ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ထုိင္း သံ႐ံုးမွ တတိယ အႀကိမ္ ထုိင္း ဗီဇာေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္ ကုိ ယခုႏွစ္ ေမ ၁၁ ရက္မွ လာမည့္ ႏွစ္ ေမ ၁၀ ရက္ အထိ တစ္ႏွစ္ တိတိ ထပ္မံ ခံစားခြင့္ ရရွိမည္ ဟု ေလယာဥ္ လက္မွတ္ႏွင့္ ထုိင္း ဗီဇာ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ သုိ႔ ခရီးသြား လုိသူမ်ား အတြက္ ထုိင္းဗီဇာေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္ အစီအစဥ္ကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၅ ရက္မွ ဇြန္ ၄ ရက္ အထိ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၂၅ ရက္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္ ၄ ရက္ အထိ ဒုတိယ အႀကိမ္ ဗီဇာေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။ “ေမ ၁၁ ရက္ ေနာက္ပုိင္း ခရီး သြားမယ့္ လူေတြ အတြက္ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ေၾကး ရွိေတာ့ ဗီဇာေၾကး ၃၅ ေဒၚလာ သက္သာ သြားတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆီကုိ တရား၀င္ စာ၀င္ ပါၿပီ” ဟု ေလ ယာဥ္လက္မွတ္ႏွင့္ ထုိင္းဗီဇာ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွ ေျပာၾကားသည္။

ref;daily news

About littlekaung

cho myat has written 26 post in this Website..