ၿပည့္စံုခ်မ္းသာ အန္းကုန္း ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီး ကို ဧရာ၀တီတိုင္း ေရၾကည္ၿမိဳ့နယ္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ့နယ္ခြဲတြင္ 2002 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ 2 ရက္ေန့တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ 2005 ခုႏွစ္ မတ္လ 9 ရက္ေန့ တြင္ ၿပီးေၿမာက္ခဲ့ရာ က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာေက်ာ္ ကုန္က်ခဲ့သည္။

ၿပည့္စံုခ်မ္းသာ အန္းကုန္း ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီး မွာ အၿမင့္ေပ 60 မ်က္ခံုးေတာ္ 9ေပ မ်က္လံုးေတာ္ 7 ေပ နားေတာ္ 7 ေပ ႏွာေခါင္းေတာ္ 7 ေပ ပါးစပ္ေတာ္ 7ေပ ကမၻာလံုးေတာ္ အတြက္ငး အခ်င္း 3 ေပ ကမၻာလံုးေတာ္ လံုးပတ္ 52?2 ေပ ေအာက္ခံအေၿခ ေပ 100 ဂွိပါသည္။

အန္းကုန္းရုပ္တုၾကီးမွာ အရိေမတၱယ် ဘု၇ား သာသနာအၾကိဳ ရုပ္ပြားေတာ္ ၿဖစ္ၿပီး ၀ိဇၨာပံုေတာ္လည္းမဟုတ္ပါ ၊ နတ္ပံုေတာ္လဲ မဟုတ္ပါ ေလာကလူသားတို့ အက်ိဳးအတြက္ ေဂွးပညာဂွိမ်ား စီမံခ့ေသာ ဗုဒၶသာသနာအၾကိဳ ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးသာ ၿဖစ္ပါသည္။

အန္းကုန္းရုပ္ထုၾကီးကို ကၽြန္ေတာ့အေဖ ရိုက္ခဲ့တဲ့ ပံုေလးနဲ့ မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္။

About Burma

သားပု has written 46 post in this Website..