be madness yet there is method in’t.

(၁၀၇)   ႐ိုး႐ုိးက်င့္ျမင့္ျမင့္ႀကံဆုိတဲ့သေဘာတရားမရွိေတာ့ပါလား။

Plain living and High thinking is no more.

(၁၀၈)  ရန္သူမရွိတဲ့သူမရွိပါ။

No man is without enemy.

(၁၀၉)  ရန္သူတစ္ေယာက္ရွိတာမ်ားလြန္းတယ္။

One enemy is too much.

 

(၁၁၀)   ရေလလုိေလဆုိေပမဲ့ ငါ့စိတ္က ေလာဘကုိအစဥ္တားျမစ္ေနတယ္။

Though much I want which most would have yet still my mind forbid to crave.

(လ)

(၁၁၁)   လူခ်မ္းသာဆုိတာဟာလဲ ပါးစပ္တစ္ေပါက္နဲ႔စားတာပါပဲ။

The rich can only eat with one mouth.

(၁၁၂)  လူတစ္ေယာက္ရဲ့စည္းစိမ္ဥစၥာဟာသူ႔ရဲ့ရန္သူပဲ။

A man’s wealth is his enemy.

(၁၁၃)  လက္အိပ္စြပ္ထားတဲ့ေၾကာင္ၾကြက္မဖမ္းႏုိင္။

A cat in gloves catches no mice.

(၁၁၄)  လူငယ္ဟာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔အသက္ရွင္တယ္၊

သက္ႀကီးရြယ္အုိဟာ တမ္းတသတိရျခင္းနဲ႔အသက္ရွင္တယ္။

Youth live on hope, old age on remembrance.

(၁၁၅)  လြတ္လပ္ခြင့္ဟာအျမစ္စြဲၿပီဆုိရင္ ရွင္သန္ဖုိ႔လွ်င္ျမန္တဲ့အပင္ေလးပါ။

Liberty, when it begins to take root, is a plant of repaid growth.

(၁၁၆)  လူဖန္တီးတာကုိ လူလုပ္ႏုိင္တယ္။

What man has done man can do.

(၁၁၇)  လုပ္အားဟာအရာရာကုိေအာင္ႏုိင္တယ္။

Labour conquers everything.

(၁၁၈)  လူဆုိတာ တိရိစၦာန္နဲ႔ ဥတၱမ ပုရိသတုိ႔ၾကားမွာ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းပါ။

Man is a rope connecting animals and Superman.

(၁၁၉)  လူသည္မြန္ျမတ္ေသာတိရိ စ ၦာန္တစ္ခုျဖစ္သည္။

Man is a novel animal.

(၁၂၀)  လူသားသည္အရာခပ္သိမ္း၏ အတိုင္းအတာျဖစ္သည္။

Man is the measure of all things.

(၁၂၁)  လူႀကီးေတြဟာ ပုိႀကီးေသာရွင္သန္မႈရဲ့ကေလးေတြပဲ။

Men are but children of a larger growth.

(၁၂၂)  လူတစ္ေယာက္ကုိမင္းတသက္လုံးခ်စ္ခင္ေနမွာပါဆုိတဲ့စကားဟာ မင္းထြန္းညွိထားတဲ့

ဖေရာင္းတုိင္ဟာမင္းအသက္ရွင္သမွ်ကာလပတ္လုံး မီးလင္းေနမယ္လုိ႔ေျပာတာနဲ႔အတူတူပါပဲ။

To say that you can love a person all your life is just like saying that one candle will continue burning as long as you live.

(၁၂၃)  လူတုိင္းဟာသူခ်စ္တဲ့အရာကုိသတ္ျဖတ္ေနၾကတာပါ။

Yet each man kills the thing he loves.

(၁၂၄)  “လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္လမ္းထြင္ၾက” သူေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေပ။

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လမ္းေဖာက္ရင္းပဲသူေသ။

“Make way for liberty” he cried, Made way for liberty, and he die.

(၁၂၅)  လက္ထဲမွာအေေကာင္းဆုံးဖဲခ်ပ္ရထားတာကုိ အေကာင္းဆုံးလုိ႔မေခၚဘူး၊

ဘယ္အခ်ိန္အိမ္ထျပန္ရမလဲဆုိတာကုိသိမွကံေကာင္းတယ္ေခၚတာ။

True luck consists not in holding the best of the cards at the table,

Luckiest he who know just when to rise and go home.

(၁၂၆)  လူသာလွ်င္ သတၱ၀ါတုိ႔အနက္ရွက္တတ္ေသာသတၱ၀ါျဖစ္သည္။

Man is the only animal that blushes.

(၁၂၇)  လူ၏ လူအေပၚ လူမဆန္ေသာ အျပဳအမူဟာ အဆုိးဆုံးေသာ ေသာကကုိျဖစ္ေစတယ္။

Man’s in humanity to man, make countless thousands mourn.

(၁၂၈)  လူတစ္ေယာက္ႏွစ္ခါေသ႐ုိးမရွိ။

One cannot die twice.

(၁၂၉)  လက္ထဲကငွက္တစ္ေကာင္ဟာ ၿခဳံထဲကငွက္ႏွစ္ေကာင္နဲ႔ညီမွ်တယ္။

A bird in the hand is worth two birds in bush.

