သူကေလးနဲ ့ေဖ့ဘုတ္မွာ ခင္မင္ခဲ့ရပါသည္ ။

သူကေလး ဆုိတာ ၊ နာမည္ က အိန္ဒေရ ။

ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူေလး ၿဖစ္သည္ ။

1993 ေမြးသူေလး ဆုိေတာ့ ၁၈ ႏွစ္ ၿပည့္ၿပီးၿဖစ္သည္ ။

သူကေလးက ဟိႏၵဴမေလး ၿဖစ္သည္ ။

သူကေလး နဲ ့ခ်က္တင္းထုိင္ရာမွ သူကေလး၏  “ ၿပင္းၿပေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေမာ္ဒယ္ၿဖစ္ခ်င္တာ ” ဟု သိလိုက္ရသည္ ။

ခက္သည္ ။ သူကေလးကို ဘီလ္ဘုတ္ေထာင္ရိုက္ရေအာင္လည္း ၊ ကိုယ္က ယခုသံုးသည့္ အင္တာနက္ဖုိုးေတာင္ မနည္းတြက္ေနရတဲ့လူစား ။

ဒီေတာ့ သူကေလး ၏ အလွဓါတ္ပံုမ်ားကို ၿပန္လည္ ေဝမွ် လိုက္ၿခင္းၿဖင့္ ၊ သူကေလးကို ေမာ္ဒယ္အၿဖစ္ သံုးမည့္ ေမာ္ဒယ္ေအဂ်င္စီမ်ား ၊ စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ ့ၿမင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္လုိက္ပါသည္ ။

eindray

eindray

eindray

eindray

eindray

eindray

eindray

eindray

 

About GreeNSheeP

GreeN SheeP has written 13 post in this Website..

   Send article as PDF