(အ)

(၁၅၁)   အနက္ႏွစ္ခုဟာ အျဖဴေရာင္ကုိမဖန္တီးႏုိင္၊

Two black do not make a white.

(၁၅၂)   အမွားႏွစ္ခုက အမွန္တခုမျဖစ္ႏုိင္

Two wrong do not a right.

(၁၅၃)  အရွည္ဆုံးညဟာလည္းကုန္ဆုံးရမွာပဲ။

The longest night will have an end.

(၁၅၄)  အရွည္ဆုံးေန႔ဟာလည္းကုန္ရမွာပဲ။

The longest day must have an end.

(၁၅၅)  အရာရာတုိင္းမွာအဆုံးစြန္ဆုိတာရွိတယ္။

Everything has an end.

(၁၅၆)  အႏုိင္ရဖို႔ထက္ ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းထားဖုိ႔ခက္တယ္

Keeping is harder than winning.

(၁၅၇)  အခ်ိန္နာရီကုိ ျပန္ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ဘူး

One cannot put back the clock.

(၁၅၈)  အိပ္မက္ မက္တာဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္တယ္။

Dreams go by contraries.

(၁၅၉)  အသိဆုံးလူဟာအနည္းဆုံးေျပာတယ္။

Who know most say least.

(၁၆၀)  အခ်ိန္ဟာအေကာင္းဆုံးအတုိင္ပင္ခံျဖစ္တယ္။

Time is the best counselor.

(၁၆၁)  အသက္ရွိေနသေရြ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတယ္။

While there is life there is hope.

(၁၆၂)  အလုိဆႏၵအနည္းဆုံးလူဟာအခ်မ္းသာဆုံးလူျဖစ္တယ္။

He is riches that has fewest wants.

(၁၆၃)  အေဆာက္အဦအျမင့္ႀကီးေတြမွာနက္တဲ့အုတ္ျမစ္ရွိတယ္။

High buildings have a low foundation.

 

(၁၆၄)  အနာေဆြးဟာေသြးထြက္ျမန္တယ္။

Old wounds soon blood.

(၁၆၅)  အတင္းလာေျပာတဲ့သူဟာ မင္းအတင္းကုိလဲသူမ်ားကုိေျပာမွာပဲ။

Who chatter to you will chatter of you.

(၁၆၆)  အေသးအမႊားကုိလုိက္ဖမ္းရင္းနဲ႔ အေရးႀကီးတာကုိလက္လြတ္မခံပါနဲ႔။

Catch not at the shadow, and loose substance.

(၁၆၇)  အနည္းအက်င္းသိနားလည္တာအႏ ၱရာယ္ပဲ။

A little knowledge is a dangerous thing.

(၁၆၈)  အလွသည္ ၾကည့္ေသာသူ၏မ်က္ေစ့တြင္ရွိသည္။

Beauty is in the eye of beholder.

(၁၆၉)  အျမစ္မရွိရင္အသီးမရွိ။

No root no fruit.

(၁၇၀)  အမွန္တရားသည္အပစ္တင္ခံရေကာင္းခံရမည္၊ဒါေပမဲ့ဘယ္ေတာ့မွရွက္စရာမရွိ။

Truth may be blamed but shall never be shamed.

(၁၇၁)  သစၥာ၀ါစာ (အမွန္ေျပာျခင္း) သည္ ဖိနပ္စီးေနတုန္းမွာ

(မုသာ၀ါစာ)လိမ္ညာျခင္းဟာကမ ၻာကုိတစ္ပတ္ပတ္ၿပီးၿပီ။

A lie travels round the world, while the truth is outing on her boots.

(၁၇၂)  အတုခုိးျခင္းသည္ အ႐ိုးသားဆုံးေျမွာက္ပင့္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

Imitation is the sincerest of flattery.

(၁၇၃)  အခိ်န္ေတြကုိေငြရွာတဲ့အလုပ္နဲ႔ပဲအကုန္မခံႏုိင္။

I cannot afford to waste my time making money.

(၁၇၄)  အေမဆုိတာ ကေလးေတြရဲ့အသဲႏွလုံးထဲမွာရွိတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ အမည္ျဖစ္တယ္။

Mother is the name for God in the lips and hearts of little children.

(၁၇၅)  အက်င့္သီလဆုိတာ အမိန္႔ကုိမစဥ္းစားပဲ မ်က္ေစ့မွိတ္ၿပီးလုိက္နာျခင္းကုိေခၚတာျဖစ္တယ္။

What we call “moral” is simply blind obedience to wards of command.

(၁၇၆)  အသင့္အတင့္ကုိသာေပးသနားေတာ္မူပါ၊အလြန္နိမ့္က်၍ အလြန္ ႀကီးက်ယ္ေသာအျဖစ္ကုိမေရာက္လုိပါ။

O grant me! Heaven a middle state, neither too humble nor too great.

(၁၇၇)  အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မဲ့သူအတြက္ ၾသ၀ါဒကေတာ့  “မျပဳနဲ႔”။

Advice to those about to marry is Don’t.

(၁၇၈)  အမ်ိဳးသမီးမ်ားမုိက္မဲသည္ကုိကၽြႏု္ပ္မညင္းပါ၊ ဘုရားသခင္က

ေယာက်ားမ်ားႏွင့္ေပါင္းဖက္ရန္  သူတုိ႔ကုိဖန္ဆင္းထားသည္။

I am not deny, the women are foolish; God almighty them to match the man.

