ထုိင္း- ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးတြင္ အခ်က္အခ်ာက်လ်က္ရွိေသာ တပ္ခ္ခရိုင္ မဲေဆာက္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားရွိခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအမွတ္(၂) အား(၄) လမ္းတုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရန္ ထုိင္းနိုင္ငံဘက္မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ထုိင္း- ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ျမဝတီေဒသသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈတြင္ အခ်က္အခ်ာက်ေနျခင္းႏွင့္ ျမဝတီ၊ မဲေဆာက္အာဆီယံအေရွ႕အေနာက္စီးပြားေရးစႀကံ ၤေဒသျဖစ္ျခင္း၊ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံႏွင့္အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကုန္သြယ္မႈျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မဲေဆာက္သည္ ထုိင္း- ျမန္မာကုန္သြယ္မႈတြင္ အဓိကက်ေသာ ေနရာျဖစ္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိင္းႏိုင္ငံေရးမၿငိမ္သက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈအခ်ိဳ႕ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းခ်စ္ၾကည္ေရးအမွတ္(၂) တံတားေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးပါက ထုိင္းႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ လာအိုႏုိင္ငံ ဆုန္စဝမ္နခက္ခရိုင္၊ ဒန္စဝမ္မွ တစ္ဆင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းအထိ သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူပင္ လမ္းအရွည္ ၂၇ဒသမ ၈ကီလိုမီတာရွိသည့္ ျမဝတီ- ေကာ့ကရိတ္လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အစ္ုိးရက ဘတ္သန္း ၈၇၀ေက်ာ္ ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းဘက္မွထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာသတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ယင္းလမ္းအတြက္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဘတ္သန္း ၁၅၀( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘတ္ ၃၆၁သန္း) သံုးစြဲသြားရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ လမ္းပထမပိုင္းမွာ မဲေဆာက္မွ ျမဝတီႏွင့္ ျမဝတီမွတစ္ဆင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ ဖိဆစ္ခုလိုၿမိဳ႕မ်ားအထိ ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..