ေစ်းကြက္အတြင္း၌ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျပတ္လပ္မႈမရွိေစရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္မ်ား၌ မီးစက္မ်ားအသံုးျပဳကာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လာၾကေၾကာင္း စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရသည္။ ယင္းသို႔ မီးစက္မ်ားအသံုးျပဳကာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရသည့္အတြက္ ယခင္ကဲ့သုိ႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ၈နာရီလုပ္ငန္းခ်ိန္ အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးမရွိေတာ့ဘဲ ပစၥည္းအမွာ လက္ခံရရွိမႈေပၚမူတည္၍ အခ်ိန္ေလွ်ာ့ကာ လုပ္ကိုင္လာၾကေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ပစၥည္းအမွာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်မွေပးႏုိင္သည္မ်ားလည္း ရွိလာေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကဆိုသည္။ “အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အခ်ိန္ျပည့္မလည္ပတ္ၾကေတာ့ဘူး။ အခိုက္အတန္႔လည္ပတ္မႈရပ္တန္႔ထားတဲ့ စက္႐ံုအခ်ိဳ႕လည္းရွိလာတယ္။ စက္႐ံုေတြလည္ပတ္ႏိုင္ဖုိ႔ မီးအားကအနည္းဆံုး ၀ပ္ ၁၈၀ေလာက္မွ အဆင္ေျပတာဆိုေတာ့ မီးစက္နဲ႔တစ္ေနကုန္လည္ရမယ္ဆို မသက္သာဘူးေလ။ အခု မီးစက္သံုးေနရတာ ၁၀ရက္ေလာက္ေတာ့ရွိၿပီ။ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ တစ္ယူနစ္ကို က်ပ္ ၅၀ေလာက္က်တဲ့ေနရာမွာ မီးစက္သံုးရရင္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၃၀၀ေလာက္က်တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စက္႐ံုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အမွာရွိသေလာက္ပဲ လည္ပတ္ၾကတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ ပိုတဲ့အတြက္ ကုန္ပစၥည္းမွာေစ်းတင္ခ်င္ေပမယ့္ အဲလိုလုပ္ရင္ ေရာင္းအားက က်သြားျပန္ေရာ။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္အေျခအေနနဲ႔ကိုယ္ခ်ိန္ၿပီး လုပ္ေနရတယ္”ဟု လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..