ေဆာင္းေဟမာန္ေပ်ာက္ ၊ ေႏြကိုေရာက္ကာ

ရြက္ေဟာင္းေၾကြ၍ ၊ ရြက္သစ္ေ၀ေသာ္

တစ္ခ်ိန္ကအနမ္း ၊ လြမ္းတုန္း ေဟမာ . . . ။      ။

About Mariposa

has written 12 post in this Website..