ရြာမွာလား မေသခ်ာတဲ့ မိုးကိုေမွ်ာ္ရသလို ပါပဲလားကြယ္၊ မေသခ်ာ မေရရာမႈ႔ေတြနဲ႔ ငါ့ဘ၀ကို ခရီးဆက္ခဲ့တယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္ ျပန္ေကာင္းလာမွန္းမသိတဲ့ ကံၾကမၼာကို ငါမေမွ်ာ့္လင့္ပါဘူး၊ ဒသန အေတြးေတြကိုလည္း မေတြးခ်င္ဘူး၊ ဒီလိုျဖစ္ရတဲ့ ငါ့ဘ၀ကိုလည္း အျပစ္မေျပာခ်င္ေတာ့ပါဘူးကြာ၊ ေမြးကတည္းက ခ်မ္းသာျခင္း ကင္းေ၀းမႈ႔နဲ႔ ႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့ငါဟာ ၾကြယ္၀မႈ႔ကို မသိတာ အျပစ္လား၊ ေရခဲ့မုန္႔ကိုေတာင္ အေကာင္းစားမစား ဖူးလို႔ သူမ်ားေျပာတဲ့ DOMINO ကို မသိတာ ငါ့အမွားလား။ အေမ ၀ယ္ေပးတဲ့ ေစ်းထဲက ျမန္မာျဖစ္ ခ်ည္ထည္ကို အေကာင္းလုပ္တဲ့ငါ၊ မင္းေျပာတဲ့ တံဆိပ္ေတြကို မသိတာ ငါ့အမွားလား၊ ဖိနပ္ဆို တစ္ေထာင္တန္ေတာင္ ေစ်းႀကီးတဲ့ငါ မင္းေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံျခား တံဆိပ္ကို မသိမိတာ ငါ့အမွားလား၊ ကုန္တိုက္ကို သြားဖို႔ ၀န္ေလးတဲ့ငါ နဲ႔ ကုန္တိုက္ကို အိမ္ဦးနဲ႔ ၾကမ္းျပင္လိုသြားေနတဲ့ နင္၊ မတူညီႏိုင္တာ ငါ့အမွားလား၊ ပါရမီ 200 တန္စီးဖို႔ ၀န္ေလးတဲ့ငါ ကိုယ္ပိုင္ကားကို က်င္လည္စြာ ေမာင္းေနတဲ့နင္၊ မတူတာေတြ မ်ားေတာ့ ငါတူေအာင္ညွိဖို႔က အင္အားမရွိ၊ အဆံုးသတ္ေကာင္းဖို႔ လမ္းခြဲဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ငါ၊ တစ္သက္လံုး ငါ့ကိုပဲ လက္တြဲဖို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့နင္၊ အခ်စ္နဲ႔ ဘ၀ ၾကားမွာ သတၱိမရွိတဲ့ငါ၊ အခ်စ္အတြက္ ဂုဏ္ေတြကို စြန္႔လႊတ္တဲ့နင္၊ သတၱိရွိရွိ ငါ့ေနာက္လိုက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့နင္၊ အေ၀းဆံုးကို ထြက္သြားဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ငါ၊ နင့္ကို စြန္႔ပစ္ဖို႔လဲ မရဲ၊ လက္တြဲဖို႔လဲ သတၱိမရွိတဲ့ငါ၊ အေပါင္းနဲ႔ အႏုတ္ၾကားရြာမွာလား မေသခ်ာတဲ့ မိုးကိုေမွ်ာ္ရသလို ပါပဲလားကြယ္၊ မေသခ်ာ မေရရာမႈ႔ေတြနဲ႔ ငါ့ဘ၀ကို ခရီးဆက္ခဲ့တယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္ ျပန္ေကာင္းလာမွန္းမသိတဲ့ ကံၾကမၼာကို ငါမေမွ်ာ့္လင့္ပါဘူး၊ ဒသန အေတြးေတြကိုလည္း မေတြးခ်င္ဘူး၊ ဒီလိုျဖစ္ရတဲ့ ငါ့ဘ၀ကိုလည္း အျပစ္မေျပာခ်င္ေတာ့ပါဘူးကြာ၊ ေမြးကတည္းက ခ်မ္းသာျခင္း ကင္းေ၀းမႈ႔နဲ႔ ႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့ငါဟာ ၾကြယ္၀မႈ႔ကို မသိတာ အျပစ္လား၊ ေရခဲ့မုန္႔ကိုေတာင္ အေကာင္းစားမစား