ဧရာ၀တီတိုင္းမွ ဒယ္လ္တာ ပရိသတ္မ်ားဟာ ဒယ္လ္တာ ပြဲစဥ္တိုင္းမွာ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ လာေရာက္အားေပး ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဧရာ၀တီ ေရလႈိင္း ဖန္ကလပ္ အသင္းကလည္း အားတက္သေရာ အားေပးေနပါတယ္။ ဒယ္လ္တာ အသင္းကို ဧရာ၀တီ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးမွ ေျပာင္းလဲ လက္ခံလုိက္ရင္ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ ဒယ္လ္တာ ပရိသတ္မ်ား ပိုမို အဆင္ေျပမည္ ထင္ပါသည္။

About thetti

Kyaw Kyaw has written 1 post in this Website..

born in Pathien. Working for Myanmar Red Cross Society as a Reporting Officer.