မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ နယ္နိမိတ္ အတြင္းရွိ ဧရာဝတီဆိပ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေမလဆန္းပိုင္းမွ စတင္၍ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား စတင္ေကာက္ခံေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ အခြန္အခႏႈန္းထားမ်ားမွာ ေရယာဥ္အမ်ိဳးအစားတြင္ အလ်ား ၄၄ေပ( ၁ထပ္) က်ပ္၅၀၀၊ အလ်ား ၄၄ေပ(၂ထပ္)က်ပ္ ၆၀၀၊ အလ်ား ၄၄ေပ(၃ထပ္) က်ပ္ ၈၀၀၊ ေလွ-သမၺန္-ေဗာက္တူအမ်ိဳးအစားတြင္ အေထြေထြကုန္ (၁တန္) က်ပ္ ၂၀၀၊ အေထြေထြကုန္( ၁တန္အထက္) က်ပ္ ၃၀၀၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ အလားတူကုန္ပစၥည္းက်ပ္ ၄၀၀၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားတြင္ ၃တန္ကားတစ္စီးက်ပ္ ၂၀၀ ၊ ၃တန္အထက္ ကားတစ္စီးက်ပ္ ၅၀၀၊ ေထာ္လာဂ်ီတစ္စီးက်ပ္ ၁၀၀၊ ဆိုင္ကယ္တစ္စီး က်ပ္၁၀၀ႏွင့္ စက္ဘီးတစ္စီးက်ပ္ ၅၀ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..