ဖူးလို႔ သူမ်ားေျပာတဲ့ DOMINO ကို မသိတာ ငါ့အမွားလား။ အေမ ၀ယ္ေပးတဲ့ ေစ်းထဲက ျမန္မာျဖစ္ ခ်ည္ထည္ကို အေကာင္းလုပ္တဲ့ငါ၊ မင္းေျပာတဲ့ တံဆိပ္ေတြကို မသိတာ ငါ့အမွားလား၊ ဖိနပ္ဆို တစ္ေထာင္တန္ေတာင္ ေစ်းႀကီးတဲ့ငါ မင္းေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံျခား တံဆိပ္ကို မသိမိတာ ငါ့အမွားလား၊ ကုန္တိုက္ကို သြားဖို႔ ၀န္ေလးတဲ့ငါ နဲ႔ ကုန္တိုက္ကို အိမ္ဦးနဲ႔ ၾကမ္းျပင္လိုသြားေနတဲ့ နင္၊ မတူညီႏိုင္တာ ငါ့အမွားလား၊ ပါရမီ 200 တန္စီးဖို႔ ၀န္ေလးတဲ့ငါ ကိုယ္ပိုင္ကားကို က်င္လည္စြာ ေမာင္းေနတဲ့နင္၊ မတူတာေတြ မ်ားေတာ့ ငါတူေအာင္ညွိဖို႔က အင္အားမရွိ၊ အဆံုးသတ္ေကာင္းဖို႔ လမ္းခြဲဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ငါ၊ တစ္သက္လံုး ငါ့ကိုပဲ လက္တြဲဖို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့နင္၊ အခ်စ္နဲ႔ ဘ၀ ၾကားမွာ သတၱိမရွိတဲ့ငါ၊ အခ်စ္အတြက္ ဂုဏ္ေတြကို စြန္႔လႊတ္တဲ့နင္၊ သတၱိရွိရွိ ငါ့ေနာက္လိုက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့နင္၊ အေ၀းဆံုးကို ထြက္သြားဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ငါ၊ နင့္ကို စြန္႔ပစ္ဖို႔လဲ မရဲ၊ လက္တြဲဖို႔လဲ သတၱိမရွိတဲ့ငါ၊ အေပါင္းနဲ႔ အႏုတ္ၾကား လြန္စြဲေနတဲ့စိတ္၊ ခ်စ္တာ တစ္ခုနဲ႔ လက္တြဲ ဖို႔က မျဖစ္၊ သစၥာထား ဆက္ခ်စ္ဖို႔က အရမ္းကိုေ၀း၊ အရမ္းကို ျမင့္တဲ့သဇင္ရယ္၊ အေလ့က်ေပါက္တဲ့ ေတာပန္းရယ္၊ နီးစပ္ဖို႔က မလြယ္ေတာ့ ကဲဇာတ္ကားေတြထဲကတိုင္း သူေဌးသမီး မင္းစိတ္ႀကိဳက္ ငါ့ေနာက္သာလိုက္ခဲ့ေပေတာ့၊ မင္းဆင္းရဲေတာ့ ေယာကၡမ သူေဌး အလုပ္ေပးၿပီး အိမ္ေပၚေခၚတင္လို႔ ငါလိုလူ သူေဌးသမက္ ျဖစ္ေလေရာ့ဟယ္၊ ကံမ်ားေကာင္းခ်င္ရင္ သူေဌးေသၿပီး ငါေတာင္သူေဌး ျဖစ္ႏိုင္ေသး၊ ေဟ့ ေဟ့။ လြန္စြဲေနတဲ့စိတ္၊ ခ်စ္တာ တစ္ခုနဲ႔ လက္တြဲ ဖို႔က မျဖစ္၊ သစၥာထား ဆက္ခ်စ္ဖို႔က အရမ္းကိုေ၀း၊ အရမ္းကို ျမင့္တဲ့သဇင္ရယ္၊ အေလ့က်ေပါက္တဲ့ ေတာပန္းရယ္၊ နီးစပ္ဖို႔က မလြယ္ေတာ့ ကဲဇာတ္ကားေတြထဲကတိုင္း သူေဌးသမီး မင္းစိတ္ႀကိဳက္ ငါ့ေနာက္သာလိုက္ခဲ့ေပေတာ့၊ မင္းဆင္းရဲေတာ့ ေယာကၡမ သူေဌး အလုပ္ေပးၿပီး အိမ္ေပၚေခၚတင္လို႔ ငါလိုလူ သူေဌးသမက္ ျဖစ္ေလေရာ့ဟယ္၊ ကံမ်ားေကာင္းခ်င္ရင္ သူေဌးေသၿပီး ငါေတာင္သူေဌး ျဖစ္ႏိုင္ေသး၊ ဒီလိုလဲ ငါ မလုပ္ရက္ေလေတာ့ ။ ခ်စ္သူေရ ေ၀းရမွာလား နီးရမွာလားကြယ္။

About Rain girl

rain girl has written 6 post in this Website..