မိမိသြားေလရာသို႔ USB drive ႏွင့္ အလြယ္တကူသယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေသာ application မ်ားစြာကို အခမဲ့ရယူႏိုင္ေစမည့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။
၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ Portable ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားစြာကိုေတြ႕ရွိရၿပီး ကြန္ပ်ဴတာျပဳျပင္ျခင္းဆိုင္ရာ Tool မ်ား၊ အင္တာနက္ Tool မ်ား၊ media player မ်ား၊ ဂိမ္းမ်ား၊ CD ႏွင့္ DVD Burning ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား စသည္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ ခြဲျခားေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ထို႔ျပင္ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားအလိုက္ အသံုးျပဳပံုအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အရြယ္အစားတို႔ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ၀က္ဘ္ဆုိက္အတြင္း ေဆာ့ဖ္၀ဲေပါင္းမ်ားစြာကို အလြယ္တကူရွာေဖြႏုိင္ရန္ Search bar ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး Portable Application မ်ားစြာကို ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာဆိုက္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

About moethiha

မိုး သီဟ has written 40 post in this Website..