ဆိုင္ကလုန္းမုန္းတိုင္းလိုင္လာ—  အိႏၵိယသို့ၿဖတ္ေက်ာ္ေနၿပီး 72 နာရီအတြင္း ဘဂၤလားေဒဂွ္နဲ့ရခိုင္သို့၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ဦးထြန္းလြင္မွေၿပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဒီမိုကရတ္တစ္ၿမန္မာ့အသံက ေၿပာၾကားသြားပါသည္။

About Burma

သားပု has written 46 post in this Website..