(၁၇၉)  အခ်စ္ဟာအရာရာကုိေအာင္ႏုိင္တယ္၊ ဒီေတာ့ ဒုိ႔လည္းအခ်စ္ကုိအ႐ႈံးေပးၾကပါစုိ႔။

Love conquers all; let us too yield to love.

(၁၈၀)  အခ်စ္၏ငယ္စဥ္ကအိပ္မက္တစ္၀က္ေလာက္ခ်ိဳၿမိန္တဲ့အရာေလာကမွာဘာမွမရွိပါ။

There is nothing half so sweet in life as love’s young dream.

(၁၈၁)  အခ်စ္ကႏွင္းဆီပန္းေလးျဖစ္တဲ့အခါ ကုိယ္က ႏွင္းဆီရြက္ကေလးျဖစ္မွာပါ။

If love were what the rose is, and I were like the leaf.

(၁၈၂)  အခ်စ္ဆုိတာႏွစ္မ်ားျဖင့္တုိင္းတာလုိ႔မရတာရယ္၊ဘ၀ဆုိတာရယ္ပဲျဖစ္တယ္။

Unmeasured by the flight of years, and all the life is love.

(၁၈၃)  အခ်စ္စကားကုိမၾကားခဲ့ဘူးရင္ မခ်စ္ဘူးသူူေတြအမ်ားႀကီးရွိမွာပဲ။

There are many people who would never have been in love if they never heard love spoken of.

(၁၈၄)  အခ်စ္ဟာအၿမဲတမ္းေရာဂါျဖစ္ေနပါလွ်က္ ဘယ္ေတာ့မွလည္းမေသ။

Love is ever sick, and yet never dying.

(၁၈၅)  အခ်စ္ဟာအကန္းပဲ၊ ခ်စ္သူဟာလဲမျမင္တတ္ဘူး။

But love is blind, and lover cannot see.

(၁၈၆)  အခ်စ္မရွိေသာ အိမ္ေထာင္ရွိမွေတာ့ အိမ္ေထာင္မရွိေသာ အခ်စ္လည္းရွိရေတာ့မွာေပါ့။

Where there’s marriage without, there will be love without marriage.

(၁၈၇)  အခ်စ္ဆုိတာအလုပ္မရွိပ်င္းရိေနသူေတြရဲ့အလုပ္ပဲ၊အလုပ္မ်ားသူေတြရဲ့ပ်င္းရိခ်င္းဟာလဲအလုပ္ပဲ။

Love is the business of the idle, but the idleness of the busy.

(၁၈၈)  အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ဆုိရင္အသက္ရွင္ႏုိင္တယ္။လုံး၀မရွိရင္မရွင္ႏုိင္။

One can live on a little, but not on nothing.

(၁၈၉)  အနိမ့္ကလူက်စရာမရွိ။

He that is down need no fall.

(၁၉၀)  အသစ္ကေတာ့ေကာင္းတာခ်ည္းပဲေပါ့။

Everything new is find.

(၁၉၁)  အိတ္တစ္အိတ္ထဲကေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္ဟာၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏုိင္။

Two cats in one bag cannot have peace.

(၁၉၂)  အက်င့္စရုိက္ဟာကံတရားပဲ။

Character is destiny.

(၁၉၃)  အလွဆုိတာအေရျပားတေထာက္သာ။

Beauty is only skin deep.

(၁၉၄)  အေစခံသစ္ဟာအပုိးက်ဳိးတယ္။

 

ကုိးတန္းေက်ာင္းသားဘ၀က Everyday English,English Today,English  မဂၢဇင္းစာအုပ္ေတြထဲက ကူးေရးထားတဲ့မွတ္စုကုိ ျပန္ ေရးထားတာပါ၊    အၾကမ္းေရးထားတာကေနအကၡရာအလုိက္ျပန္ကူးေရးတဲ့အခါအမွားေတြရွိႏုိင္ပါတယ္။ စာလုံးေပါင္းအမွားေတြကုိကြန္ပ်ဴတာကမ်ဥ္းနီတားျပထားလုိ႔ ျပန္စစ္ရတာအမ်ားႀကီးပါ။ အသုံးအႏႈန္းအခိ်ဳ႕ကုိလည္းကုိယ္တုိင္နားမလည္တာေတြရွိပါတယ္။                 စာလုံးေပါင္း ဘယ္လုိမွဆက္စပ္လုိ႔မရလုိ႔ခ်န္ထားခဲ့ရတာေတြရွိပါတယ္။

အခုေရးလုိက္တဲ့အထဲမွာလဲ စာလုံးေပါင္းနဲ႔အသုံးအႏႈန္းအမွားေတြ ေတြ႕ရင္ တတ္သိနားလည္သူမ်ားမွျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ေမတၱာရပ္ခံလုိပါတယ္။

About ေၾကာင္လတ္

ေၾကာင္ လတ္ has written 30 post in this Website..

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း၊စိတ္ရွင္းရွင္းျဖင့္ ဘ၀ကုိရပ္တည္ေနႏုိင္လုိသူ