အေမရိကန္ ေရေပၚဆီ ဝင္ေငြျပဂရပ္ဖ္ - စီအန္အန္သတင္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ စတင္လုိက္တဲ႕ ေဝါစထရိသိမ္းပုိက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ Occupy Wall street ဟာ အခုဆုိရင္ အခြင့္ေရး ေတာင္းဆုိလႈပ္ရွားသူ၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားရဲ႕ အားေပးေထာက္ခံမႈနဲ႕ ကမာၻတလႊား ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားျပီး အရွိန္အဟုန္နဲ႕ ခ်ီတက္လ်က္ရွိပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းျပည္ေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ႕ ေရရွည္စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ အေျခအေနဆုိးကုိ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပေနတာပါ။ လႈပ္ရွားမႈ ေၾကြးေက်ာ္သံကေတာ႕ “ငါတုိ႕သည္ ၉၉ရာခုိင္ႏႈန္းၿဖစ္တယ္။” ဒီေန႕ စီအန္အန္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာ သတင္းတပုဒ္ ဖတ္ရပါတယ္။ http://money.cnn.com/2011/10/20/news/economy/occupy_wall_street_income/index.htm?hpt=hp_t2

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား အခြန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ တစ္ရာႏႈန္းျဖစ္တဲ႕ အခ်မ္းသာဆုံး ေရေပၚဆီလူတန္းစား အလြာထဲဝင္ဖုိ႕ ေဒၚလာတသန္း ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြရွိမွ ျဖစ္မယ္လုိ႕ထင္ေနရင္ ျပန္စဥ္းစားလုိက္ပါအုံး။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္တဲ႕ အခြန္ဦးစီးဌာန စာရင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ ေဒၚလာ၃၄၃၉၂၇ ရွိဖုိ႕သာ လုိပါတယ္။ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ားကေတာ႕ ေရေပၚဆီ၁%ေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာခ်က္ၾကီးထြားရတာလုိ႕ ဆုိေနၾက ပါတယ္။ ဒါဆုိ ေမာင္ကံေကာင္း မယ္ကံေကာင္းမ်ားဟာ ဘယ္သူေတြ ျဖစ္မလဲ။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အိမ္ေထာင္စု ၁.၄သန္းသာ လူခ်မ္းသာစာရင္း ဝင္ပါတယ္။ သူတုိ႕ဟာ တုိင္းျပည္ ဝင္ေငြရဲ႕ ၁၇%ရွိျပီး အၾကမ္းအားျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ ၃၇% ေပးေဆာင္ပါတယ္။ တစုတေဝးထဲေျပာရင္ အခြန္မႏႈတ္ ရေသးခင္ သူတုိ႕ဝင္ေငြသည္ ေဒၚလာ၁.၃ ထရီလီယံျဖစ္တယ္။ အထက္မွာေျပာခဲ႕တဲ႕ ေဒၚလာ ၃၄၃၉၂၇သည္ အခြန္မေဆာင္ရေသးတဲ႕ အနည္းဆုံးဝင္ေငြျဖစ္ျပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေဒၚလာ ၉၆၀၀၀၀ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ႕ အဲဒီ ေရေပၚဆီလူတန္းစား ဝင္ေငြသတ္မွတ္ခ်က္ဟာ စေတာ႕ရွယ္ယာ ေဈးအတက္အက်အေပၚ မူတည္ျပီး ႏွစ္စဥ္ အေျပာင္းအလဲ ရွိပါတယ္။

ေဝါစထရိရွယ္ယာေဈးကြက္ ေခတ္ေကာင္းခ်ိန္ ၂၀၀၇တုန္းကဆုိရင္ လူ႕မလိုင္၁%စာရင္းဝင္ဖုိ႕ အခြန္ မေဆာင္ရေသးခင္ ေဒၚလာ၄၂၄၀၀၀ေက်ာ္ ဝင္ေငြရွိဖုိ႕ လုိပါတယ္။ ျပီးခဲ႕တဲ႕ႏွစ္မ်ားအတြင္း စေတာ႕ ေဈးကြက္ က်ဆင္းမႈမ်ားက အဲဒီဝင္ေငြသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ၂၀၀၂ခုႏွစ္မတုိင္ခင္ အဆင့္ကုိ ျပန္တြန္းပုိ႕ထားတယ္။ “ပုိျမင့္ သြားေလေလ ကြာဟခ်က္ ပုိၾကီးတာေတြ႕ရေလ” “သိပ္ၾကီးမား က်ယ္ျပန္႕လြန္းတဲ႕ စေတာ႕ခ္ေဈးကြက္ထဲမွာ သူတုိ႕ရဲ႕ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈေတြကုိ ျမႈပ္ႏွံထားၾကတယ္။” ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အျမတ္အစြန္းမ်ားမွ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ လာသလုိ ေဘာနပ္စ္ဆုေၾကးမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိအလုပ္အကိုင္မ်ိဳးေတြလည္းဆုိရင္…….

