ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအား-ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ (က) ႏွင့္ ၿငိစြန္းေနေၾကာင္းဒီမိုကရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ
ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို.ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီအတြင္းေရးမွဳ.ဦးမ်ိဳးညြန္.မွ
တိုင္ၾကားထားသည္ဟုမဇၥ်ိမသတင္းမွာေတြ.ရသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ (က) တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္ အအံု၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္းတို႔ကို
တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ရယူသံုးစြဲသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိျခင္း” ပါက ဆက္လက္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ မရွိဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

သီတင္းတင္ထားသူမွာ-ညီသစ္ | ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၃၄ မိနစ္။

ထိုသတင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေျပာလိုသည္မွာ-ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးအသင္းသည္အသင္း၀င္မ်ားစြာႏွင့္ဖြဲ.စည္းထားပါသည္။
အသင္းအားလူမူေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္စဥ္ကလွဳဒါန္းေသာအလွဳရွင္မ်ားစြာလည္းရွိခဲ့ပါသျဖင့္အသင္းပိုင္ေငြမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။
အသင္း၏လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာၿမိဳနယ္၊ခရိုင္အဆင့္မ်ားျဖင့္ခရီးသည္ပို.ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာလည္းရွိသည္ကိုက်ေနာ္ေတြ.ျမင္သိခဲ့ရပါသည္။
သို.ပါသျဖင့့္အသင္းပိုင္၀င္ေငြမ်ားစြာရွိပါသည္။အလွဳရွင္မ်ားစြာလွဳဒါန္းေငြေျမာက္မ်ားစြာရွိခဲ့သျဖင့္အသင္းႀကီး၏ေစာက္ေရွာက္မွဳ.လုပ္ငန္းလည္းမ်ားစြာရွိခဲ့ပါသည္။

အသင္း၏အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းျဖင့္လက္လုပ္လက္စားမ်ားကိုကူညီေထာက္ပံခဲ့သည္ကုိလည္းေတြ.ျမင္ခဲ့ရပါသည္…

အသင္းသည္ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္ အအံု၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္းတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ရယူသံုးစြဲသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခိုင္လုံစြာအေထာက္ထားမပါအေျခအျမစ္မရွိပဲသတင္းျဖစ္ရင္ပီးေရာဆိုထုတ္ျပန္တဲ.သတင္းဌာနကိုလည္းအံၾသမိပါတယ္။

ဒီလိုေျပာလို.က်ေနာ္ကျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးအသင္း၀င္လည္းမဟုတ္ပါ။ပါတီ၀င္လည္းမဟုတ္သာမာန္ျပည္သူပဲျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္အျမင္ကိုလြတ္လပ္စြာေ၀ဘန္ႏိုင္ပါတယ္…..ေ၀ဘန္မွဳ.မ်ားကိုႀကိဳဆိုလွ်က္ပါ။

About ေဇာက္ထုိး မိုးေမွ်ာ္ သခင္ ကုိယ္ေတာ္

has written 1 post in this Website..