ေရႊတိဂံုေစတီ ရင္ျပင္ေတာ္မွာ တပ္စဲြထားတဲ႔ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ၾကရာ …
အမွတ္ ၁၈ ၊ ဘုရင့္အိုင္းရင္းတပ္မွ လက္ဖတင္နင္အာရ္ဒူရန္(Lt.R.Doran) အမွတ္ ၉ ၊ မဒရပ္ေျချမန္တပ္မွ
ေဂ်အမ္ေတလာ (J.M.Yaylor) ႏွင့္ ၀င္ခ်က္စတာသေဘၤာမွ ကပတိန္ စီဂ်ီေလာ႔ (C.G.Locke) တို႔ က်ဆံုးၾကျပီး
ေရႊတိဂံုရင္ျပင္ေတာ္၏အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္(တနဂၤေႏြေထာင့္)မွာျမွဳပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။
၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚတြင္တပ္စဲြထားေသာ အဂၤလိပ္စစ္တပ္အားဖယ္ရွားေပးရန္ျမန္မာတို႔မွ
ေတာင္းဆိုၾကၿပီး … ၁၉၂၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ ေန႔ နံက္ ၇ နာရီခန္႔တြင္ ကုန္းေတာ္ေပၚ၌ျမွဳပ္ႏွံထားေသာ
အဂၤလိပ္ အေလာင္းမ်ားအား စစ္အခန္းအနားျဖင့္ ကန္တိုမင္ပန္းၿခံ (ဦးဥတၱမပန္းၿခံ)သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၿမွဳပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။
ေမာင္ၾကည္သန္႔ ၏ ျမန္မာ႔ျဖစ္ရပ္(၁၀၀) စာအုပ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ တင္ျပပါသည္။

About myohtat

has written 18 post in this Website..