နယူးေယာက္ျမိဳ႕က အာမခံစာခ်ဳပ္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏၵျပေနရာ ဇက္ကုိတီပန္းျခံမွ ဘေလာက္အနည္းငယ္သာျခားတဲ႕ ေနရာေတြမွာ အလုပ္လုပ္ၾကတဲ႕ သေကာင့္သားေတြရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွာ ၃၁၁၀၀၀ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ သီးျခားေလ႕လာမႈတခုမွာ ဘ႑ာေရးက႑ဟာ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ ထိပ္ဆုံးအဆင့္ ဝင္ေငြရွိသူမ်ားရဲ႕ ၁၄%ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းနဲ႕ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိတဲ႕ အလုပ္မ်ားက အမႈေဆာင္အရာရွိ၊ မန္ေနဂ်ာ၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္တဲ႕ ၃၁%၊ ေဆးဖက္ဆုိင္ရာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားက ၁၅.၇%နဲ႕ ေရွ႕ေနမ်ားက ၈.၄% ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အခ်ိန္နဲ႕အမွ် ထိပ္ပုိင္း၁%ဟာ စုစုေပါင္းဝင္ေငြရဲ႕ ပုိၾကီးတဲ႕အစိတ္အပုိင္းကုိ သိမ္းပုိက္လာတာပါ။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာ သူတုိ႕ဟာ တုိင္းျပည္ဝင္ေငြရဲ႕ ၂၂.၈% ရရွိခဲ႕ျပီး ၁၉၈၆ခုႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ပိုမ်ားတယ္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွာေတာ႕ စီးပြားေရးကပ္ေၾကာင့္ ၁၇%သုိ႕ ေဝစုက်ဆင္း သြားခဲ႕တယ္။

လူခ်မ္းသာမ်ားရဲ႕ ဝင္ေငြထိုးတက္ေနခ်ိန္မွာ လူလတ္တန္းစားမ်ား ဝင္ေငြကေတာ႕ ရပ္တန္႕ေနတယ္။ ဝင္ေငြျဖန္႕ခြဲမႈ ဇယားထိပ္ပုိင္းကုိေရာက္သြားေလေလ ဝင္ေငြျမင့္တက္ေလေလ၊ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ အစိတ္အပိုင္း အမ်ားစု အဲဒီအုပ္စုထဲ ေရာက္သြားေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္ပုိေရးရွင္းၾကီးမ်ားရဲ႕ အျမတ္နဲ႕ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေပမဲ႕ အလုပ္သမားေတြကေတာ႕ အက်ိဳးေက်းဇူး မခံစားရဘူးလုိ႕ နယူးေယာက္တကၠသုိလ္မွ စီးပြားေရးပါေမကၡတဦးက ေျပာပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကပဲ နိုင္ငံအႏွံ႕ ျပန္႕ပြားေနတဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ ေပါက္ကြဲထြက္ဖုိ႕ မီးစျဖစ္လာခဲ႕ပါတယ္။

တုိးတက္လာတဲ႕ ဝင္ေငြေတြအားလုံး အထက္ကုိပဲသြားေနရင္ က်န္သူမ်ားအတြက္ ရဖုိ႕မ်ားမ်ားစားစား မရွိေတာ႕ျခင္းက လူေတြကုိ အေၾကာင္းအခ်က္ ခုိင္လုံစြာနဲ႕ စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ ေနေစပါတယ္။

 

 

Who are the 1 percent?

 

By Tami Luhby @CNNMoney October 20, 2011: 10:40 AM ET

NEW YORK (CNNMoney) — Think it takes a million bucks to make it into the Top 1% of American taxpayers?

Think again. In 2009, it took just $343,927 to join that elite group, according to newly released statistics from the Internal Revenue Service.

Occupy Wall Street protesters have been railing against the Top 1%, trying to raise anger and awareness of the growing economic gap between the rich and everybody else in America.

But just who are these fortunate folks at the top of the income ladder?

Well, there were just under 1.4 million households that qualified for entry. They earned nearly 17% of the nation’s income and paid roughly 37% of its income tax.

Collectively, their adjusted gross income was $1.3 trillion. And while $343,927 was the minimum AGI to be included, on average, Top 1-percenters made $960,000.

Meet the Occupy Wall Street protesters

But the income threshold for this exclusive group changes every year, largely with the performance of the stock market, experts said.

In 2007, when times were good on Wall Street, one needed to have an adjusted gross income of more than $424,000 to get into the highest rank. But the stock market decline in recent years has helped lower that bar back to a level not seen since 2002.

“The further up you go, the wider swings you see,” said Pete Sepp, spokesman for the National Taxpayers Union. “They have a great deal of wealth sunk into the markets, which can vary quite widely.”

While much of the wealthy’s income comes from capital gains on investments, bonuses on the job can also give people the needed boost.

Just what jobs are those?

Many workers in the securities industry in New York likely qualify for the Top 1%.

These folks, many of whom work only blocks from where protesters are gathering in Zuccotti Park, made an average salary of just over $311,000 in 2009, according to the state Comptroller’s Office. (This figure does not take into account certain income, losses and deductions that make up adjusted gross income.)

A separate study found that financial professionals made up about 14% of the top rank in 2005.

Executives, managers and supervisors working outside of finance accounted for 31%, the largest share, according to an analysis by Jon Bakija of Williams College, Adam Cole of the Treasury Department and Bradley Heim of Indiana University. Medical professionals came in at 15.7%, while lawyers made up 8.4%.

Over time, the Top 1% has claimed a bigger share of the income pie. In 2007, they earned 22.8% of the nation’s income, more than double the amount in 1986, according to IRS data. The recession has since brought that slice down to just under 17% for 2009.

While those at the top have seen their incomes soar over time, middle-class incomes have stagnated.

“The higher up the income distribution you go, the more your income rose and the larger the share of total income gains went to your group,” said Roberton Williams, a senior fellow at the nonpartisan Tax Policy Center.

But as corporate profits and productivity have increased, workers aren’t reaping the benefits, said Edward Wolff, a New York University economics professor who specializes in income inequality. That’s helping spark the movement, which has spread across the country.

“There is a lot of anger and it’s for a very good reason,” Wolff said. “If all of the income gain goes to the top, there’s not much left to go to the rest of the people.”

Correction: An earlier version of this story included an incorrect timeframe for IRS income data. The most recent figures from the IRS are for 2009.

First Published: October 20, 2011: 9:36 AM ET

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF