၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမွာ္ဆရာ ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ ေစတီေတာ္အား ရြာသူရြာသားမ်ား ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳႏွိဳင္ေစရန္ ရြာဦးေစတီအျဖစ္ ဘုရားဒါယကာ ေမွာ္ဆရာမွ ပင့္ေဆာင္ ပူေဇာ္လိုက္ပါသည္ ။ မည္သူမဆုိ ဆင့္ပြား ပူေဇာ္ႏွိဳင္ၾကပါသည္ ။
အမွ် အမွ် အမွ် ယူေတာ္မူၾကပါ ..။
ဤသို႕ျပဳရေသာ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ပံုေကာင္း ပံုသန္႕မ်ားစြာကို ဖန္တီးရိုက္ကူးႏွိဳင္စြမ္းရွိေသာ ဓါတ္ပံုဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရပါလို၏ ။

About ေမွာ္ဆရာ

has written 58 post in this Website..

အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေရးသားခ်က္မ်ားကိုသာ ေရးသားႏွိဳင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္. ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာနဲ႕ ေက်ာင္းၿပီးပါတယ္။ ပြင့္လင္းမႈနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကို ျမတ္ႏိုးပါတယ္။ သေဘာေကာင္းပါတယ္။ လက္သီးထိုး ျပင္းပါတယ္။ ဓါးထိုးပက္စက္ပါတယ္။ CJ # 9222010