ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးအသင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ကမာၻ႔ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (FIFA)မွ အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသူ Mrs. Monika Staab သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သို႔ ေမ ၂၄ရက္မွ ၃၁ရက္အထိ လာေရာက္ၿပီး လုိအပ္သည့္ ေဆြးေႏြးသင္ၾကားကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္အသင္းမ်ားနည္တူ အမ်ိဳးသမီးအသင္းမ်ားကိုလညး္ ႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ေရတုိေရရွည္စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ FIFA ထံသို႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးအသင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ားေပးရန္ ဆက္သြယ္တင္ျပေတာင္ခံျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ာမနီအမ်ိဳးသမီးလက္ေရြးစင္ကစားသမားေဟာင္းႏွင့္ နည္းစနစ္ညႊန္မွဴးေဟာင္းျဖစ္သူ FIFA Women Football Instructor Mrs. Monika Staab အားယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ဖူးသည့္ Mrs. Monika Staab သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အမ်ိဳးသမီးအသင္း၊ လူငယ္လက္ေရြးစင္အသင္းႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္တကၠသိုလ္ လက္ေရြးစင္အသင္းမ်ား၏ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈအေျခအေနမ်ားကို စစ္ေဆးၾကပ္မတ္အႀကံျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္း ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုး ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..