ျပည္သူတိုင္းသား ၊ ရင္၀ယ္သားသို႔၊ သနားမကင္း ၊ အရွင္မင္း။ ကၽြန္ရင္းမွန္စြာ၊ ဖ်ာ့ကၽြန္မွာလွ်င္

ေရွ႕ခါလက္တြင္း ၊ ႏြားတစ္ရွဥ္းႏွင့္ ၊ စိုက္ခင္း လယ္ယာ ၊ ထြန္ရပါ၏။

ခုခါ တစ္ဖက္ ၊ ေသသည္႕တြက္ေၾကာင့္ ၊ ႏွစ္ဖက္ ျပည္႕ေအာင္ ၊ ႏြားတစ္ေကာင္ကို ၊ ေစာင္မ သနား

ေပးပါဖ်ာ့ဟု၊ ေလွ်ာက္ထားနည္းေကာင္း ၊ သား အေလာင္းက ၊ ေၾကာင္း ကားသြန္သင္ ၊ ႏႈတ္တက္က်င့္မွ

နန္းရင္ျပင္ေမွာက္၊ မင္းေရွ႕ေရာက္ေသာ္ ၊ ရႊံ႕ေၾကာက္ ပညာ ၊ နည္းေလရွာ ရဳ္ ၊

ကၽြန္႔မွာ ရွိရင္း ၊ ႏြားတစ္ရွဥ္းျဖင့္ ၊ စိုက္ခင္းလယ္ယာ ၊ ထြန္ရပါ၏ ။ ခုခါတစ္ဖက္ ၊ ေသသည္႕တြက္ေၾကာင့္ ၊

က်န္လ်က္ရွိေသာ ၊ တစ္ေကာင္ႏြားကို၊ မင္းဖ်ားယူပါ ၊ ေလွ်ာက္ဆိုရွာရဳ္၊ ညီလာသဘင္ မင္းရင္ျပင္၌ ၊ မင္းပင္အခ

ၿပံဳးရယ္ၾကသည္၊ ဧရာ႕ သူေဌးမင္းေပ……….

ဟူသတတ္။………..ဒုကနိပါတ္ေသာမဒတၳဇာတ္လာ……ဟသရသမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ခင္ဗ်ားးးးးးးးး

 

About comegyi

comegyi comegyi has written 25 post in this Website..

art

   Send article as PDF