(၁၃၀)  လူဟာသူ႔အေၾကာင္းကံရဲ့ ဗိသုကာ ပဲျဖစ္တယ္။

Man is the architect of his own fortune.

(၁၃၁)  လူမုိက္ႏွင့္ေငြအတူမေန။

A foolish and his money soon parted.

(၁၃၂)  လူႏွစ္ေယာက္ျမင္းတစ္ေကာင္ကုိစီးရင္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ေနာက္ကထုိင္ရမွာပဲ။

If two men ride a horse, one must ride behind.

(၁၃၃)  လိမ္ေနတာကုိသိရက္နဲ႔သူ႔စကားကုိငါယုံေနတယ္။

I do believe her, though I know she lie.

(၀)

(၁၃၄)  ၀မ္းနည္းစရာ ဆုိတာမေခၚပဲေရာက္လာတတ္တဲ့အရာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။

Sorrow comes unset for.

(၁၃၅)  ၀ိဉာဏ္ႏွစ္ခုဆုိေပမဲ့ အေတြးကေတာ့တစ္ခုတည္း။အသည္းႏွလုံးကလည္းတစ္ခုတည္းခုန္ေနတယ္။

Two souls with but a single though, two hearts that beat as one.

(သ)

(၁၃၆) ေသျခင္းတရားဟာလူတုိင္းကုိတေျပးညီညွိေပးတယ္။

Death is the great leveler.

 

 

(၁၃၇)  သတိထားျခင္းဟာ စိတ္ခ်လုံျခဳံမႈရဲ့အမိအဖျဖစ္တယ္။

Caution is the parent of safety.

(၁၃၈)  သတိရၿပီး၀မ္းနည္းေနတာထက္ ေမ့ၿပီးၿပဳံေနတာကပုိေကာင္းတယ္။

Better by for you should forget and smile than that you should remember and be sad.

(၁၃၉)  ေသာကေတြေရာက္လာၿပီဆုိရင္တစ္ခုတည္းဘယ္ေတာ့မွမလာဘူး။

When sorrows come they comes not single spies.

(၁၄၀)  သစ္ပင္ထက္ကသစ္ရြက္တူစြာ လူ႔ဘ၀ဟာ၊

ႏုပ်ိဳစဥ္ခါစိမ္းလန္း  ညွိဳးႏြမ္းေတာ့ ေၾကြက် ေျမခရရွာ ။

Likes leaves on trees the race of man is found;

Now green in youth, now within on

(၁၄၁)  သီလရွိတယ္ဆုိတာ ကံျပဳၿပီးရင္ စိတ္ခ်မ္းသာတာကုိေခၚတာျဖစ္ၿပီး၊

သီလပ်က္တယ္ဆုိတာ ကံျပဳၿပီးရင္စိတ္မခ်မ္းသာတာကုိေခၚတာျဖစ္တယ္။

What is moral is what you feel good after, and what is immoral is what you feel bad after.

(၁၄၂)  သဘာ၀ကုိဆန္႔က်င္ၿပီးျပဳလုပ္သူဟာမိမိကုိယ္ကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ထိခုိက္တတ္တယ္။

Who spits against the wind, fouls his own shirt.

(၁၄၃)  သဘာ၀တရားဟာခုန္ေက်ာ္ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘူး။

(၁၄၄)  သတၱ၀ါေတြရဲ့နားမွာအခ်ဳိသာဆုံးဟာ မိခင္ရယ္၊အိမ္ရယ္၊သုခဘုံ ေတြမွာၾကားရတဲ့အသံရယ္ျဖစ္တယ္။

The sweetest sounds to mortals given are heard in Mother, Home and Heaven.

Nature does not proceed by leaps.

(၁၄၅)  သင္ၾကားဖုိ႔ရာအသက္ႀကီးတယ္ဘယ္ေတာ့မွမရွိ၊ျပန္လွည့္ဖုိ႔ရာဘယ္ေတာ့မွေနာက္က်တယ္မရွိ။

Never too old to learn; never too late to turn.

(၁၄၆) သဘာ၀တရာနဲ႔တစ္ႀကိမ္ထိေတြ႕လုိက္ရင္တေလာကလုံးနဲ႔အလြမ္းသင့္သြားတယ္။

One touch of nature makes the whole world kin.

(၁၄၇) သနားျခင္းဟာခ်စ္ျခင္းရဲ့အစဦးပဲ။

Pity is a kind to love.

(၁၄၈)  သုံးသင့္တာထက္ပုိသုံးတဲ့သူဟာ သုံးရမည့္အခါသုံးစရာမရွိ။

Who spends more he should, shall not have to spend when he would.

(၁၄၉)  သူေကာင္းမွကုိယ္ေကာင္း။

Do unto others as you would they would unto you.

(၁၅၀)  သိပၸံပညာဟာ သိလုိစိတ္ကစၿပီး တတ္သိနားလည္မႈမွာဆုံးတယ္။

Wonder is the seed of science.

About ေၾကာင္လတ္

ေၾကာင္ လတ္ has written 30 post in this Website..

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း၊စိတ္ရွင္းရွင္းျဖင့္ ဘ၀ကုိရပ္တည္ေနႏုိင္လုိသူ