ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ညစ္ညမ္းဗီဒီယိုေခြမ်ား ျပသေသာဗီဒီယို႐ံုမ်ားအား စတင္အေရးယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ညစ္ညမ္းဗီဒီယိုေခြမ်ားျပေသာ ဗီဒီယို႐ံုမ်ားအျပင္ ျပသသူမ်ားကုိလည္း အေရးယူလ်က္ရွိ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မုဒိမ္းမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနရျခင္းမွာ ညစ္ညမ္းေခြမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ အေရးယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ညစ္ညမ္းဗီဒီယိုေခြ ျပသေသာ ဗီဒီယို႐ံုမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံစစ္ေဆးအေရးယူျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အေရးယူမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ဗီဒီယိုအက္ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒမွာ ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိ အေရးယူခံရႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..