မိုးပြင္က အေမတိုနဲခြဲျပီး အလုပ္2ေနေတာအေမ ကအလြန္ဆိုးရိမ္းတတ္ပါတယ္ ဖုန္းဆက္တိုင္းလဲမွာတယ္ သူမ်ားတိုက္တဲေကာ္ဖီမေသာက္နဲ သူမ်ားေၾကြးတာမစားနဲဆိုျပီ တို႔ေဆးမိတာတိုေတြသူၾကားေနရတာေတြျပန္ေျပာတတ္ပါတယ္။ေန႔တိုင္းဘုရားရွစ္ခိုးဖို႔မွာတတ္သလို ဘုရားမရိွခိုးမိဘူးေျပာရင္လည္အလြန္ စိတ္ညစ္ စိတ္ဆင္းရဲေနတတ္တဲအေမပါ ။

ဒီေန႔ေတာအေမကဖုန္ုးဆက္ပါတယ္ မဆက္တာလဲၾကာလို႔ပါ ကၽြန္မတို႔ ျမို႕ေလးမွာျဖစ္ပြားတာတဲ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္အလိမ္ခံရတဲအေၾကာင္းပါ။ ကၽြန္မတို႔ထက္ေတာငယ္ပါတယ္ အခုဆိုအသက္ 25ေက်ာ္ေလာက္ရိွပါျပီ ။အိမ္က လည္အဆင္ေျပပါတယ္ တိုက္နဲျမိဳလည္ေကာင္မွာပါ ။

ဒီေနေတာအဲဒီေကာင္မေလးကိုလူတစ္ေယာက္ကလာလိမ္ေၾကာင္႔ အဲဒီလူက သူကအရာရိွတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီ ေကာင္မေလးကို သိန္း30 တင္ေတာင္းပါတယ္ ။သိန္္းသံုးဆယ္ဆိုတာလဲ အေၾကြးလိုေျပာပါတယ္ ။ကၽြန္မတိုအရပ္ေဒသက မိန္းကေလးေတြက္ိုတင္ေတာင္းရတဲအရပ္ပါ။ ေကာင္းမေလးနဲလက္ထပ္ျပီ ေကာင္မေလးကိုေခၚသြားမယ္ဆိုျပီကားလက္မွတ္ေတြျဖတ္ မနက္ဆိုထြက္ေတာမယ္ေပါ ။ဒါေပမဲညမွာ သူမိဘေတြက သံသရရိွ လိုရဲကိုဖမ္းခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ရဲကစစ္ေမးေတာလူလိမ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနျပီေကာင္မေလးကိုေခၚသြားျပီ ေရာင္စားမယ္လို စစ္ေဆးေတြ႔ရိွရပါတယ္ ။အဲဒီလူလိမ္ကို အမႈဖြင္ထားေၾကာင္းလည္ေျပာပါတယ္ ။

စစ္ကိုင္းတိုင္းကၽြန္းလွျမို႕ေလးမွာတကယ္ျဖစ္ပြားခဲတာပါ ။

 

About မိုးပြင္႔ျဖဴ

has written 5 post in this Website..